Sund & Bælt

Sund & Bælt har undersøgt havmiljøet mellem Als og Fyn

Del

Sund & Bælt har netop gennemført geofysiske undersøgelser i farvandet mellem Als og Fyn for at få indsigt i havmiljøet i forbindelse med eventuel fremtidig etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Resultaterne skal nu analyseres, så de kan indgå i den samlede forundersøgelse af projektet. 

Sund & Bælt, der har det overordnede ansvar for forundersøgelsen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn, har som en del af forundersøgelsen netop foretaget geofysiske sejladser i Lillebælt.

De geofysiske undersøgelser blev gennemført i uge 11 af GEUS, forsknings- og rådgivningsinstitutionen i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet for at få større viden om geologien i området.

- Det er et vigtigt led i forundersøgelsen, at vi indsamler og får viden om havbunden i forhold til både miljø og teknik, så denne vigtige information kan indgå i grundlaget for en politisk drøftelse om projektets videre forløb, siger Titti Kopp, der er projektchef for forundersøgelsen i Sund & Bælt.

De geofysiske undersøgelser er foretaget ved hjælp af seismisk kortlægning og tolkning og er sket ved, at et skib har gennemsejlet udvalgte områder med udstyr, der har afsendt lydbølger, der bliver reflekteret fra jordlagene under havbunden. Dermed opnår man viden om de forskellige laggrænser i området, og sammenholdt med viden fra boreprøver og laboratorieforsøg kan man få viden om materialets tilstand og bæreevne.

Det er vigtig viden, der kan bruges til at vurdere, hvilke funderingsmetoder, der kan benyttes, samt hvor omfattende gravearbejde der vil være nødvendigt i en eventuel anlæggelse af en fast forbindelse i området. Resultaterne fra sejladserne skal nu analyseres, så de kan indgå i den samlede forundersøgelse af projektet.  

Beslutningen om at gennemføre en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn blev taget i forbindelse med Aftale om Infrastrukturplan 2035. Folketinget har afsat 20 mio. kr. til forundersøgelsen, der forventes afsluttet i 2024.

Læs mere om forundersøgelsen på als-fyn.dk.

Kontakter

Billeder

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab Brobizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Løbere indtager Storebæltsbroen på lørdag6.6.2023 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

På lørdag den 10. juni krydser 10.000 løbere Storebæltsbroen for at fejre broens 25 års fødselsdag. Broen er åben for biltrafik under hele løbet, men turen over Storebælt vil tage længere tid, mens løberne passerer. Kør derfor hjemmefra i god tid og kør gerne over Storebælt før kl. 14 eller efter kl. 21. I 1998 var Broløbet med til at indvie Storebæltsbroen, og nu er løbere igen klar til at fejre hele Danmarks bro, når den fylder 25 år. Lørdag den 10. juni kl. 16.30 lyder startskuddet til Storebæltsbroens store fødselsdagsløb – et unikt halvmaraton med 10.000 løbere, der krydser bæltet. Som afslutning på Broløbet oplyses broens 254 meter høje pyloner senere på aften i fødselsdagsfarver. Frem mod fødselsdagen onsdag den 14. juni vil pylonerne ligeledes være klædt i rødt og hvidt fra kl. 23 til kl. 05. ”Det skarpe hjørne” bliver også markeret med dannebrog i betalingsanlægget på selve fødselsdagen. Broløbets påvirkning af trafikken Under Broløbet vil der være dobbeltrettet trafik i de sy

Sund & Bælt indsamler data til en ny transportmodel1.6.2023 08:00:00 CEST | Presseinvitation

Sund & Bælt indsamler i 2023 sammen med Øresundsbro Konsortiet og Vejdirektoratet data for både person- og godstransport. Data vil indgå i en ny transportmodel, som skal give en større forståelse for kundernes rejsemønstre. Sund & Bælt ønsker at give kunderne den bedste oplevelse og har derfor brug for at få en bedre forståelse af, hvad der er vigtig for dem. I den kommende tid gennemføres på den baggrund en større dataindsamling, som vil danne grundlag for den nye transportmodel. Modellen skal anvendes til trafikprognoser for de eksisterende forbindelser, den kommende Femern Bælt forbindelse og nye potentielle forbindelser. Den lange tidshorisont på planlægning af faste forbindelser betyder, at der er brug for en model, som kan regne mange år ud i fremtiden. Det er derfor rettidig omhu allerede nu at udvikle en målrettet transportmodel. Den seneste store dataindsamling er fra 2010, og med den kommende dataindsamling sikres et opdateret grundlag for modellen og dermed beslutningerne. E

Fortsat høj trafik på broerne og god fremdrift i de store projekter23.5.2023 16:21:58 CEST | Pressemeddelelse

Fritidstrafikken stiger fortsat på både Storebæltsbroen og Øresundsbron, mens væksten i lastbiltrafikken er aftagende i årets første tre måneder, og der ses et fald på Storebæltsbroen. I forhold til forventningerne til periodens resultat bidrager trafikken til et tilfredsstillende resultat. På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 4,7 pct. i første kvartal af 2023 sammenlignet med sidste år og lå 0,8 pct. højere end 1. kvartal i 2019 før pandemien. Personbiltrafikken steg med 6,0 pct., mens lastbiltrafikken faldt med 3,0 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 680 mio. kr., hvilket er en stigning på 18 mio. kr. i forhold til de første tre måneder sidste år. På Øresundsbron steg den samlede trafik i første kvartal med 18,3 pct. i forhold til 2022, men lå 5,9 pct. lavere end 1. kvartal i 2019. Personbiltrafikken steg med 20,1 pct., mens lastbiltrafikken steg med 4,6 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 319 mio. kr. og steg med 59 mio. kr. – I årets første tre måneder er der

Borgermøder om forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn17.5.2023 11:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Sund & Bælt og Vejdirektoratet inviterer til borgermøder i Faaborg og Sønderborg om den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. På borgermøderne kan man høre om status på den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og indgå i dialog med Sund & Bælt og Vejdirektoratet, der gennemfører forundersøgelsen frem mod udgangen af 2024. Borgermøderne finder sted: Den 6. juni fra kl. 19.00 til 21.00 i Forum Faaborg, Sundvænget 8, 5600 Faaborg. Den 14. juni fra kl. 19.00 til 21.00 i Multikulturhuset, Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg. Om forundersøgelsen Forundersøgelsen har til formål at tilvejebringe et bedre grundlag for en politisk drøftelse og eventuelt en principbeslutning om projektets videre forløb. Forundersøgelsen gennemføres over tre år frem mod udgangen af 2024. Opgaven er at se nærmere på forskellige linjeføringer, tekniske løsninger og miljømæssige konsekvenser og hensyn. Det er en målsætning,

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum