Growing Trees Network

Growing Trees Network Foundation er en selvejende institution, hvis overordnede formål er følgende:

Rejsning af nye folkeskove på kommunal, statslig eller kirke jord i Danmark og udlandet til sikring af grundvandsressourcer, klimasikring og CO2 reduktion

Growing Trees Network Foundation er en selvejende institution, hvis overordnede formål er følgende:

Rejsning af nye folkeskove på kommunal, statslig eller kirke jord i Danmark og udlandet til sikring af grundvandsressourcer, klimasikring og CO2 reduktion

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye