Djøf

Topjurister slår alarm – retssikkerheden er truet

Del

Djøf har nedsat et jurapanel med 51 juridiske eksperter. Danskernes frihedsrettigheder og retssikkerhed er udfordret, siger eksperterne.

Når et problem i samfundet trænger sig på, vedtager Folketinget nye love og regler, der skal gøre noget ved problemet. Men hvem gør opmærksom på det, hvis de går for langt? Det vil et nyt jurapanel, Djøf har nedsat, følge og debattere.

For der rejser sig nogle helt basale spørgsmål:

Hvordan har retssikkerheden det i Danmark? Er borgernes frihedsrettigheder under pres? Udfordrer overvågningen privatlivets fred?

”Spørgsmål som disse er helt afgørende for borgere, institutioner og det danske samfund. Den demokratiske retsstats grundpiller er grundlaget for vores tillid til hinanden og til fællesskabet. Det ønsker Djøf at værne om. I Djøf mener vi, at juridiske dilemmaer fortjener en fremtrædende plads på den politiske dagsorden. Og at debatten skal foregå på et oplyst og kvalificeret grundlag” siger Henning Thiesen, formand for Djøf.

”Derfor har vi nedsat Djøfs jurapanel. Målet er at give juridiske problemstillinger den fortjente plads i offentlighedens bevidsthed og kvalificere den politiske debat med stærke juridiske indsigter”, fortsætter Henning Thiesen.

At der er grund til at følge udviklingen i retssikkerheden tæt, viser den først undersøgelse blandt jurapanelets 51 medlemmer, som består af topjurister fra danske universiteter, advokatbranchen, interesseorganisationer og domstolene.

Her er deltagerne blevet spurgt ind til de aktuelle indgreb i danskernes frihedsrettigheder for at dæmme op for smitten med corona-virus.

I undersøgelsen, som 38 medlemmer af Djøfs jurapanel har deltaget i, siger tre ud af fire af eksperterne, at der enten i nogen, i høj eller i meget høj grad er grund til bekymring for retssikkerheden på grund af tiltagene. 11 af de 38 eksperter mener direkte, at tiltagene er for vidtgående. Kun 8 af de 38 mener ikke, at politikernes tiltag giver grund til bekymringen for retssikkerheden.

Professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Jens Elo Rytter er panelets formand.

”Det er vigtigt, at vi har et panel som vores, der holder øje med magthaverne og ytrer sig, hvis der er tegn på, at de værdier og det fundament, vi har bygget dette land på, bliver tilsidesat, overset, glemt eller ligefrem knægtet”, siger Jens Elo Rytter.

Panelet vil fire gange årligt vurdere aktuelle juridiske problemstillinger og deltage aktivt i den offentlige debat om juridiske problemstillinger og tendenser.

Læs mere om panelet her: https://www.djoef.dk/omdjoef/politikker/undersoegelser/djoefs-jurapanel.aspx#Top

Yderligere kommentarer fra Henning Thiesen og Jens Elo Rytter kan fås ved henvendelse til mediechef Jakob Stig Jørgensen, tlf. 29 70 94 95.

Nøgleord

Information om Djøf

Djøf
Djøf
Gothersgade 133
1123 København K

33 95 97 00https://www.djoef.dk/

Djøf er faglig organisation for jurister og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende. Vi repræsenterer 100.000 medlemmer, der arbejder på alle niveauer i det private og det offentlige i Danmark og udlandet. Mange arbejder med analyse, strategi, økonomi, jura, udvikling og kommunikation. En stor del er ledere, og endnu flere ønsker at blive det.

Som fagforening arbejder vi for at optimere medlemmernes arbejdsliv ved at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og give inspiration til karrierevalg, faglig udvikling, netværk og nye muligheder. Som medlemmer bruger vi hinanden til at blive bedre og skaber et solidt grundlag for at træffe vigtige beslutninger i vores arbejdsliv og studieliv. Sammen arbejder vi for at udvikle samfundet til gavn for alles bedste.

Følg pressemeddelelser fra Djøf

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Djøf

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum