VIA University College

Stort fald i ansøgninger til pædagoguddannelsen i Ikast ved kvote 2

Del

Pædagoguddannelsen i Ikast får som mange andre professionsuddannelser en markant nedgang i antallet af ansøgere ved dette års kvote 2 sammenlignet med sidste år. I alt har 65 søgt om at læse til pædagog i Ikast i år.

VIA har fået færre ansøgninger ved dette års kvote 2, og det rammer også pædagoguddannelsen i Ikast. Det stod klart, da de sidste tal lå klar kl. 12 i dag.

I alt har 65 søgt ind på pædagoguddannelsen i Ikast ved dette års kvote 2 sammenlignet med 2021, hvor 113 havde søgt om optagelse på uddannelsen i kvote 2. Når det gælder ansøgninger i 1. prioritet, har uddannelsen modtaget 36 ansøgninger mod 53 sidste år. Det er et fald på 42,5 procent for det samlede antal ansøgninger og et fald på 32,1 procent for ansøgningerne i 1. prioritet i kvote 2.

Andelen af ansøgninger i kvote 2 er faldet generelt på VIAs uddannelser, som oplever et fald på 25,6 procent sammenlignet med sidste år. 2021 var dog under corona, hvor mange droppede deres sabbatår. Det samlede fald på pædagoguddannelsen i hele VIA er på 33 procent.

Forventet fald

Der er sket et fald i antallet af kvote 2-ansøgninger til VIAs uddannelser i år sammenlignet med i fjor. Faldet var forventet. Dels oplevede VIA en stigning i antallet af ansøgere i 2021, idet corona satte en bremse for mange unges planer om at tage sabbatår, og alt tyder på, at der i år igen er mange unge, der planlægger at holde sabbatår.

Behovet for pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere er stort, og derfor er faldet i ansøgere til de fire uddannelser yderst kritisk for velfærdssamfundet. Region Midtjylland vil i 2030 ifølge tal fra Damvad Analytics mangle 8.100 medarbejdere fra de fire store velfærdsuddannelser fordelt på 4.100 pædagoger, 1.400 lærere, 2.200 sygeplejersker og 400 socialrådgivere – primært pga. markant flere småbørn og ældre. På landsplan vil der mangle 35.600 i 2030.

Flere rekrutterer forgæves

Allerede i dag er over en tredjedel af rekrutteringer til opslåede ledige stillinger som sygeplejerske og pædagog og hver syvende af alle rekrutteringer til lærer forgæves i Region Midtjylland. I Østjylland er andelen af forgæves rekrutteringer til socialrådgiver og socialpædagog henholdsvis 6 og 18 procent. (Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR).

Ledigheden for nyuddannede fra uddannelserne til pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver har en gennemsnitlig dimittendledighed på blot 5,7 procent målt i 4.-7. kvartal efter dimission i 2018. (For dimittender fra kandidatuddannelserne på universiteterne er den gennemsnitlige ledighedsgrad 12,2 procent – og for dimittender fra alle professionshøjskoleuddannelser under ét er den 8,1 procent).

Brug for flere pædagoger

Professionshøjskoledirektør Kirsten Suhr Bundgaard ærgrer sig over, at der fortsat er faldende antal ansøgere til pædagoguddannelsen. Pædagoguddannelsen er VIAs største uddannelse, som udbydes i syv byer i Region Midtjylland.

”Pædagoger løfter en særdeles vigtig opgave i vores velfærdssamfund, og der bliver i de kommende år brug for at få uddannet endnu flere pædagoger i Danmark. Politisk styrkes personalenormeringerne i landets daginstitutioner, og vi ser stigende efterspørgsel efter pædagoger både på børneområdet, ungdomsområdet, socialområdet og ældreområdet. Derfor vil vi meget gerne have hver eneste stol på pædagoguddannelsen fyldt op – også uden for de største byer – så vi kan gøre vores yderste for at imødekomme arbejdsmarkedets behov for dygtige pædagoger,” fastslår Kirsten Suhr Bundgaard, der er professionshøjskoledirektør hos VIA University College.

Region Midtjylland vil mangle 4000

Hun peger på, at der allerede i dag er rekrutteringsudfordringer. Opgørelser viser, at tæt på hver tredje opslåede ledige pædagogstilling ikke bliver besat, fordi arbejdsløsheden er historisk lav.

Konkret viser analyser, at vi i Danmark vil mangle tæt på 14.000 pædagoger i 2030 – og alene i Region Midtjylland vil der mangle 4.100 pædagoger i 2030.

”Selv om vi har et stærkt studiemiljø, er det stadig en udfordring af få studerende nok til at modsvare behovet, og det er yderst kritisk for vores velfærdssamfund. Siden 2014 er søgningen til pædagoguddannelsen faldet med 25 procent, og den ærgerlige udvikling er vi hos VIA meget optaget af at få vendt,” siger Kirsten Suhr Bundgaard.

Læs mere

Se skemaer med tal for årets kvote 2-søgning til VIAs uddannelser her:
https://www.via.dk/om-via/presse/kvote-2
https://www.via.dk/om-via/presse/nyheder-2022/8725-kvote-2-ansoegninger-til-vias-uddannelser

 

Hvad er kvote 2?

I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de videregående uddannelser, de har søgt ind på.

Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfristen gennem kvote 1 er 5. juli kl. 12.00. I kvote 1 bliver ansøgerne alene vurderet og optaget på uddannelser på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

Både kvote 2- og kvote 1-ansøgerne får den 28. juli 2022 besked på, om de er blevet optaget på en søgt videregående uddannelse.

 

 

Fakta om VIA University College

 • VIA er en professionshøjskole med 20.000 studerende og 42 forskellige professionsbacheloruddannelser i 11 af de 19 kommuner i Region Midtjylland.
 • VIA understøtter velfærdssamfundet ved blandt andet at uddanne til lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, bioanalytiker og professionsbachelor i skat. Målrettet det private erhvervsliv udbyder VIA blandt andet uddannelser til ingeniør, bygningskonstruktør, designer og filmanimator.
 • VIA uddanner til hele den midtjyske region og har campusser med flere uddannelser under samme tag i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer udbud i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
 • VIAs professionsrettede uddannelser foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis samt praktikperioder.
 • VIA er en af Nordens største udbydere af målrettet kompetenceudvikling til en lang række brancher inden for både den private og offentlige sektor.
 • VIA bedriver praksisrettet forskning, udvikling og innovation i syv forskningscentre. Forskningsaktiviteterne har fokus på fx pædagogik, læring, sundhed, demens, klima og bæredygtig udvikling.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk

Kontakt

Kirsten Suhr Bundgaard, professionshøjskoledirektør hos VIA University College. Mobiltelefon: 87 55 10 18. E-mail: kibu@via.dk

Helle Doktor Simonsen, studiechef hos VIA University College. Mobiltelefon: 87 55 10 20. E-mail: heds@via.dk

Lene Rasmussen, journalist i VIAs kommunikationsafdeling. Mobiltelefon: 87 55 14 15. E-mail: lenr@via.dk

Nøgleord

Billeder

Links

Information om VIA University College

VIA University College
VIA University College
Hedeager 2
8200 Aarhus N

87 55 00 00http://via.dk/

Fakta om VIA University College:

 • VIA er en professionshøjskole med 20.000 studerende og 42 forskellige professionsbacheloruddannelser i 11 af de 19 kommuner i Region Midtjylland.
 • VIA understøtter velfærdssamfundet ved blandt andet at uddanne til lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, bioanalytiker og professionsbachelor i skat. Målrettet det private erhvervsliv udbyder VIA blandt andet uddannelser til ingeniør, bygningskonstruktør, designer og filmanimator.
 • VIA uddanner til hele den midtjyske region og har campusser med flere uddannelser under samme tag i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer udbud i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
 • VIAs professionsrettede uddannelser foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis samt praktikperioder.
 • VIA er en af Nordens største udbydere af målrettet kompetenceudvikling til en lang række brancher inden for både den private og offentlige sektor.
 • VIA bedriver praksisrettet forskning, udvikling og innovation i syv forskningscentre. Forskningsaktiviteterne har fokus på fx pædagogik, læring, sundhed, demens, klima og bæredygtig udvikling.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk

Følg pressemeddelelser fra VIA University College

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIA University College

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum