Teknologisk Institut

Teknologiske institutter skaber fire job i Europa for hver medarbejder

Del

De europæiske forsknings- og teknologiinstitutter har stor betydning for den europæiske økonomi og jobskabelse, viser nyt studie. Den danske deltager i studiet, Teknologisk Institut, skaber flere job end gennemsnittet.

For hver medarbejder på de uafhængige europæiske forsknings- og teknologiinstitutioner bliver der skabt fire andre job i de europæiske lande. For Teknologisk Institut er jobskabelsesfaktoren hele 4,7.

Det viser et nyt økonomisk studie fra EARTO, der er paraplyorganisation for 350 almennyttige europæiske forsknings- og teknologiinstitutioner. Da hverken OECD eller Eurostat laver officiel statistik på området, glæder adm. direktør på Teknologisk Institut, Søren Stjernqvist, sig over dokumentationen:

- Institutioner som vores har en kendt nøglerolle som driver for innovation og teknologisk udvikling til gavn for virksomhedernes videre udvikling. Nu har vi også dokumentationen for, at arbejdet med morgendagens teknologier har en stor effekt på jobskabelsen og økonomien i Europa. Den betydning har hidtil været overset, siger Søren Stjernqvist.

’Economic Footprint Study – Impact of 9 RTOs in 2016’, der er foretaget af den belgiske konsulentvirksomhed IDEA Consult, fokuserer på det økonomiske fodaftryk fra ni medlemmer af EARTO, hvoraf Teknologisk Institut er den ene. De ni institutter er udvalgt, så de er repræsentative for alle medlemsorganisationerne.

Studiet er baseret på en input-output model, som giver mulighed for at beregne, hvordan effekterne i et erhverv spreder sig ud til andre erhverv i økonomien.

900.000 arbejdspladser i Europa
På Teknologisk Institut var der 1074 ansatte i 2016, men udregner man de afledte effekter af deres aktiviteter, var de med til at skabe 6154 arbejdspladser i Europa.

I de ni medvirkende organisationer lød det samlede medarbejderantal i 2016 på 54.191, men i alt 284.000 arbejdspladser kan knyttes til deres aktiviteter.

Hvis man anvender modellen på alle EARTOs 350 medlemmer, står sektoren direkte for 322.000-400.000 jobs i Europa. Medtager man også de afledte effekter, som for eksempel kontraktforskning og spin-offs, er effekten mellem 730.000 og 907.000 jobs.  

Betaler 6,7 mia. euro til samfundet
Ud over at skabe flere arbejdspladser i Europa står forsknings- og teknologi-institutterne også bag en stor økonomisk værdi. Ifølge analysen sender de ni medvirkende institutter skatter og afgifter til samlet 6,7 mia. euro tilbage til samfundet.

For at have noget at sammenligne de teknologiske institutter med har IDEA Consult set på, hvor gode de er til at skabe arbejdspladser og økonomisk merværdi i forhold til universiteter. Her viser det sig, at forsknings- og teknologiorganisationernes jobskabelse er 22 procent højere end universiteternes.

- Hvis jobskabelsen og væksten i Europa skal boostes gennem forskning og udvikling, så skal der i højere grad tages højde for forsknings- og teknologi-institutterne, der skal sikres de nødvendige rammer, siger Søren Stjernqvist.

FAKTA

EARTO

Er en europæisk sammenslutning af 350 non-profit forsknings- og teknologiorganisationer, som sælger rådgivning og udvikling til gavn for virksomheder, samfund og mennesker.
EARTO har medlemmer i 23 lande, og de står samlet set for en omsætning på 23 mia. euro årligt.

De danske medlemmer af EARTO er: Teknologisk Institut, Force Technology, Alexandra Instituttet, Bioneer, DBI, DHI og DFM.

Studiets metode
Metoden i det økonomiske fodaftryk er baseret på en input-output model kombineret med mikrodata-input fra de medvirkende institutioner. Det giver nøjagtige direkte økonomiske effekter, og det bevirker samtidig, at kvantificeringen af ​​de indirekte effekter er baseret på specifikke data i stedet for sektorens gennemsnit.

Ud over den direkte og indirekte økonomiske effekt er også effekten af direkte og indirekte beskæftigelse, der fører til ekstra forbrug i den lokale økonomi og skatteafkast beregnet.
Man kan således beregne, hvordan effekterne af produktion i et erhverv spreder sig ud til alle andre erhverv i økonomien og giver anledning til import, beskæftigelse, energiforbrug m.m.
For at nå frem til resultaterne bruger man multiplikatorer, der viser de direkte og indirekte effekter af en krones yderligere produktion i et enkelt erhverv.
I denne analyse har EARTO valgt en konservativ multiplikator på 1,98. Den er valgt for at undgå dobbelttælling og overestimering, og det er i øvrigt også den, der bliver anvendt af OECD.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Vedhæftede filer

Information om Teknologisk Institut

Teknologisk Institut
Gregersensvej
2630 Taastrup

7220 2000http://www.teknologisk.dk/

Teknologisk Institut styrker danske virksomheder ved hjælp af banebrydende teknologier og mere end 1.100 medarbejderes faglige ekspertise. Årligt kommer det mere end 10.000 virksomheder til gavn inden for så forskellige områder som; energi, fødevarer, life science, materialer, byggeri og produktion. Teknologisk Institut har datterselskaberne Danfysik A/S, Dancert A/S, Teknologisk Institut AB Sverige, DTI Polska og DTI Spain.

Læs mere om Instituttet.

Har du brug for yderligere oplysninger, fotos, udtalelser eller andet, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen på pressetelefon 7220 1066 – eller kommunikation@teknologisk.dk

Følg pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum