Dansk Blindesamfund

Synshandicappede studerende bliver hægtet af den digital undervisning

Del

Ingen krav om digital tilgængelighed forhindrer unge med synshandicap i at få samme udbytte af undervisningen som seende klassekammerater

Den 20. maj i år er international dag for digital tilgængelighed, som Dansk Blindesamfund fejrer ved at sætte fokus på (u)tilgængeligheden af digitalt læringsmateriale i uddannelsessystemet. En ny undersøgelse foretaget at Dansk Blindesamfund viser, at digitalisering er en barriere for inklusion af blinde og svagsynede i uddannelsessystemet. Hele 71 procent af de adspurgte studerende oplever af og til eller altid problemer med at anvende digitale materialer. Undersøgelsen omfatter både skoleelever med synshandicap i grundskole og ungdomsuddannelse samt studerende på videregående uddannelser.

Studerende med synshandicap sakker bagud

”Det er stærkt bekymrende, at så mange oplever udfordringer med at tilgå digitale materialer. Digital tilgængelighed er en helt nødvendig forudsætning for, at studerende med synshandicap kan bidrage, lære og udvikle sig på lige fod med deres seende klassekammerater. Ellers taber vi en gruppe af børn og unge på gulvet, som både kan og vil uddanne sig”, siger Diana Stentoft, næstformand i Dansk Blindesamfund.

Hun henviser til, at andelen af blinde og svagsynede i gennemsnit har et lavere uddannelsesniveau og svagere tilknytning til arbejdsmarkedet end den øvrige befolkning. I 2009 havde 52 procent blinde og stærkt svagsynede en kompetencegivende uddannelse, mens det samme gjorde sig gældende for 38 procent i 2015.Manglende digital tilgængelighed betyder derfor, at blinde og svagsynede får endnu sværere ved at gennemføre en uddannelse og dermed også at få fodfæste på det danske arbejdsmarked, hvilket både belaster den enkelte og samfundsøkonomien. For ifølge beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd koster det årligt statskassen 208.500 kroner at have et menneske på overførselsindkomst. Hvis en blind eller svagsynet således er på overførselsindkomst fra 18 år og til pensionsalderen, koster det statskassen over 10 millioner kroner.

”Det er en dyr udskrivning for det offentlige, hvis digital tilgængelighed ikke prioriteres. Det er i alles interesser, at uddannelsessystemet kan inkludere blinde og svagsynede. Vi kan få rigtig meget tilgængelighed for de penge, som vi sparer på overførselsindkomster”, konstaterer Diana Stentoft.

Leverandører skal stilles til ansvar

Fravalget af tilgængelighed er dog en problematik, der til dels kan løses ved at leverandører af digitale læringsmidler arbejder inden for de allerede eksisterende tekniske tilgængelighedsstandarder og løsninger på området. Udfordringen er dog, at private leverandører af digitalt læringsmateriale ikke er forpligtet til at efterleve disse standarder, ligesom de heller ikke er forpligtet til at oplyse indkøbere om, hvorvidt deres læringsmateriale lever op til de gængse standarder for tilgængelighed.

”Det er på høje tid, at tilgængelighed gøres til et markedsparameter. Uddannelsesinstitutionerne skal stille krav til deres leverandører om tilgængelighed. Det er ikke acceptabelt, at man allerede i grundskolen ekskluderer børn fra læring og udvikling, når der findes tekniske standarder, der kan løse en stor del af problemet ”, siger Diana Stentoft og påpeger, at fravalget af tilgængelighed både stiller de studerende og underviserne i en dårlig position, når underviserne har ikke en chance for at vide, om de enkelte læringsressourcer er tilgængelige. Derfor arbejder Dansk Blindesamfund for, at der i forbindelse med undervisningsmaterialer bliver udarbejdet en mærkningsordning for tilgængelighed, som sikrer gennemsigtighed til gavn for både studerende og undervisere.

Manglende udbytte af undervisningen

En del af forklaringen på det faldende uddannelsesniveau kan således tilskrives manglende digital tilgængelighed i uddannelsessystemet. Næsten halvdelen af de adspurgte studerende (44 procent) oplever nemlig, at udfordringer med tilgængelighed i meget høj eller høj grad har betydning for deres udbytte af undervisningen. Det er derfor tvivlsomt, om de studerende får de nødvendige studiekompetencer og kvalifikationer, som uddannelsen bibringer, når digitale udfordringer står i vejen. Også socialt har det har den digitale utilgængelighed en negativ slagside, for undersøgelsen viser, at 52 procent af de studerende oplever, at udfordringer med tilgængeligheden i meget høj eller høj grad har betydning for muligheden for at samarbejde med andre.

Fakta om undersøgelsen

Læringsundersøgelsen er tilrettelagt og gennemført af Dansk Blindesamfund i foråret 2021 via et online spørgeskema rettet mod skoleelever med synshandicap i grundskole og ungdomsuddannelse samt studerende på videregående uddannelser. Antallet af blinde og svagsynede børn og unge er beskedent, så undersøgelsen præsenterer derfor tendenser og indikationer på området

Nøgleord

Kontakter

Diana Stentoft
Næstformand
Dansk Blindesamfund

Tlf: 40 11 11 67

E-mail: dis@blind.dk

Billeder

Information om Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfund
Dansk Blindesamfund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

38 14 88 44https://blind.dk/
Dansk Blindesamfund er interesseorganisationen for mennesker med synshandicap.
 

Hver dag kæmper vi for, at blinde og svagsynede kan deltage og bidrage på linje med alle andre. At flere får en uddannelse, flere kommer i beskæftigelse, flere er sunde, aktive og lever et selvstændigt liv og ikke mindst at langt færre er ensomme.

Vi tilbyder rehabilitering, rådgivning, kurser, netværk og støtte, når synet svigter. Vi kæmper for bedre rettigheder for mennesker med synshandicap i Danmark og arbejder for, at færre mister synet i fremtiden ved hvert år at støtte uafhængig øjenforskning med store beløb.

Følg pressemeddelelser fra Dansk Blindesamfund

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Blindesamfund

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum