Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sunde måltider om natten skal være med til at mindske ulighed i sundhed

Del

SF har ved de netop overståede økonomiske forhandlinger på rådhuset sikret, at de medarbejdere, som passer på ældre og sårbare københavnere om natten, får opfyldt et ønske om sunde måltider i arbejdstiden. Det kan være med til at øge trivslen og mindske uligheden i sundhed.

Undersøgelser viser, at indtagelse af sunde måltider kan reducere nogle af de gener, som følger med natarbejde. Dermed kan bevillingen til den sunde natmad være med til at mindske social ulighed i sundhed, og det er en mærkesag for SF og forsundheds- ogomsorgsborgmesterSisse Marie Welling (SF).

”Vores madvaner har stor betydning for vores sundhed og vores livskvalitet. Mange medarbejdere, som arbejder i dagtimerne, har bedre adgang til god mad sammenlignet med for eksempel social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og sygeplejersker, som arbejder om natten. Samtidig bliver kroppen belastet hårdere af natarbejde, så vores medarbejdere i nattevagt bliver ramt dobbelt, og det kan vi ikke være bekendt. Derfor er jeg glad for, at det nu er lykkedes os at skaffe penge til sund natmad, for det kan være med til at mindske den sociale ulighed i sundhed”, sigerhun.

Sunde måltider til 300 nattevagter

Natarbejde er dårligt for helbredet. Det forhøjer risikoen for overvægt, mave-tarm-problemer og type-2-diabetes. Det gælder også for de medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, som tager nattevagten på byens plejehjem og i hjemmeplejen. Men det skal et sundt måltid nu være med til at ændre på:

Der er næsten 300 medarbejdere på arbejde hver eneste nat påde københavnskeplejehjem og i hjemmeplejen.De harønsketsiget sundt og nærende måltid mad, og det kan jeg godt forstå– det synes jeg sådan set, atdeharkrav på, og det fårde nu”,sigerSisse Marie Welling

Udover at maden skalværeernæringsmæssigt tilpassetnatarbejde,tilstræbesdet også, atmaden kanproduceres og leveres miljømæssigt bæredygtigt og balanceret i forhold til CO2-aftryk, økologi, madspild og miljørigtig emballage. 

Der er i første omgang bevilget penge til en forsøgsordning, men der er i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en forventning om, at de sunde måltider får en positiv effekt på nattevagternes generelle sundhed, trivsel og arbejdsglæde.Derfor bliver ordningenevalueretved udgangen af 2020med henblik på at blive forlænget.

Fakta

  • Arbejdsmiljø København(www.amk.kk.dk)præsenterede i april 2019 undersøgelsen ”Et godt arbejdsmiljø – også om natten”.Af undersøgelsen fremgår det blandt andet, at der blandt nattevagternei Sundheds- og Omsorgsforvaltningener et ønske om at have adgang til en sund madordning om natten. 

  • Madordningen vil blive tilbudt til alle knapt 300 medarbejdere, der arbejder fast i nattevagt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Det er frivilligt for medarbejderne, om de vil deltage i madordningen.

  • Der er i første omgang afsat midler til en forsøgsordning.Det forventes, at derer enevalueringklarultimo 2020, så madordningen kan videreføres i overførselssagen 2020-2021 med henblik på at finde en varig løsning i forbindelse med forhandlingerne om kommunens Budget 2022.Der har ikke tidligere været afsat midler til en lignende indsats.

  • Medarbejdernes egenbetalingfor et måltidforventes at blive20 kr.

  • Overførselssagen er i praksis budgetforhandlinger del II. Det er her, man fordeler de penge, som er til overs fra sidste budgetår, og det er derfor også typisk budgetpartierne, der også indgår aftale om overførselssagen.

Nøgleord

Kontakter

Information om Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Rådhuspladsen 1
1599 København V

https://www.kk.dk/

Følg pressemeddelelser fra Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum