Topdanmark A/S

Topdanmark inviterer FN-alliance til at kontrollere og styrke sine klimaplaner

Del

Som en af de første aktører i finanssektoren, og som det første dansk registrerede forsikringsselskab, tilslutter Topdanmark sig The Science Based Targets initiative (SBTi), en officiel, international alliance med FN i ryggen, som hjælper virksomheder med at sikre, at deres klimamål lever op til Parisaftalen.

Den ambitiøse forpligtelse indebærer, at der skal formuleres klimamålsætninger for alt, hvad Topdanmark foretager sig, eksempelvis investeringer, skadesbehandling, produkter og den daglige drift.

Desuden indebærer forpligtelsen en uvildig kontrol foretaget af SBTi, der ud fra videnskabelige metoder vil vurdere, om målsætningerne og handleplanerne er tilstrækkeligt ambitiøse og sikre, at de bliver fulgt.

”Som finansiel virksomhed kan vi på trods af et lavt CO2-aftryk i driften sagtens bidrage til, at CO2-udledningen i hele samfundet bliver reduceret. Derudover mærker både vi som forsikringsselskab og vores kunder i høj grad konsekvenserne af klimaforandringer og det mere voldsomme vejr. Det forpligter os til at handle og bremse temperaturstigningerne, blandt andet ved at tilslutte os SBTi, som betyder en fuld integration af klimabevidsthed i vores forretning og strategi. Det, at vi inviterer eksterne eksperter til at kigge os efter i sømmene, er et ambitiøst skridt, som skal skabe mere transparens omkring vores arbejde,” siger Peter Hermann, adm. direktør i Topdanmark.

”Tilslutningen er også en anledning til at invitere vores kunder til at bidrage yderligere ved at give dem mulighed for at vælge mere bæredygtige alternativer. Det gælder specielt for vores produkter og skadesbehandling, hvor der ligger et stort potentiale for CO2-reduktion. Jeg håber, at andre selskaber i branchen også vil tilslutte sig SBTi, da vi sammen kan gøre den største forskel. Vi kan sammen sikre transparens for vores kunder og give omverdenen mulighed for at sammenligne initiativerne på tværs af selskaber,” siger han.


Fem indsatsområder skal bidrage til CO2-neutral verden
Virksomheder kan tilslutte sig forskellige ambitionsniveauer og målsætninger gennem SBTi. Topdanmark har forpligtet sig til det mest ambitiøse, nemlig det der indebærer at arbejde for en komplet CO2-neutral verden i 2050 og en maksimalt 1,5 temperaturstigning.

I praksis skal Topdanmarks nye ambitionsniveau, som er drevet af SBTi-forpligtelsen, nu omsættes til konkrete produkter, services og initiativer. Nogle eksisterer allerede og skal videreudvikles, mens nye ideer skal skabes og implementeres.
Indsatserne skal udvikles inden for fem områder:

 • Skræddersyede og attraktive produkter, der motiverer forbrugere til at vælge et mere klimavenligt alternativt. Et eksempel er Topdanmarks elbilforsikring med ekstra fordele som taxaservice. Topdanmarks tilvalgsdækning til bygningsskade er et andet eksempel. Kunder får udover selve skadesudbedringen dækket yderligere 20 pct. af eventuelle merudgifter til en mere klimavenlig genopbygning, eksempelvis en mere energieffektiv løsning ved at isolere yderligere.

 • CO2-besparende teknologier og tiltag i skadesbehandlingen. Årligt udbetaler Topdanmark over seks mia. kroner i erstatning og udbedring af skader hos kunder. Det er en økonomisk muskel, der skal og kan arbejde for at reducere CO2-udledningen. Topdanmark samarbejder allerede med flere leverandører om bæredygtige løsninger, der direkte eller indirekte bidrager til CO2-reduktion, fx. reparation af elektronik og bilruder frem for nyt og nye løsninger til reparation af skader med mindre CO2-udledning end konventionelle metoder. Vi har en ambition om at udvikle flere innovative partnerskaber.

 • Investeringer i forebyggelse og initiativer, der motiverer kunder til at undgå skader, da skadesudbedring og genopbygning ofte er forbundet med et ressourceforbrug og CO2-udledning. Et eksempel er tilbuddet til kunder om at få installeret Leakbots, alarmer på vandrørene som advarer om en vandskade, der ofte er omfattende at udbedre og indebærer et stort ressourceforbrug, som kan undgås ved helt at forhindre eller bremse skaden. Topdanmark har en målsætning om at lancere fem nye produkter eller services, der understøtter kunder med CO2-reduktion og andre bæredygtige valg, inden 2025.

 • Dialog og ambitiøse krav til investeringer og kunder, som Topdanmark vil forsikre. Eksempelvis har Topdanmark fravalgt investeringer i kul og tjæresand, ligesom vi har fravalgt kunder med aktiviteter inden for kul- og tjæresandsindustrien. Eksklusionslisten skal nu udvides løbende. Desuden vil Topdanmark i højere grad indgå i dialog og samarbejde med kunder og de selskaber, der investeres i, for at fremme den grønne omstilling.

 • Optimering af den daglige drift, så der udledes mindst muligt CO2. Topdanmark har lige nu et mål om at være CO2-neutral i 2030, hvad angår driften af bygninger, kørsel i Topdanmark-biler, flyrejser og firmakørsel i egne biler. Solpaneler på store dele af taget på selskabets kontorer i Ballerup og Viby, som i 2021 dækkede 24 pct. af Topdanmarks energiforbrug, skal blandt andet bidrage til at indfri målet. Det samme skal et skift franaturgas til fjernvarme. Desuden er ambitionen, at en mere hybrid arbejdsform med hjemmekontor også skal bidrage til mindre CO2 fra medarbejderes transport til og fra arbejde.


Kreativ og strategisk motor internt i Topdanmark

Topdanmark har nu to år til at definere sine nye målsætninger og handleplaner, som SBTi herefter vil godkende og holde selskabet op på. Topdanmark skal blandt andet fastsætte kvantitative mål for CO2-reduktion og rapportere på fremdrift inden for fem til 15 år.

”Vi er godt på vej, men vi har ikke svarene på alt endnu. Det vigtigste er, at vi nu har sat en ambitiøs overligger og et strategisk benspænd, der udfordrer og tvinger os til at tænke mere bæredygtigt og i nye kreative løsninger. At indfri målsætninger kræver et tæt samarbejde med kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Og vi har desuden lanceret et internt bæredygtighedscommunity, hvor medarbejdere fra alle dele af forretningen og niveauer inspirerer hinanden og koordinerer initiativer, så vi skaber de bedste forudsætninger for en kreativ og strategisk motor i Topdanmark,” siger Peter Hermann.


//


Fakta: The Science Based Targets initiative (SBTi)

 • The Science Based Targets initiative (SBTi) er en international sammenslutning og et fælles initiativ mellem Carbon Disclosure Project (CDP), FN Global Compact, World Resources Institute (WRI) og Verdensnaturfonden (WWF).

 • SBTi er skabt for at fremme ambitiøse klimatiltag og -målsætninger i den private sektor med det formål at sikre, at Parisaftalen bliver indfriet.

 • SBTi hjælper virksomheder med at formulere mål for at reducere udledningen af drivhusgasser, der er i overensstemmelse med de videnskabelige krav om begrænsning af den globale opvarmning til mindre end 1,5 °C/2 °C sammenlignet med førindustrielle temperaturer.

 • Over 3.000 virksomheder har indtil videre tilsluttet SBTi på globalt plan, heraf har cirka 1.000 virksomheder forpligtet sig til det mest ambitiøse mål om komplet CO2-neutral verden i 2050 (The Net-Zero Standard).

  Læs mere om SBTi her

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Links

Information om Topdanmark A/S

Topdanmark A/S
Topdanmark A/S
Borupvang 4
2750 Ballerup

https://www.topdanmark.com/

Topdanmark er et af landets største forsikringsselskaber og kommercielle pensionsselskaber.

Vi er 2.400 medarbejdere, der hjælper flere end 110.000  erhvervs- og landbrugskunder, 600.000 privatkunder og 225.000 pensionskunder i hele landet. Det har vi gjort siden 1898, hvor grundstenen til Topdanmark blev lagt.

Følg pressemeddelelser fra Topdanmark A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Topdanmark A/S

Kraftig regn og lokale skybrud truer i dag: Her er 10 gode råd til boligejere27.6.2022 09:00:26 CEST | Pressemeddelelse

Mandag er der risiko for kraftig regn eller skybrud i store dele af landet, særligt i Jylland hvor frontzonen allerede er trukket ind over landet. Sådan lyder den seneste melding fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), der varsler om “voldsomt vejr”. Topdanmark, et af landets største forsikringsselskaber, forventer derfor, at der bliver ekstra travlt med at hjælpe kunder, der ramt af vandskader, og har allerede advaret medarbejdere om, at dagen kan blive lang. Selskabet kommer også med en opfordring direkte til danske boligejere: ”Langt størstedelen af danskerne har foreløbig været forskånet for skybrud i år, men situationen kan hurtigt vende. Som boligejer er der god grund til at tage sine forholdsregler nu, da vi af erfaring ved, at sommeren er højsæson for kraftig regn eller skybrud,” siger Rasmus Ruby-Johansen, skadedirektør i Topdanmark. I 2021 voldte skybrud store problemer for mange boligejere. Her modtog Topdanmark næsten 5.700 skader relateret til nedbør, svarende til en s

Kunde får 230.000 kroner mere udbetalt: Topdanmark sænker prisen på bæredygtig pension12.5.2022 09:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Topdanmark går nu forrest i branchen og sænker prisen på selskabets Formålspension, der har ekstra vægt på ansvarlige og bæredygtige investeringer. I praksis sker det ved, at Topdanmark nedsætter ÅOP’en fra før op til 0,97 procent til op til 0,82 procent for pensionsproduktet. Nøgletallet, som står for årlige omkostninger i procent, viser den pris, som kunder betaler for at få administreret og investeret deres midler. Det bruges typisk til at sammenligne produkter og priser på tværs af selskaber, og det angiver årlige omkostninger som en procentsats af størrelsen på den samlede opsparing. Umiddelbart lyder en reducering på 0,15 procentpoint måske ikke af meget, men en kunde der har valgt “Formålspension Grøn omstilling”, og som har den mest udbredte investerings- og risikoprofil, sparer nu over 230.000 kroner*. Det er penge, som i stedet kan udbetales. ”Set over et helt pensionsforløb, fra kunden starter sin indbetaling til at pengene senere udbetales i en årrække, er det rigtig, rigti

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum