Beskæftigelsesministeriet

Tidlig pension fremsat: Retfærdigt og økonomisk ansvarligt

Del

Folk med lange og ofte hårde arbejdsliv får ret til tidlig pension. Den nye ordning implementeres nu via lovgivning og genskaber en værdig tilbagetrækning for dem, som ikke kan blive ved med at arbejde helt frem til pensionsalderen, hvilket er en væsentlig forudsætning for Velfærdsaftalen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fremsætter onsdag den 18. november 2020 to lovforslag i Folketinget, som kommer til at påvirke mange danskeres pensionsalder. Det ene forslag indfører en ret til tidlig pension for personer, der er startet tidligt på arbejdsmarkedet, og som har haft et langt og ofte fysisk hårdt arbejdsliv. Det andet regulerer folkepensionsalderen, som det blev aftalt med Velfærdsaftalen i 2006.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Ret til tidlig pension er en markant og mærkbar velfærdsforbedring for mange mennesker, som har haft lange og ofte fysisk hårde arbejdsliv. Det handler om større retfærdighed i vores pensionssystem, men også om økonomisk ansvarlighed. Tidlig pension er nøglen til at fastholde en folkelig opbakning til Velfærdsaftalen og princippet om, at når vi lever længere, skal vi også arbejde længere. Regeringens opbakning til Velfærdsaftalen byggede fra starten på muligheden for at gå på efterløn. Siden har de borgerlige i realiteten smadret efterlønnen. Det har skabt utryghed hos mange danskere, som vi har et ansvar for at gøre noget ved. Vi genskaber derfor med tidlig pension en væsentlig forudsætning for, at pensionsalderen kan stige med levealderen. Vi har ikke råd til andet – hverken menneskeligt eller økonomisk.

Ret til tidlig pension er baseret på, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet seks år før folkepensionsalderen. Man optjener anciennitet fra man er fyldt 16 år og frem til opgørelsestidspunktet. I 2022 kan man få tidlig pension i tre år, hvis man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet. Har man i stedet været 43 eller 42 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at gå fra to eller et år før folkepensionen. Alderen for opgørelsen og antallet af år på arbejdsmarkedet vil følge med udviklingen i folkepensionsalderen.

Udbetaling Danmark skal administrere tidlig pension. Man kan begynde at søge fra 1. august 2021, og de første kan gå på tidlig pension fra 1. januar 2022.

I Velfærdsaftalen blev principperne for reguleringen af folkepensionsalderen fastsat. Folkepensionsalderen skal følge den gennemsnitlige levetid og reguleres hvert femte år med maksimalt et år ad gangen. Det skønnes, at den såkaldte levetidsindeksering af pensionsalderen styrker den finanspolitiske holdbarhed med ca. 52 mia. kr. årligt (2020-niveau).

I 2015 blev folkepensionsalderen hævet til 68 år med virkning fra 2030, og med det fremsatte lovforslag hæves den i 2035 til 69 år for alle, der er født efter den 31. december 1966. Om fem år – i 2025 – tages der stilling til den næste regulering.

Se lovforslagene her.

Kontakt Beskæftigelsesministeriets pressevagt: 5123 2830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Ydelseskommissionen inviterer til pressemøde30.5.2021 17:00:36 CEST | Pressemeddelelse

Ydelseskommissionen inviterer til pressemøde den 31. maj 2021 kl. 10, hvor kommissionen vil præsentere sine anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem. For at begrænse antallet af personer ved pressemødet pga. Covid-19 opfordres det til, at medierne begrænser antallet af journalister og teknikere til stede. Tilmelding er påkrævet og skal ske til pressevagten i Beskæftigelsesministeriet: 5123 2830 Der skal fremvises gyldigt pressekort, og pressekortet skal bæres synligt. Praktisk Dato: 31. maj 2021 Tid: 10.00 (der er adgang til lokalet fra kl. 8.30) Sted: Eigtveds Pakhus, Udenrigsministeriet Deltagere Ydelseskommissionens medlemmer deltager: Torben Tranæs (formand), forskningsdirektør og professor, VIVE Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune, fhv. socialminister og medlem af Folketinget Jon Kvist, professor, Roskilde Universitet Jytte Andersen, fhv. minister for ligestilling, by- og boligminister, arbejdsminister og fhv. medlem af Folketinget Lisbeth Pedersen, forsknings- og an

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for marts 202121.5.2021 12:28:28 CEST | Pressemeddelelse

Beskæftigelsen viser fortsat en opadgående tendens og i marts 2021 er der 2.769.000 personer i job. Det er en stigning på 6.000 lønmodtagere siden februar måned. Beskæftigelsen er således steget med 0,2 procent fra februar til marts. Blandt de offentligt ansatte steg beskæftigelsen med 3.000 personer. Sammenlignet med februar 2020, måneden umiddelbart før COVID-19 ramte Danmark, er der forsat 32.000 færre beskæftigede svarende til 1 procent færre personer. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: - Det glæder mig, at pilen nu for alvor peger i den rigtige retning med en stigning i beskæftigelsen for anden måned i træk, efter den delvise nedlukning af landet i forbindelse med anden bølge af Covid-19 betød et fald i beskæftigelsen i begyndelsen af året. - Vi forventer samtidig, at den positive udvikling i beskæftigelsen vil fortsætte de kommende måneder som følge af udbredelsen af vacciner og den gradvise genåbning af økonomien. Vi kan også konstatere, at der er

Beskæftigelsesministeren indkalder partier til møde om fortsat behov for tests på arbejdspladser og imødegåelse af smitte i boliger18.5.2021 07:30:00 CEST | Pressemeddelelse

Det går fremad med antallet af færdigvaccinerede, men regeringen mener, at der fortsat er behov for at arbejdsgivere er pålagt at teste indrejsende arbejdskraft, og at boliger, der bliver stillet til rådighed af arbejdsgiver, er covid-19-sikre. Derfor har beskæftigelsesministeren indkaldt Folketingets partier til en drøftelse om en forlængelse af ministeriets tre love om test og bolig.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum