Beskæftigelsesministeriet

Tidlig pension fremsat: Retfærdigt og økonomisk ansvarligt

Del

Folk med lange og ofte hårde arbejdsliv får ret til tidlig pension. Den nye ordning implementeres nu via lovgivning og genskaber en værdig tilbagetrækning for dem, som ikke kan blive ved med at arbejde helt frem til pensionsalderen, hvilket er en væsentlig forudsætning for Velfærdsaftalen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fremsætter onsdag den 18. november 2020 to lovforslag i Folketinget, som kommer til at påvirke mange danskeres pensionsalder. Det ene forslag indfører en ret til tidlig pension for personer, der er startet tidligt på arbejdsmarkedet, og som har haft et langt og ofte fysisk hårdt arbejdsliv. Det andet regulerer folkepensionsalderen, som det blev aftalt med Velfærdsaftalen i 2006.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Ret til tidlig pension er en markant og mærkbar velfærdsforbedring for mange mennesker, som har haft lange og ofte fysisk hårde arbejdsliv. Det handler om større retfærdighed i vores pensionssystem, men også om økonomisk ansvarlighed. Tidlig pension er nøglen til at fastholde en folkelig opbakning til Velfærdsaftalen og princippet om, at når vi lever længere, skal vi også arbejde længere. Regeringens opbakning til Velfærdsaftalen byggede fra starten på muligheden for at gå på efterløn. Siden har de borgerlige i realiteten smadret efterlønnen. Det har skabt utryghed hos mange danskere, som vi har et ansvar for at gøre noget ved. Vi genskaber derfor med tidlig pension en væsentlig forudsætning for, at pensionsalderen kan stige med levealderen. Vi har ikke råd til andet – hverken menneskeligt eller økonomisk.

Ret til tidlig pension er baseret på, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet seks år før folkepensionsalderen. Man optjener anciennitet fra man er fyldt 16 år og frem til opgørelsestidspunktet. I 2022 kan man få tidlig pension i tre år, hvis man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet. Har man i stedet været 43 eller 42 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at gå fra to eller et år før folkepensionen. Alderen for opgørelsen og antallet af år på arbejdsmarkedet vil følge med udviklingen i folkepensionsalderen.

Udbetaling Danmark skal administrere tidlig pension. Man kan begynde at søge fra 1. august 2021, og de første kan gå på tidlig pension fra 1. januar 2022.

I Velfærdsaftalen blev principperne for reguleringen af folkepensionsalderen fastsat. Folkepensionsalderen skal følge den gennemsnitlige levetid og reguleres hvert femte år med maksimalt et år ad gangen. Det skønnes, at den såkaldte levetidsindeksering af pensionsalderen styrker den finanspolitiske holdbarhed med ca. 52 mia. kr. årligt (2020-niveau).

I 2015 blev folkepensionsalderen hævet til 68 år med virkning fra 2030, og med det fremsatte lovforslag hæves den i 2035 til 69 år for alle, der er født efter den 31. december 1966. Om fem år – i 2025 – tages der stilling til den næste regulering.

Se lovforslagene her.

Kontakt Beskæftigelsesministeriets pressevagt: 5123 2830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Regeringen og arbejdsmarkedets parter forlænger ordning om dele-job27.11.2020 09:26:18 CETPressemeddelelse

Arbejdsfordelingsordning, som gør det muligt for virksomheder at undgå fyringer ved at fordele arbejdet mellem medarbejderne, bliver forlænget, så private virksomheder kan anvende den i alle 12 måneder i 2021 – uanset om de har benyttet ordningen i 2020. Der er i øjeblikket mere end 7.000 personer på ordningen, som siden september har fungeret som afløser for hjælpepakkerne fra foråret. Med ordningen kan virksomheder, som på grund af udbruddet af corona-virus fortsat er udfordret, benytte sig af arbejdsfordeling. Medarbejderne deler på den måde det arbejde, der er, og i den resterende tid uddanner de sig eller er hjemme på dagpenge. Udover forlængelsen bliver ordningen nu mere fleksibel, så arbejdsmarkedets parter kan aftale, at virksomhederne på deres overenskomstområde får mulighed for at nedsætte arbejdstiden med helt op til 80 procent frem for de nuværende 50 procent. Det bliver også muligt under visse betingelser at indkalde afløsere til pludseligt opstået medarbejde, hvilket især

Regeringen udpeger medlemmer af pensionskommissionen22.11.2020 12:36:11 CETPressemeddelelse

Regeringen og forligspartierne bag aftalen om seniorpension har nedsat en kommission, som blandt andet skal sikre, at pensionsreglerne tilskynder folk til at blive længere på arbejdsmarkedet, hvis de kan og vil. Kommissionen skal samtidig afdække virkningerne af en lempeligere levetidsindeksering, så folkepensionsalderen stiger i et langsommere tempo for årgange, som går på pension fra 2040. Tidligere beskæftigelsesminister Jørn Neergaard er udpeget som formand, og de øvrige medlemmer bliver: - Laila Mortensen, formand i Forsikring & Pension samt adm. direktør i Industriens Pension - Dorrit Vanglo, adm. direktør LD Fonde - Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, prof. i økonomi ved Københavns Universitet - Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Jeg er glad for, at vi får så kompetente folk til at hjælpe os med at se nærmere på de udfordringer, vi står med på pensionsområdet. Det er et vigtigt velfærdsområde med stor betydning f

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for september 202020.11.2020 10:42:35 CETPressemeddelelse

I september måned var der 2.773.485 personer i job, og ser man på den private sektor er der kommet 6.900 flere lønmodtagere. Der var ligeledes 3.100 flere offentligt ansatte. Samlet set er beskæftigelsen steget med 0,4 pct. siden august måned. I alt kom 51.000 personer i job i juni, juli, august og september, ovenpå et fald på 80.000 personer mellem marts og maj måned. Siden februar er beskæftigelsen faldet med 29.000, svarende til 1 pct. Februar var den sidste måned inden Danmark i lighed med andre lande blev ramt af COVID-19, og som følge heraf blev lukket delvist ned. Tallene skal ifølge Danmarks Statistik på grund af de særlige omstændigheder, der har præget arbejdsmarkedet under COVID-19, tages med forbehold. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - For fjerde måned i træk ser vi, at beskæftigelsen stiger. Det er positivt, særligt set i lyset af den svære tid, vi befinder os i lige nu. I september måned kom der 10.000 flere personer i job. - Vi har samtidig set faldende l

De første personer har fået udbetalt den nye seniorpræmie17.11.2020 09:53:18 CETPressemeddelelse

En ny opgørelse viser, at i alt 1.672 personer har fået udbetalt seniorpræmie i september og oktober 2020. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på baggrund af oplysninger fra Udbetaling Danmark. Seniorpræmieordningen giver større økonomisk gevinst til de seniorer, som arbejder efter folkepensionsalderen. Den skattefrie præmie er på 42.840 kroner (2020-niveau) for beskæftigelse det første år efter folkepensionsalderen, og de første har netop fået udbetalt præmien. De ekstra penge skal være en gulerod til dem, der kan arbejde videre og gør det. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Det er godt for samfundet, at de seniorer, der kan og har lyst, fortsætter på arbejdsmarkedet. Derfor er jeg glad for, at det er blevet mere økonomisk attraktivt at blive ved. Vi vil også gerne sørge for, at det er let og lige til at fortsætte, så seniorernes kompetencer i endnu højere grad kan komme i spil. - Der er også seniorer, der efter mange år på arbejdsmarkedet

Arbejdstilsynet udvider og skærper indsats mod corona14.11.2020 10:35:33 CETPressemeddelelse

Fra næste uge vil Arbejdstilsynet tage endnu flere initiativer for at forebygge smittespredning af COVID-19 hos de ansatte. Arbejdstilsynet vil på hovedparten af alle tilsynsbesøg give obligatorisk vejledning om smitteforebyggelse på virksomhederne. Desuden forlænger Arbejdstilsynet den aktuelle skærpede coronaindsats, der samtidig udvides til flere brancher med stor andel udenlandsk arbejdskraft, og så vil Arbejdstilsynet sætte gang i en særlig målrettet indsats på skoler og ungdomsuddannelser på den københavnske vestegn.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum