Danmarks Statistik

Tilskud og udligning fylder mere i kommunernes økonomi

Del

Kommunerne har samlet set indtægter fra tilskud og udligning på mere end 100 mia. kr. Nogle få kommuner afleverer dog fortsat penge til flertallet, viser en ny analyse fra Danmarks Statistik.

Tilskud og udligning fylder en større del af kommunernes samlede bruttoindtægter end tidligere.

I 2021 var andelen af bruttoindtægterne, som kom fra tilskud og udligning på 23 procent mod 21 procent året før.

Det svarer til 118 milliarder kroner. Det er 11 mia. kr. mere end i 2020, viser analysen, der gør status over den udligningsreform, der trådte i kraft sidste år.

Stigningen dækker både over et øget statstilskud og større kommunale bidrag.

”Tilskuds- og udligningssystemet skal sikre, at den sammenhæng, der for den enkelte kommune er mellem det serviceniveau, der tilbydes, og den skatteprocent, der opkræves, ikke afviger for meget i forhold til andre kommuner. Og analysen bekræfter, at der er en række af landets kommuner, hvor ordningen udgør en forholdsmæssigt høj andel af de samlede bruttoindtægter,” siger projektchef hos Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), Niels Jørgen Mau Pedersen, der er medforfatter til analysen.

Få betaler til flertallet
En beskeden del af landets kommuner bidrager fortsat til det store flertal i det samlede udligningsregnskab, viser analysen.

Således havde syv kommuner i 2021 nettoudgifter til udligning og tilskud, mens de resterende 91 kommuner havde nettoindtægter.

”De kommuner, der samlet set har udgifter på ordningen, ligger i og omkring Hovedstadsområdet. I Gentofte Kommune afleverer hver indbygger for eksempel over 30.000 kroner årligt,” siger analysens forfatter, Magnus Bo Nørtoft, der er fuldmægtig i Danmarks Statistik med ansvar for statistikken over kommunernes regnskaber.

Af de kommuner, der har nettoindtægter på udligningsordningen, er der store forskelle på, hvor stor en del af deres samlede indtægter, der kommer fra den.

For 19 af landets kommuner er der tale om, at over 30 procent af deres samlede indtægt kommer fra ordningen. Disse kommuner ligger typisk langt fra de store byer, umiddelbart vest for København eller på de små øer. Således modtog hver indbygger i Læsø Kommune over 56.000 kr. i tilskud og udligning i 2021 – ca. 6000 kr. mere end året før.

Kontakter

Har du spørgsmål til analysen, kan du kontakte Magnus Bo Nørtoft på 39 17 34 66 / mnt@dst.dk

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Danmarks naturgaslagre var på lavt niveau før invasionen af Ukraine28.4.2022 07:30:00 CEST | Pressemeddelelse

Danmark har to centrale lagre med naturgas – et i Ll. Torup og et i Stenlille. Lagrene opbygges henover sommeren, hvor forbruget er lavt og tømmes delvist om vinteren. Lagrene var på 23 Petajoule i starten af 2022, hvilket svarer til omkring en tredjedel af det årlige forbrug i Danmark. ”I forhold til de tre år op til 2022 var lagerbeholdningen af tilgængelig naturgas lille i starten af 2022, og der har derfor været relativt mindre at tære på end tidligere år,” siger Thomas Eisler. ”Lagrenes størrelse kan ses i forbindelse med det faktiske forbrug af naturgas, hvor niveauet i 2022 har været relativt lavt i forhold til de foregående tre år,” tilføjer Thomas Eisler. Disse opgørelser er eksperimentel statistik og opdateres ugentligt. Find opgørelserne her: https://www.statistikbanken.dk/GASLAGER, https://www.statistikbanken.dk/GASBRUG Læs mere om eksperimental statistik her: https://www.dst.dk/da/Statistik/temaer/covid-19-hurtige-indikatorer#hvader Læs mere om Danmarks brug af naturgas he

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum