Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Tingbjerg og Mjølnerparken skal være lige så attraktive som resten af København

Del

Overborgmester Frank Jensen er sammen med kommunens øvrige borgmestre ved at lægge sidste hånd på ambitiøse udviklingsplaner for Københavns to mest udsatte områder. Omkring 2.000 private boliger og ungdomsboliger skal forandre Tingbjerg og Mjølnerparken og én gang for alle få dem af ghettolisten

Nye, attraktive taglejligheder. Moderne, private familieboliger. Ungdomsboliger til studerende fra hele byen. Og en langt større åbenhed og sammenhæng med resten af København. Det er hovedgrebene i de udviklingsplaner, der skal forandre Tingbjerg og Mjølnerparken for altid.

 ”Om fem år vil jeg ikke mere høre ordet ’ghetto’ brugt om Tingbjerg og Mjølnerparken igen. Vi er ved at lægge sidste hånd på  to ambitiøse planer for, hvordan vi får skabt to moderne, attraktive boligområder for alle københavnere. Nu skal vi sætte fuld fart på udviklingen, så de bliver en fuldt integreret del af København”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

 Siden 2015 har København arbejdet for at gennemføre to ambitiøse strategier, der skal gøre Tingbjerg og Mjølnerparken langt mere attraktive. Og i 2018 vedtog regeringen den såkaldte ’ghettopakke’, der stiller krav om højst 40 procent almene boliger i de mest udsatte områder.

 Derfor vil et politisk flertal på Københavns Rådhus nu sætte ind for at opføre et stort antal nye private boliger, frasælge et antal almene boliger og omdanne familieboliger til ældre- og ungdomsboliger, der kan ændre boligsammensætningen i begge områder fundamentalt. Og på den måde tiltrække flere ressourcestærke københavnere.

 Tingbjerg er i stærk udvikling

I Tingbjerg skal der bygges over 1.700 private familie- og ungdomsboliger. Samtidig skal en lang række almene familieboliger omdannes til ældre- og ungdomsboliger, så der samlet set tilføres et stort antal ungdomsboliger til området.

 Og udviklingen er allerede i fuld gang. I starten af 2019 står de første 35 private boliger klar. Områdets hovedgade er ved at blive omdannet til en levende handelsgade. Og i fremtiden er det visionen at få letbane til bydelen, der skal åbnes langt mere op til det øvrige København.

Private boliger i Mjølnerparken

I Mjølnerparken skal samtlige boliger gennemrenoveres samtidig med, at der skal etableres nye, attraktive tagboliger, ungdomsboliger og et nyt fælles kvarterhus. Endelig skal der etableres en levende handelsgade, og blokkene åbnes op ud mod den omkringliggende by, så Mjølnerparken kommer til at ligne det øvrige København. Når den plan er gennemført, skal 200-300 almene boliger sælges og omdannes til private ejerlejligheder

 De to udviklingsplaner er blevet til i samarbejde mellem Københavns Kommune og boligselskaberne fsb, SAB og Bo-vita. Udviklingsplanerne skal nu politisk behandles i boligselskabernes og i Københavns Kommunes politiske organer og bliver fremsendt til regeringen den 1. juni, sådan som det skal ifølge ghettoplanen. 

 FAKTA

  •  Tingbjerg og Mjølnerparken står på regeringens liste over ’hårde ghettoer’. Derfor er Københavns Kommune forpligtet til at fremlægge udviklingsplaner, som skal nedbringe mængden af almene boliger til 40 procent i de to områder. Planerne skal afleveres til regeringen den 1. juni 2019.
  • Udviklingsplanerne lægges i forlængelse af den ambitiøse byudviklingsstrategi og helhedsplan, som Københavns Kommune har arbejdet på i hhv. Tingbjerg og Mjølnerparken de senere år.

 Fakta om Tingbjerg

  • Hovedgrebene i udviklingsplanen i Tingbjerg er fortætning med ca. 1.450 private boliger, ca. 270 ungdomsboliger og ommærkning af almene familieboliger til ældre- og ungdomsboliger. Der planlægges ikke frasalg, men i den videre konkretisering af planerne kan det evt. vise sig nødvendigt i begrænset omfang. Det endelige antal boliger til ommærkning/salg fastlægges i den videre konkretisering af planerne.
  • I Tingbjerg skal der frem mod 2030 og i overensstemmelse med byudviklingsstrategien fra 2015 desuden udvikles en levende bygade på Tingbjergs hovedgade ”Ruten”. Gammelt og utidssvarende erhverv rives ned, nyt plejehjem og daginstitution opføres og skolen moderniseres og udvides. Frem mod 2030 er visionen desuden at etablere letbane og vej gennem Vestvolden og til Gladsaxe for at forbinde området til resten af byen.
  • Regeringens ghettoliste opererer med fire parametre: Uddannelse/tilknytning til arbejdsmarkedet, indkomst, kriminalitet og andel af beboere med ikke-vestlig baggrund. Tingbjerg er på regeringens ghettoliste, fordi 76,3 pct. har grundskole som højeste uddannelse (grænsen er 60 pct.), den gennemsnitlige indkomst i Tingbjerg er på 51,4 pct. af gennemsnitsindkomsten i Region Hovedstaden (grænsen er 55 pct.) og 73,1 pct. af beboerne har ikke-vestlig baggrund (grænsen er 50 pct.).

Fakta om Mjølnerparken

  • Hovedgrebet i Mjølnerparken er at gennemføre den omfattende helhedsplan og derefter frasalg af minimum 217 almene boliger til private ejerlejligheder. Bo-Vita vil sikre en god, omsorgsfuld og tryg genhusning af alle berørte beboere. Der vil blive givet flyttehjælp og håndholdt støtte fra Bo-Vita til at falde til i det nye sted (skole, naboskab mv.). De almene boliger, der frasælges i Mjølnerparken vil blive erstattet 1:1 med nye almene boliger andre steder i byen.
  • I Mjølnerparken skal der desuden og i overensstemmelse med helhedsplanen fra 2015 etableres nye, attraktive taglejligheder og et antal ungdomsboliger, så området vil omfatte i alt 73 ungdomsboliger.
  • En ny handelsgade, kvarterhus og ny infrastruktur (herunder Nordvestpassagen) i Mjølnerparken skal desuden bidrage til øget tryghed og til at understøtte, at Mjølnerparken bliver en integreret del af det øvrige København.
  • Mjølnerparken er på regeringens ghettoliste, fordi 41,9 pct. af beboerne er uden for arbejdsmarkedet (grænsen er 40 pct.), 2,16 pct. af beboerne er dømt for kriminalitet (grænsen er 1,98 pct.), 77,4 pct. har kun grundskole som højeste uddannelse (grænsen er 60 pct.), gennemsnitsindkomsten er 49,9 pct. af regionsgennemsnittet (grænsen er 55 pct.) og 82,6 pct. har ikke-vestlig baggrund (grænsen er 50 pct.).

Kontakter

Information om Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen
Københavns Kommune Økonomiforvaltningen
Københavns Rådhus
1599 København V

33 66 33 66https://www.kk.dk

Følg pressemeddelelser fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum