Growing Trees Network

Tag familie, venner m.fl. med når vi sammen på Moder Jords Dag indvier Danmarks største Folkeskov i Horsens fredag d. 22. april kl. 16 – 17.30

Del

Den internationale Moder Jords Dag fejres d. 22. april for at minde os om, at jorden og dens økosystemer giver os liv og næring. I anledningen indvies i år Rugballegaard Folkeskov i Horsens. Med sine nyplantede 185.000 træer og en beliggenhed direkte op ad Åbjergskoven, Bygholm Sø og Bygholm Park, fordobles Rugballegård Skovs samlede størrelse af det store og meget varierede, bynære naturområde ved Bygholm Ådal.

Festlig indvielse af Folkeskov med håndplantning af træer med dekorerede plantepinde
Festlig indvielse af Folkeskov med håndplantning af træer med dekorerede plantepinde

I år kan alle deltage i at håndplante træer samt dekorere en plantepind som kan placeres ved træerne, der plantes. Kom og vær med fra kl. 16.00 - 17.30. Lad os sammen plante træer for: Moder Jord, klimaet, biodiversitet, en du holder af, et nyfødt barn, noget du vil takke for, plant et træ til minde om en kær I har mistet …… kom og plant træer af alle de grunde, der er af betydning for jer hver især.

"Den globale klima- og biodiversitetskrise kalder på lokale handlinger. En handlingsevne danske firmaer og privatpersoner viste i forbindelse med vores samarbejde med TV2 og Danmarks Naturfredning om TV-indsamlingen ”Danmark Planter Træer” i 2019. Her blev der doneret penge til at plante endnu mere ny skov i Danmark. Alle de mange træer og buske der plantes i Rugballegårds nye Folkeskov er doneret af danskerne og danske virksomheder, som kan være stolte over bidraget til den største Folkeskov i landet. Vi fejrer det på den internationale dag for Moder Jord, fordi de gavmilde donationer er udtryk for omsorg for vores jord og ønsket om en bæredygtig fremtid. Vi glæder os til en folkelig fejring hvor alle er velkomne", siger Lars Heiselberg Vang Jensen, der er formand for Growing Trees Network.

Praktiske oplysninger om arrangementet:

Indvielsen af den nye Folkeskov i Rugballegård Skov finder sted på Moder Jords Dag den 22. april 2022 kl. 16 - 17.30.

Ved Hattingvej 20 eller lyskrydset mellem Hattingvej og Ny Hattingvej, er der indkørsel til parkeringspladser ved skoven. Fra parkeringspladserne er der ca. 500 meters gang ind til arrangementspladsen i den nye Folkeskov.


International Moder Jords Dag / Mother Earth Day:

Mother Earth Day eller Moder Jords dag er en mærkedag, der blev indledt i USA d. 22. april 1970 og siden har spredt sig til resten af verden. Formålet er at gøre opmærksom på verdens miljøproblemer.

Nøgleord

Kontakter

Growing Trees Network Global ApS
Formand, Lars Heiselberg Vang Jensen

Mobil: 4015 3594
Mail: lars@growingtrees.dk
Hjemmeside: www.growingtrees.dk

Naturstyrelsen Søhøjlandet
Projektleder Anders Busse Nielsen
Mobil: 51 33 06 92.

Billeder

Festlig indvielse af Folkeskov med håndplantning af træer med dekorerede plantepinde
Festlig indvielse af Folkeskov med håndplantning af træer med dekorerede plantepinde
Download

Links

Information om Growing Trees Network

Growing Trees Network
Growing Trees Network
Norddigesvej 2, 1.th.
8240 Risskov

https://www.growingtrees.dk/

Om Rugballegaard Folkeskov

Folkeskoven i Rugballegård Skov plantes på arealer, som er erhvervet i samarbejde mellem Horsens Kommune, Samn Forsyning og Naturstyrelsen.

I 2013 indgik Horsens Kommune, Samn Forsyning (et serviceselskab ejet af Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S) og Naturstyrelsen et økonomisk samarbejde om bynær og drikkevandsbeskyttende skovrejsning ved Rugballegård vandværk. De første 94,5 hektar af Rugballegård Skov blev etableret i 2014 og 2015. Den nye Folkeskov udvider Rugballegård skov med yderligere 66 hektar, så den samlede størrelse kommer op på 161 hektar. De 185.000 træer og buske, der plantes i Folkeskoven er via Growing Trees Network doneret af danske firmaer og privatpersoner. Heraf er 135.000 træer doneret via TV2 og Danmarks Naturfredningsforenings indsamling ”Danmark planter træer” i 2019.

I den nye Folkeskov veksler skov med skovlysninger, sumpskov, åbne strøg, nye søer og vandløb. En vekselvirkning, der skaber varierede naturoplevelser og kilometervis af overgangszoner med stor værdi for plante- og dyrelivet og samtidig understøtter forskellige typer af friluftsliv.

Læs mere om Rugballegård Skov og den nye Folkeskov: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/rugballegaard-skov/


Om Growing Trees Network

Skovrejsnings NGO’en Growing Trees Network har indtil nu indsamlet donationer til rejsning af 130 Folkeskove i ind og udland. 3.000.000 træer er nu plantet i Danmark for, at sikre rent grundvand og skabe flere levesteder til vores planter og dyreliv og ikke mindst nye naturområder til danskernes friluftsliv.

I Ghana, Kenya, Bolivia og Ecuador er pt. plantet 100.000 træer i 20 mindre landsby skove som hjælp til de lokale landsbybeboere. Træplantningsprojekterne støtter:

  • Agroforestry i Kenya, som sikrer mad til de lokale og foder til deres dyr.
  • Beskyttelse af eksisterende regnskov i Ecuador ved plantning af hurtigt voksende Balsatræer med stort CO2 optag.
  • Træplantning på den golde Altiplano højslette i Bolivia, som hjælper til at gendanne muldlag så jorden igen kan blive dyrkningsfrugtbar.

Læs mere om Folkeskove: www.growingtrees.dk

Følg pressemeddelelser fra Growing Trees Network

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Growing Trees Network

Nu kan vi - publikum og fans - gøre en forskel, når vi går til koncerter og andre arrangementer9.5.2022 10:09:55 CEST | Pressemeddelelse

Det er ikke kun arrangørerne og musikerne, der skal gøre noget for miljøet og klimaet – vi, som gæster, får nu muligheden for at gøre noget vigtigt for vores kommende generationer via People United for Nature. People United for Nature er et helt nyt unikt fællesskab på tværs af aldre, kulturer, organisationer, miljø og grænser, der kan flytte os tættere på at nå FN's verdensmål - ikke mere snak og tvivl om hvordan, nu gør vi noget og handler.

Når blomster givet som gave også hjælper til plantning af nye Folkeskove28.4.2022 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Kom og plant træer og buske den 29. april kl. 14-15.30 i Hørup Folkeskov. Tilplantning af Hørup Folkeskov sker lige nu syd for Slangerup Her i foråret plantes 130.000 træer og buske doneret af Interflora og deres kunder. Tilplantningen sker i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og skovrejsnings NGOén Growing Trees Network, hvor det er Interflora og deres blomster købende kunder, som har donerer træer og buske til Hørup Folkeskov. Jorden, der plantes på, er finansieret af Hovedstadens forsyningsselskab (HOFOR) som hjælp til sikring af fremtidigt rent drikkevand i København, og der må fremover ikke bruges pesticider eller andre miljøfremmede stoffer.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum