Sund & Bælt

Storebælt: Ny kampagne sætter fokus på sikker kørsel i blæsevejr

Del

De næste uger sætter Sund & Bælt sammen med transportbranchen fokus på trafiksikkerhed med en informationskampagne, som skal hjælpe chauffører med at finde ud af, hvornår det er sikkert at køre over Storebælt i kraftigt blæsevejr.

Vind på Storebæltsbroen
Vind på Storebæltsbroen

Hvert år vælter vindfølsomme køretøjer på Storebæltsbroen. Det skaber kø for mange tusind bilister og samtidig farlige situationer – både for føreren af det væltede køretøj og for de øvrige trafikanter.

Ved at informere bredt ud om reglerne for vindfølsomme køretøjer er håbet, at flere chauffører vil være i stand til at vurdere, om deres køretøj er vindfølsomt. Reglerne er baseret på Sund & Bælts analyser og dybe viden om, hvordan blæst påvirker kørslen.

Samtidig har Sund & Bælt et stort ansvar for at sikre, at det altid er forsvarligt for trafikanterne at passere broen og sikre, at forbindelsen er åbne for trafik. Derfor tager kampagnen også afsæt i en stramning af den gældende anbefaling til trafikanterne.

- Vi ændrer nu vores tidligere anbefaling om at fraråde vindfølsomme køretøjer at passere Storebælt i kraftig blæst til et forbud. Der er altså ikke længere tale om en ”anbefaling”, men at Sund & Bælt som ejer af Storebæltsbroen har forbudt færdslen med disse køretøjer. Det betyder, at det ikke er op til den enkelte chauffør at vurdere om passage af broen er forsvarligt, men at et vindfølsomt køretøj skal efterleve dette forbud uden videre.

Ved at stramme op på ordlyden ønsker Sund & Bælt at sende et stærk signal til chaufførerne.

- Vi oplever desværre, at rigtig mange chauffører med fx en tom trailer eller en tom sættevogn på lastbilen kører ud på broen, selvom vi fraråder det. Det kan have store konsekvenser for de øvrige trafikanter, hvis ens køretøj vælter - og dermed spærrer for den øvrige trafik. Det vil vi gerne lave om på, siger Kim Agersø Nielsen, chef for vejanlæg i Sund & Bælt.

Sund & Bælt vil via kampagne og direkte henvendelser til transportbranchen oplyse om forbuddet. På storebaelt.dk findes en oversigt med typer af køretøjer, der er vindfølsomme.

Sund & Bælt informerer via skiltning ved og før broen, når det blæser kraftigt. Hjemmesiden Storebaelt.dk oplyser altid om gældende status for vind, ligesom det er muligt at tilmelde sig bromeldinger på sms eller mail med varsling om vind.

Regler for et vindfølsomt køretøj
Vindfølsomme køretøjer er fx høje trailere, lastbiler uden eller med let last samt påhængsvogne til lastbiler og i nogle tilfælde også campingvogne.

Særligt tværvinden er problematisk – altså når vinden kommer fra siden. Og ved pylonerne og ankerblokkene kan kraftige vindstød ofte give voldsomme ryk i køretøjerne, som skaber farlige situationer.

Allerede ved 10 m/s skal vindfølsomme køretøjer være særligt opmærksomme, når de kører over broen. Når vinden kommer over 15 m/s og sidevind forbyder Storebæltsbroen kørsel over broen for vindfølsomme køretøjer, og hvis vinden når de 25 m/s med blæst af stormstyrke, indstilles al biltrafik på broen. Læs mere på storebaelt.dk

Kontakter

Billeder

Vind på Storebæltsbroen
Vind på Storebæltsbroen
Download
Vind på Storebæltsbroen
Vind på Storebæltsbroen
Download

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab Brobizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Travlhed på Storebælt i julen17.12.2021 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

Årets julehøjtid ventes at skabe travlhed i Storebælts betalingsanlæg, når tusindvis af trafikanter krydser broen i juledagene. Selvom trafikken fortsat kan påvirkes af corona, forventes juledagene at være præget af ekstra trafik. Her ventes flest at køre gennem betalingsanlægget på vej til julehøjtiden den 23. december mellem kl. 10 og kl. 17 og den 24. december, hvor trafikken vil toppe i timerne fra kl. 10 til kl. 14. Turen hjem efter jul vil for de flestes vedkommen være den 26. december, hvor de travleste hjemrejsetimer ventes at blive mellem kl. 10 og kl. 17. For at undgå ekstra ventetid i betalingsanlægget er det en god ide at betale automatisk med bizz eller nummerplade i de grønne Ekspresbaner, hvor det er muligt at passere med 50 km/t. Det er ved at være sidste chance for at få en Bizz inden jul, men det er stadig muligt at oprette en nummerpladeaftale inden juleferien. - Det tager kun 5 minutter at undgå trængsel, og man sparer minimum 50 kr. pr. tur. Så er der til en ekstra

Samme pris næste år med bizz eller nummerplade på Storebælt15.12.2021 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

I 2022 koster det fortsat 194 kr. at passere Storebælt med automatisk betaling i personbil, mens prisen for personbiler, der betaler kontant eller med kort, stiger til 250 kr. Dermed bliver gevinsten ved at benytte automatisk betaling minimum 55 kr. pr. tur. Den lavere pris til trafikanter, der betaler automatisk med bizz eller nummerplade, er resultatet af en prisnedsættelse i 2018, hvor det blev 15 pct. billigere at passere Storebælt i personbil med automatisk betaling. Prisnedsættelsen er med skal sikre en fortsat effektiv trafikafvikling i betalingsanlægget og forebygge kø og uheld. Betaling med nummerplade i de nye og hurtige ekspresbaner er en succes, og i juli blev mere end hver fjerde tur betalt via nummerpladen. Prisen for en personbil under 6 meter og for en personbil med anhænger stiger begge med 5 kr. efter nytår, hvis turen betales med kort eller kontanter. Priser for passage for fritidskunder Køretøjstype Pris med kort og kontant 2021 Pris med kort og kontant 2022 Pris me

Storebæltsbroen lukkes kortvarigt natten til søndag24.11.2021 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

I den kommende weekend udføres anden del af den test, som skal sikre, at alt udstyr til trafikstyring i forbindelse med de mobile overledninger fungerer korrekt. Det vil medføre kortvarige lukninger af forbindelsen natten til søndag. Sund & Bælt har valgt at dele testen op over to nætter for at påvirke trafikken i så korte perioder som muligt. Testen udføres derfor som for to weekender siden om natten, hvor der er mindst trafik. Storebæltsbroen vil blive spærret i korte intervaller i perioden mellem kl. 02.00 og 04.30 natten til søndag den 28. november. Spærringerne vil lukke for al trafik i to korte perioder på op til 25 minutter i hver retning og ske lokalt omkring selve arbejdsstedet på broen. Her vil hastigheden været nedsat. Trafiksikkerhed i fokus Overledningerne er taget i brug, og nu er næste fase af projektet at sætte trafiktavler og bomme i drift til styring af trafikken i forbindelse med brug af de automatiserede overledninger. Det er nødvendigt at teste de nye dele af det s

EU støtte til udvidelse af infrastruktur ved København Lufthavns Station3.11.2021 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

Sund & Bælt har netop sikret sig støtte fra EU’s Agency for Klima, Infrastruktur og Miljø, CINEA, til den indledende del af den planlagte udvidelse af infrastrukturen omkring København Lufthavns Station i Kastrup på op til 4 mio. Euro. Det sker, efter den endelige aftale er underskrevet af begge parter. Støtten tildeles konkret til planlægning og projektering af projektet, der skal forbedre kapaciteten på jernbanen. Jernbanen over Amager til Københavns Lufthavn og Øresundsbron er, trods den relativt korte strækning, en af de vigtigste trafikforbindelser i Danmark. I de kommende år udvider Sund & Bælt derfor infrastrukturen omkring Københavns Lufthavn på Øresundsbanen, så der bliver plads til flere passager- og godstog på fremtidens jernbane frem mod åbningen af Femern Bælt forbindelsen i 2029, hvor der forventes en øget trafik af især godstog på banen. - Tildelingen af støtten understreger Europa-Kommissionens opbakning til den samlede transportkorridor, der ikke blot binder Danmark og

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum