Sweco

Sweco vinder stort byudviklingsprojekt i Mongoliet

Del

Arkitekt- og ingeniørvirksomheden skal i de kommende måneder gennemføre en række forundersøgelser i den mongolske by Erdenet. Formålet er at opdatere og udvide fjernvarmenettet, anbefale energirenoveringer af eksisterende boligmasse samt foreslå etablering af nye boliger til den del af befolkningen, der i dag bor i småhuse og traditionelle telte.

Erdenet er Mongoliets næststørste by. Foto: Sweco
Erdenet er Mongoliets næststørste by. Foto: Sweco

Erdenet i den nordlige del af Mongoliet er landets næststørste by med godt 100.000 indbyggere. Byen opstod i 1970’erne omkring verdens fjerdestørste kobbermine og har gennem tiden tiltrukket indbyggere, der kunne få arbejde i minen. Byen er derfor kendetegnet ved stor tilflytning, og en del af befolkningen bor fortsat i traditionelle småhuse og gers (telte), mens hverken varmeforsyning eller boligkvalitet er fulgt med tilstrømningen til byen.

Sammen med internationale samarbejdspartnere er Swecos arkitekter og ingeniører nu engageret i at foretage forundersøgelser for The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) for at udvikle byens varmeforsyning og boligkvalitet.

”Projektet sigter på at opdatere og udvide fjernvarmenettet i byen for at nå flere beboere og implementere en varmeforsyning, der kan nedsætte den nuværende udledning af CO2 fra de ca. 17.500 husholdninger, der i dag fyrer med kul. Desuden analyserer vi en del af den eksisterende boligmasse for at foreslå tiltag, der kan gøre bygningerne mere energieffektive og mindske energitabet,” forklarer Leif Iversen, der er seniorprojektleder i Swecos internationale afdeling.

Mongolske almene boliger

Som en del af projektet skal Swecos team også komme med forslag til at etablere nye boliger til den del af befolkningen, der i dag bor i traditionelle telte eller små etplanshuse uden indlagt vand, varme eller kloakering.

”Med erfaring fra den danske almene boligmodel vil vi udvikle forslag, der er tilpasset de mongolske bygge- og boligtraditioner og skabe økonomisk attraktive boliger til lavindkomst beboere og dermed løfte deres bo- og levestandard. Vi vil udvikle boliger, der er klimabevidste og fremtidssikrede med et stort fokus på at skabe rammer om fællesskaber i og mellem husene,” fortæller Sebastian Soelberg, der er kreativ leder i almen nybyg i Sweco Architects.

Projektet inkluder både socio-økonomiske, miljømæssige, finansielle, tekniske og organisatoriske analyser, ligesom Sweco indarbejder vurderinger af fremtidige klimaændringer og behovet for grøn omstilling af byen. På baggrund af forundersøgelserne vil EBRD foreslå, hvordan projekterne kan virkeliggøres. Sweco har i mange år arbejdet for EBRD på lignende projekter og samarbejder i projekterne med Sweco AB i Sverige, rumænske BDO samt to mongolske firmaer.

Klimasikring i Erdenet

Det nye projekt, som Sweco skal gennemføre, ligger i direkte forlængelse af rådgiverens aktuelle engagement i Erdenet. Sweco har tidligere udarbejdet projektforslag til klimasikring og vandforsyning i byen – projekter, som nu detailprojekteres med henblik på implementering i løbet af de næste to år.

Erdenet ligger i en bjergdal, og en del af byen bliver jævnligt oversvømmet pga. de årlige, meget voldsomme regnskyl i højderne ovenfor byen – et fænomen, der forventes at blive værre i takt med klimaforandringerne. Oversvømmelserne har medført mange ødelæggelser, og både mennesker og husdyr er omkommet.

”I projektet opstiller vi detaljerede hydrologiske og hydrauliske modeller for afstrømningen fra bjergene og i drænkanalerne, der i øjeblikket er utilstrækkelige eller forkert designet. Desuden skal vi sikre fri passage for vandet, idet der mange steder er problemer med drænstørrelser og uhensigtsmæssige vejføringer. Målet er at indbygge forslag til at opstemme vandet i bakkerne og nedbringe afstrømningshastigheden ved at ændre designet og udnytte naturlige åbne arealer og grønne, bevoksede områder til at holde på vandet,” forklarer Leif Iversen.

Opgaven er også institutionel, idet Sweco rådgiver myndighederne til at styre dette og andre projekter, ligesom Sweco vejleder de relevante institutioner med henblik på at planlægge, designe og vedligeholde byens klimasikringsforanstaltninger på bedst mulig vis.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Erdenet er Mongoliets næststørste by. Foto: Sweco
Erdenet er Mongoliets næststørste by. Foto: Sweco
Download

Information om Sweco

Sweco
Sweco
Ørestads Boulevard 41
2300 København S

+45 7220 7207https://www.sweco.dk/

Sweco planlægger og designer fremtidens bæredygtige byer og samfund. Med vores kunder og den samlede viden hos vores 17.500 arkitekter, ingeniører og andre specialister, skaber vi sammen løsninger, der adresserer urbanisering og digitalisering og gør vores samfund mere bæredygtige. Sweco er Europas førende arkitekt- og ingeniørrådgiver med en omsætning på ca. SEK 22 mia. (EUR 2,1 mia. / DKK 15,5 mia.). Virksomheden er noteret på Nasdaq Stockholm.

Følg pressemeddelelser fra Sweco

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sweco

Sweco søger 80 ekstra medarbejdere til projekter indenfor infrastruktur, vand, klima, miljø og energi28.11.2022 07:00:00 CET | Pressemeddelelse

Kraftig efterspørgsel efter grøn omstilling, klimatilpasning og forsyningssikkerhed kombineret med milliardinvesteringer i infrastruktur får Sweco til opruste yderligere indenfor energi, vand, klima, miljø og infrastruktur. Det er især et stort projekt som Energiøen i Nordsøen og generelt høj aktivitet på igangværende og nye anlægsprojekter, der skaber behovet for flere medarbejdere.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum