Syddansk Universitet

Tænk, hvis piger var lige så glade for naturvidenskab og teknik som drenge

Del

KvanteKarina og Teknologiskolen er SDU-initiativer, som får børn og unge til at lege sig ind i den naturvidenskabelige verden. Regeringen afsætter millioner til flere initiativer. Men vi hænger stadig fast i kulturen om, at videnskab og teknik er for drenge.

Foto: Nils Lund.
Foto: Nils Lund.

I en ny naturvidenskabsstrategi har regeringen afsat 180 millioner kroner til bl.a. at styrke børn og unges interesse og motivation for at dygtiggøre sig inden for naturvidenskabelige og tekniske fag.

Samtidig har regeringen et mål om, at 20 procent flere danskere i 2025 skal fuldføre en videregående STEM-uddannelse (science, technology, engineering, mathematics).

Det er en vigtig og fælles sag at få de unge til at blive begejstret for den naturvidenskabelige og tekniske verden. Virksomhederne mangler arbejdskraft med naturvidenskabelig eller teknisk baggrund.

Derfor prioriterer SDU aktiviteter, som indlevende forklarer og inspirerer børn og unge til at interessere sig for naturvidenskab højt.

I børnehaver, folkeskoler og gymnasier

- Vi kan inspirere børn og unge til at blive fascineret af natur og teknik og måske oven i købet gøre det til deres levevej. Det er et bidrag, vi gerne yder, for som universitet har vi et medansvar for at sikre Danmarks fremtid, siger dekan på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Martin Zachariasen.

Den animerede teenager KvanteKarina har i bedste youtube-stil og i absolut børne/unge-højde forklaret om vanskelige fysiske fænomener som kvantemekanik.

Samtidig har engagerede undervisere skabt Teknologiskolen, som gennem leg med robotter og programmering skal stimulere og udvikle interessen for teknologiudvikling.

På SDU arbejder vi også med at udvikle nye læreruddannelser og undervisningsfomer, der kan gøre STEM til en integreret del af den daglige undervisning.

Vi er ude i børnehaver, folkeskoler samt gymnasier. Vi afholder camps, hvor unge fra hele landet kan komme og fordybe sig i tekniske og naturvidenskabelige emner, vi inviterer skoleklasser ind på campus for at flyve med droner, splejse gener og bygge kæmpemolekyler af paprør.

Pigerne er ekstra interessante

Især ligger der et uudnyttet potentiale i forhold til pigerne.

På mange tekniske og naturvidenskabelige uddannelser er piger et særsyn, og hvorfor?

I lande som Italien og Spanien er fordelingen meget mere lige, så det er altså ikke fordi, at hjernerne er skruet anderledes sammen.

- Pigerne udgør et enormt potentiale. Jeg har arbejdet meget i udlandet, og i f.eks. Italien og Spanien er andelen af piger i teknik og naturvidenskab meget højere end i Danmark. Arbejdsmarkedet er ved at udvikle sig i en meget spændende retning, og det bør de danske piger ikke gå glip af. Den skævvridning i Danmark skal vi have rettet op på, siger dekan Henrik Bindslev fra Det Tekniske Fakultet.

Han bakkes op af Cathrine Hasse, der er professor i innovation og læringsteori ved DPU Aarhus Universitet. Hun har tidligere i et forskningsprojekt set på kvinders fysikinteresse i henholdsvis Danmark og Italien.

Humaniora og naturvidenskab har været helt adskilt

I en artikel i Kristeligt Dagblad udtalte hun: ”fagene er ekstra mandsdominerede i Danmark, hvilket blandt andet skyldes vores uddannelseskultur: I Danmark har man i særlig grad lidt under, at humaniora og naturvidenskab har været helt adskilt. I for eksempel Italien er man mere åben for samtænkning. Det har ført til, at der er langt flere kvindelige fysikere”.

Derfor har Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet på SDU også koncentrationen vendt mod at lokke flere piger til.

Den 26. marts afsluttede vi en to-dages udsolgt IT Camp for piger. 35 piger fra hele landet havde taget to dage ud af deres påskeferie for at fordybe sig i bl.a. app- og robotprogrammering, algoritmer, analyse af Big Data og kunstig intelligens.

Campen var en stor succes for de tilstedeværende piger, men det er måske en helt anden tilgang til fagene i skolen, vi skal se på, hvis vi skal gøre op med vores kultur om, at naturvidenskab og teknik er for drenge.

Hvordan når vi de unge?

Eksempler på SDU tiltag, der skal vække børns og unges interesse for naturvidenskab og teknik:

1.Droner og robotter på skoleskemaet: Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring ved Det Naturvidenskabelige Fakultet og Dronecenteret ved Det Tekniske Fakultet, har indgået en 5-årig samarbejdsaftale, som vil sætte droner og robotter på skemaet på Mulernes Legatskole i Odense og udvikle og forandre undervisningen i matematik, naturfag og teknologi.

https://mulerne-gym.dk/2018/01/20/mulerne-og-sdu-gaar-sammen-om-drone-og-robotudviklingen/

2. Ide til pille Et ugelangt forløb for gymnasieelever. 'Idé til pille' handler om lægemiddeludvikling og tager afsæt i en case, hvor tusindvis af unge danskere er ramt af en uhelbredelig kønssygdom. Klasserne skal syntetisere og analysere deres eget lægemiddel i SDUs laboratorier.

https://www.sdu.dk/da/uddannelse/brobygning/tilbud/nat_undervisning_ide_til_pille/ide_til_pille

3.Teknologiskolen Teknologiskolen er en frivillig forening, der tilbyder teknologisk orienterede fritidsaktiviteter for børn og unge i Odense og omegn. Foreningen er skabt af undervisere på Det Tekniske Fakultet.

http://www.teknologiskolen.dk/

4. Bygge droner og andre workshops på SDU. For gymnasier.

https://www.sdu.dk/da/Om_SDU/Fakulteterne/Teknik/Besoeg_Det_Tekniske_Fakultet.aspx

5. Laboratorium Assens Samarbejde mellem Assens Kommune, tre gymnasieskoler og Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring.

6. Kvante Karina Supersej teenagepige med egen youtube kanal, hvor hun fortæller om kærester (Mads), sin yndlingsfarve, tøjkriser, og andre livsvigtige teenage-emner – men også altid om fysik, fx universets mørke stof, opdagelsen af Higgs-partiklen og om Einsteins største gennembrud. Hele ideen med Kvante Karina er at vække børns og unges interesse for fysik og den enorme rolle, som fysik har i vores hverdag. Kvante Karina er udviklet i samarbejde med folk bag animationsfilmen ”Terkel i knibe”. Som garant for det videnskabelige indhold står en række fysik-forskere fra SDU. I forlængelse af Youtubekanalen arbejder SDU på at skabe undervisningsmateriale til kvantefysikken samt en såkaldt Kvanteportal, som skal gøre det nemt for fagpersoner at fortsætte det, Kvante Karina har sat i gang.

http://www.kvantebanditter.dk/da/kvantekarina

7. Marine Mammals Science Education EU-finansieret projekt, der siger på at gøre STEM-uddannelser og jobs attraktive for unge mennesker. Projektet bruger bl.a. havpattedyr som omdrejningspunkt, og deltagerne i de forskellige arrangementer og workshops er naturfagslærere. Næste workshop er 24. og 25. marts, hvor et internationalt hold af naturfagslærere mødes på SDUs marinbiologiske afdeling i Kerteminde.

http://www.marine-mammals.com/

8.Naturvidenskabelig læreruddannelse

Læreruddannelserne ved UC Syddanmark og UC Lillebælt udbydes sammen med SDU en særlig naturvidenskabelig profil på læreruddannelsen.

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/lsul/uddannelse/naturvidenskabelig_laereruddannelse.

9.Energi i Fredericia I Fredericia er en gruppe på 12 pædagoger netop begyndt på et aktionslæringsforløb omkring en undersøgelsesbaseret tilgang til science i dagtilbud med særligt fokus på energi.  
I forløbet igangsætter det pædagogiske personale bl.a. en række aktiviteter for at bringe energibegreber i spil sammen med børnene.

https://presscloud.com/csp/vocast/message.csp?KEY=825698113919941

Kontakter

Dekan Martin Zachariasen, Det Naturvidenskabelige Fakultet, mobil 21 49 11 67,
dekan-science@sdu.dk

Dekan Henrik Bindslev, Det Tekniske Fakultet, mobil 93 50 71 10, hebi@tek.sdu.dk

Billeder

Foto: Nils Lund.
Foto: Nils Lund.
Download

Information om Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M

https://www.sdu.dk/

Følg pressemeddelelser fra Syddansk Universitet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Syddansk Universitet

EU igangsætter sin største indsats nogensinde for bedre at beskytte forbrugere og miljøet mod hormonforstyrrende stoffer19.2.2019 09:37:53Pressemeddelelse

Under forskningsprogrammet Horizon 2020 har EU givet cirka 375 millioner kroner til otte europæiske projekter, herunder et internationalt projekt koordineret af en forskningsgruppe fra Syddansk Universitet (SDU). Projektet ledes af biolog Henrik Holbech og skal forske i bedre testmetoder til at identificere hormonforstyrrende stoffer, der kan findes i alt fra legetøj og fødevareemballage til industrikemikalier. Målet er, at man får en bedre beskyttelse af forbrugere og miljø, fordi de nuværende testmetoder er mangelfulde og derfor ikke beskytter os tilstrækkeligt.

Ingen sanktion for billeder af nøgne mænd på SDU1.2.2019 10:20:37Pressemeddelelse

En artikel i Weekendavisen i dag fortæller en historie om SDU, som ifølge artiklen skulle have givet en forsker, ansat på universitetet, en påtale for at vise billeder af mænd med nøgen krop uden for en forsknings- eller undervisningssituation. Weekendavisen gengiver i sin artikel to modelbilleder af mænd, “der ikke er meget mere afklædt end en svømmer ved OL”, men som skulle have givet anledning til påtalen. Den studentermedhjælp, som ifølge artiklen blev eksponeret for billederne fortæller, at medarbejderne på SDU generelt bruger deres udleverede IT-udstyr til private formål. - Jeg har aldrig set de billeder, som er i Weekendavisens artikel i dag. Og generelt: Jeg bliver ikke provokeret af billeder af nøgne mænd. Vi ser fra tid til anden indhold af privat karakter i forbindelse med det supportarbejde vi udfører. Normalt påvirker de ting jeg ser mig ikke, og der skal meget til, før jeg føler det går over grænsen. Jørgen Schou, sekretariatschef på SDU: -Jeg har aldrig set de billeder,

Ingen sanktion for bar overkrop1.2.2019 06:19:14Pressemeddelelse

En artikel i Weekendavisen i dag fortæller en historie om SDU, som ifølge artiklen skulle have givet en forsker, ansat på universitetet, en påtale for at vise billeder af mænd med nøgen overkrop uden for en forsknings- eller undervisningssituation. SDU’s rektor Henrik Dam har på grund af tavshedspligt ikke mulighed for at udtale sig om personalesager, men han oplyser, at SDU aldrig har givet en tjenstlig sanktion for at vise billeder af mænd med nøgen overkrop. -I min optik ville det være bizart at anse bare maver, blotlagte skuldre eller blottede knæ for nøgenbilleder, der kan danne grundlag for en påtale, advarsel eller afskedigelse.

Flere kvinder i forskning18.1.2019 10:48:57Pressemeddelelse

Danske og europæiske universiteter har i stigende grad fokus på at sikre større diversitet blandt dem der vælger forskervejen. Syddansk Universitets Gender Equality Team, der arbejder med ligestilling på universitetet, har således netop hjemtaget en bevilling på 22 millioner kroner fra EU til et projekt, der de næste fire år skal implementere ligestillingshandlingsplaner på SDU og 8 andre europæiske universiteter. Som koordinator står SDU i spidsen for projektet.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum