Akademikerne

Stort tilbageskridt med at sikre sunde arbejdspladser

Del

NY UNDERSØGELSE: Som man kan læse på JP Finans i dag, viser en ny undersøgelse, at det har store konsekvenser for danske arbejdspladser, at arbejdsmiljørepræsentanter ikke mere er særligt beskyttet mod at blive afskediget. Det betyder at arbejdsmiljørepræsentanter risikerer at miste deres job, hvis deres arbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø for deres kollegaer munder ud i konflikt.

For nylig fastslog en dom i højesteret, at det var i orden, at en virksomhed fyrede en medarbejder til trods for, at der var tale om arbejdsmiljørepræsentant. Virksomheden havde ikke overenskomst og dommen betød, at medarbejderen derfor ikke havde ret til særlig beskyttelse.

Med en ny undersøgelse fra Akademikerne bliver der for første gang kastet lys over, hvad de nye betingelser for arbejdsmiljørepræsentanter i det private, betyder for medarbejderne og virksomhederne.

I undersøgelsen svarer 62 pct., at de overvejer at forlade hvervet som arbejdsmiljørepræsentant på grund af de ændrede vilkår.

De ringere vilkår gør det sværere for arbejdspladserne at få et godt arbejdsmiljø. Og det er særligt i de virksomheder, hvor de i forvejen har et dårligt arbejdsmiljø, hvor de bliver ramt.

I undersøgelsen svarer 85 pct. således, at den særlige beskyttelse er vigtig, hvis de skal tage svære arbejdsmiljøproblemer op med ledelsen.

Det viser sig på den måde at have store konsekvenser for arbejdsmiljøet og arbejdspladsen, når privatansatte i dag har færre rettigheder som arbejdsmiljørepræsentant end offentligt ansatte.

Fra formanden for Akademikerne, Lars Qvistgaard, lyder meldingen:

”Jeg ser svarene som et højt råb om alarm fra de mange kolleger, der bruger tid og store ressourcer på at være vores arbejdsmiljørepræsentanter og på at skabe et godt arbejdsmiljø til gavn for alle. Det skal vi tage meget seriøst”, siger Lars Qvistgaard.

”Samarbejdet mellem ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanterne er en helt central grundsten for at sikre godt arbejdsmiljø, gode arbejdsvilkår og sunde pladser og det er netop dette gode samarbejde som altid har været kendetegnende for det danske arbejdsmarked, som nu risikerer at gå fløjten”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

”Indtil nu har hverken arbejdsgiverne eller ministeren ville anerkende, at der er et problem. Men hvis de vil stå inde for, at de vil et sundt arbejdsmarked med sunde arbejdspladser, er det på tide at de acceptere at give ordentlige medarbejdervilkår topprioritet, i stedet for kun at stikke hovedet i busken. Jeg er klar til at finde en løsning”, siger Lars Qvistgaard.

”Beskæftigelsesministeren bør hurtigst muligt komme på banen og via en opdatering af arbejdsmiljølovgivningen få sørget for, at alle arbejdsmiljørepræsentanter opnår den særlige sikring mod afsked. Dansk Arbejdsgiverforening har indtil nu afvist at ville forhandle om at få løst problemet - vi er parate til at mødes med det samme, hvis de ombestemmer sig”, siger Lars Qvistgaard.

Mere om undersøgelsen

Selvom problemerne ikke gør sig gældende i alle virksomheder, fylder de på det private arbejdsmarked. Og konsekvenserne risikerer at vokse og blive større for mange arbejdspladser, hvis ikke der gøres noget.

I undersøgelsen fremgår det, at det er lige under halvdelen af alle de virksomheder, hvor de adspurgte arbejdsmiljørepræsentanter kommer fra, at der ikke eksisterer særlig beskyttelse.

Samtidig svarer næsten alle adspurgte bekræftende på, at de tror, at det bliver svært at få arbejdsmiljørepræsentanter i fremtiden, hvis ikke der sker ændringer.

Undersøgelsen er foretaget i et samarbejde med Dansk magisterforening, Djøf, IDA, Bibliotekarforbundet, Kommunikation og Sprog og Dansk Psykolog Forening og er gået på hvilken betydning arbejdsmiljørepræsentanters særlige beskyttelse har for fastholdelse og rekruttering af arbejdsmiljørepræsentanter samt arbejdsmiljørepræsentanters mulighed for at trygt at kunne udføre deres hverv.

For yderligere oplysninger

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, lq@ac.dk, 21472686

Kontakter

Links

Information om Akademikerne

Akademikerne
Nørre Voldgade 29
1358 København K

33 69 40 40http://www.ac.dk/

Om Akademikerne

Akademikerne er en partipolitisk uafhængig paraplyorganisation for 25 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark. Akademikerne repræsenterer pr. 1. januar 2018 ca. 369.000 medlemmer med en lang videregående uddannelse.

Akademikerne samarbejder med medlemsorganisationerne for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked. Akademikerne skal øge akademikernes indflydelse i samfundet.

Følg pressemeddelelser fra Akademikerne

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Akademikerne

Med finansloven tager vi det første vigtige skridt mod bedre uddannelser2.12.2019 21:55:09 CETPressemeddelelse

Regeringen og dens støttepartier har i deres første finanslovsaftale fundet penge til at videreføre det taxameterløft, der har holdt sammen på økonomien på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser de seneste år, og til at afskaffe det forhadte uddannelsesloft. Derudover var det allerede kendt, at den nye regering ville sætte en stopper for omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet.

Akademikerne: ”Råd til at fortsætte taxameterløft på universiteterne”8.10.2019 12:00:00 CESTPressemeddelelse

Den nye vismandsrapport viser, at dansk økonomi er bomstærk så langt øjet rækker. De sunde offentlige finanser ruster os til at håndtere morgendagens udfordringer ved blandt andet at investere i uddannelse. Samt ved at videreføre taxameterløftet, så vi kan sikre kvaliteten på de samfundsvidenskabelige- og humanistiske uddannelser, der ellers vil blive beskåret med 10 pct. svarende til knap 300 mio. kr.

Akademikerne: Manglende taxameterløft er en tikkende bombe under uddannelsernes økonomi2.10.2019 11:07:30 CESTPressemeddelelse

Regeringens udkast til finansloven indeholder ikke det taxameterløft, der længe har holdt økonomien på de samfundsvidenskabelige- og humanistiske uddannelser, oven vande. Hvis ikke taxameterløftet videreføres, kommer det til at betyde, at uddannelsesbudgetterne bliver skåret 10 pct., svarende til 5 års omprioriteringsbidrag på én gang. Inden sidste folketingsvalg lovede samtlige af daværende folketingspartier, at taxameterløftet ville blive videreført efter et valg.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum