Teknologipagten

Teknologipagten er en succes to år efter sin fødsel

Del

Teknologipagten, der skal få flere danskere til at interessere sig for STEM, tage en STEM-uddannelse og senere bruge deres STEM-kompetencer på arbejdsmar-kedet, overstiger målsætningerne på en række centrale områder.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) glæder sig over udsigten til et potentielt øget optag på STEM-uddannelserne i 2020. Foto: Keld Navntoft.
Erhvervsminister Simon Kollerup (S) glæder sig over udsigten til et potentielt øget optag på STEM-uddannelserne i 2020. Foto: Keld Navntoft.

Inden udgangen af 2020 vil mere end 1,6 mio. have deltaget i Teknologipagtens mere end 110 projekter, som på forskellig vis arbejder for at løfte den fælles STEM-dagsorden.

Dermed ser Teknologipagten på rekordtid ud til langt at overstige forventninger-ne til antallet af deltagere. Samtidig er optaget på STEM-uddannelserne steget med en procent i perioden. Det er et tal, der tyder på at vokse, idet 19.870 har søgt ind på en STEM-uddannelse i 2020, hvilket er en stigning på 8 pct. i forhold til sidste år.

Det glæder erhvervsminister Simon Kollerup (S), som peger på, at det er med en STEM-uddannelse i hånden, at man kan være med til at finde løsningerne på nog-le af de udfordringer, vi står over for som samfund.

”Vi har i den grad brug for folk, der kan noget med teknologi, naturvidenskab og digitalisering. De gør en kæmpe forskel for vores samfund. Det er fx dem der er med til at finde lægemidler mod corona. Det er også kompetencer, som kan gøre os endnu bedre til at finde løsninger på klimaproblemerne og få os i mål med den grønne omstilling” siger erhvervsministeren.

Det er vigtigt, at politikerne og erhvervslivet går sammen om at skabe initiativer, der kan være med til at opgradere den eksisterende arbejdsstyrke, så de nødven-dige kompetencer kan hjemmefødes i den enkelte virksomhed.

På den måde sikres, at flest muligt i den eksisterende arbejdsstyrke kan være med til at gøre en forskel på arbejdsmarkedet, også på sigt, samtidig med at man på den korte bane løser virksomhedernes akutte rekrutteringsproblemer.

En ubetinget succes med stor rækkevidde
Med mere end 110 projekter, mere end 800 partnere og andre deltagerorganisa-tioner og mere end 1,6 mio. deltagere i Teknologipagtens projekter er Teknologi-pagten massivt til stede ude i alle hjørner af STEM-området.

Formand for TeknologipagtRådet, André Rogaczewski, som til daglig er CEO i Netcompany, kalder Teknologipagtens første to år ”en ubetinget succes”.

”Vi skal huske, hvor vigtig en dagsorden Teknologipagten har ansvaret for at løf-te. Først og fremmest må behovet for tekniske og digitale kompetencer altid være en bred politisk dagsorden. Pagten gør en stor forskel. Vi har taget rigtige og vigtige skridt. Og vi er nærmest lige begyndt. Hvis vi i fællesskab sikrer, at én elev mere end i dag – fra hver af-gangsklasse i grundskolen – gennemfører en STEM-uddannelse, så kan vi nå Teknologipagtens ambitiøse målsætninger til glæ-de og gavn for hele samfundet.”, siger han.

Det glæder Christian Vintergaard, direktør i Teknologipagten, som forklarer, at sekretariatet har brugt de første to år på at opbygge en kritisk masse af stærke projekter og partnere.

I 2020 er fokus med blandt en række symposier, en ny hjemmeside med bedre mulighed for matchmaking og videndeling og en forældrekampagne målrettet forældre til børn i udviklingen skiftet hen mod at skabe konkret værdi for både projekter, partnere og den øvrige skare af interessenter på området.

”Vi knokler hver dag for at skabe værdi for vores partnere, for den overordnede STEM-dagsorden og for de ministerier, der har født os. På tværs af interesser, brancher, organisationer og kompetencer går vi i Teknologipagten sammen for at sætte de rigtige tiltag og projekter i søen, så vi på sigt kan opfylde ambitionen om at få markant flere til at tage en STEM-uddannelse, tilegne sig STEM-kompetencer via fx efteruddannelse og opkvalificering eller at få børn og unge til at interessere sig for, hvad man kan med STEM-kompetencer hele vejen fra grundskolen gennem hele uddannelsessystemet. Vi glæder os til at fortsætte arbejdet og skabe endnu flere stærke resultater til gavn for vores fælles vækst og velstand i Danmark”, siger han.

Nøgleord

Kontakter

Sigurd Schou MadsenPresse- og kommunikationschef

Sigurd Schou Madsen er presse- og kommunikationschef for både Fonden for Entreprenørskab og Teknologipagten

91373110sigurd@ffe-ye.dk

Tobias DinnesenPresse- og kommunikationskonsulent

Til daglig ansvarlig for den eksterne kommunikation i Teknologipagten.

31402869tobias@ffe-ye.dk

Billeder

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) glæder sig over udsigten til et potentielt øget optag på STEM-uddannelserne i 2020. Foto: Keld Navntoft.
Erhvervsminister Simon Kollerup (S) glæder sig over udsigten til et potentielt øget optag på STEM-uddannelserne i 2020. Foto: Keld Navntoft.
Download

Information om Teknologipagten

Teknologipagten
Teknologipagten
Ejlskovsgade 3D
5000 Odense C

https://www.teknologipagten.dk/

Teknologipagten skal styrke danskernes STEM-kompetencer. Formålet med pagten er, at flere skal interessere sig for STEM, uddanne sig inden for STEM og anvende STEM i job.

Med Teknologipagten giver regeringen, erhvervslivet, uddannelses-institutioner, or­ganisationer og andre aktører håndslag på at gennemføre projekter og aktiviteter for at styrke arbejdsstyrkens tekniske og digitale kompe­tencer og spore flere unge ind på STEM­-uddannelser.

Teknologipagten har blandt andet som mål, at 20 pct. flere skal gennemføre STEM­-uddannelser både på faglært og vide­regående niveau. Det svarer til ca. 10.000 flere per­soner med uddannelser på STEM­-området.