Arbejdstilsynet

Stor risiko for alvorlige ulykker ved fritrækning af maskiner

Del

Det er blevet forår og dermed også tid til markarbejde. Denne vinter har budt på rekordstore mængder regn, og det betyder, at de store maskiner nemt kan køre fast. Desværre er der stor risiko for alvorlige ulykker, når maskiner skal trækkes fri på marken.

Selvom vi i Danmark og resten af verden er meget optaget af Coronavirus lige nu, så skal der stadig arbejdes i marken. I år er markerne ekstra mudrede – og det betyder også forhøjet risiko for, at de tunge traktorer eller andre maskiner kører fast. Men der er enorme kræfter på spil, når de skal trækkes fri,

Erfaringer fra Arbejdstilsynet viser, at ulykkerne ofte sker, når der benyttes tov eller kæder til fritrækning, og hvor fritrækningen sker ved direkte træk med andet køretøj – et såkaldt ”slæbetræk”. Så er der risiko for, at en genstand rykker sig løs fra en af de trækkende maskiner, og derefter rammer en medarbejder med enorm kraft.

Arbejdstilsynet ser meget sjældent ulykker, når fritrækningen sker kontrolleret med det rette bjerningsudstyr fx spil.

Gode råd til fritrækning

  • Planlæg markarbejdet inden I går i gang: Er det muligt at udføre opgaven uden at køre fast?
  • Informer medarbejderne om, hvad de skal gøre, hvis de kører fast.
  • Fritrækning er farligt arbejde, og man bør inddrage en person, som er særlig instrueret eller uddannet i fritrækning
  • Overvej om I har det rette udstyr, eller om opgaven skal overlades til professionelle, der har det rette udstyr.
  • Brug så vidt muligt spil frem for træktov. Ved brug af spil kan fritrækning gøres kontrolleret og medarbejderne kan komme på afstand af fareområdet.
  • Brug ALDRIG frontvægten til fastgørelse af træktov eller lignende, Frontvægten er slet ikke dimensioneret til at trække i. Fastgør i stedet træktov hvor leverandøren af maskinen har anvist det, typisk i et specielt forstærket trækøje eller rundt om akslen.
  • Sæt ALDRIG kæder og eksempelvis fiberstroppe sammen. Sammensatte kæder og fiberstroppe er ikke sikre.
  • Undgå at køre på områder, der er vandlidende, fx ved lavninger i marken.

Læs mere
SEGES: Bjergning og fritrækning af maskiner:
https://www.landbrugsinfo.dk/tvaerfaglige-emner/arbejdssikkerhed/sider/arbejdsmiljoe-faktaark-bjergning-4047.pdf

Beredskabsstyrelsen: Løft og flyt (side 42 om Bjergning af kørertøjer): http://brsb.dk/onewebmedia/Metodeh%C3%A6fte%20L%C3%B8ft%20og%20Flyt%20VERSION%202.pdf

BAU Jord til bord: Dokumentarhistorie i lyd – "Fritrækningen"

Nøgleord

Information om Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet
Landskronagade 33
2100 København Ø

Følg pressemeddelelser fra Arbejdstilsynet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Arbejdstilsynet

Lav en aftale om en ekstra arbejdsmiljø-indsats og undgå påbud fra Arbejdstilsynet1.9.2020 09:33:28 CESTPressemeddelelse

I september lancerer Arbejdstilsynet to nye tiltag. For det første får virksomheder der ønsker at gøre en ekstra indsats for at styrke arbejdsmiljøet mulighed for at indgå en aftale med Arbejdstilsynet om løsning af et arbejdsmiljøproblem - i stedet for at få et påbud og en gul smiley. For det andet kan virksomheder, der får et påbud få tilbud om dialog og vejledning for at få bugt med udfordringerne.

Arbejdstilsynets nye direktion klar til at trække i arbejdstøjet28.8.2020 10:35:21 CESTPressemeddelelse

Med ansættelsen af ny vicedirektør i Landskronagade og tilsynsdirektør i Hadsten er Arbejdstilsynets direktion fuldtallig og klar til at sætte fuld fart på implementeringen af arbejdsmiljøaftalen. Pernille Harden tiltræder 1. oktober som vicedirektør i Landskronagade på Østerbro. Pernille er 49 år og cand.scient.pol fra Aarhus Universitet. Hun har siden 2013 været kontorchef i Center for Arbejdsmarkedspolitik i Beskæftigelsesministeriets departement og har tidligere bl.a. arbejdet i en årrække i konsulentbranchen. Kristian Pinderup Langbak, der siden april har været konstitueret i stillingen, tiltræder 1. september som tilsynsdirektør i Tilsynscenter Nord i Hadsten. Kristian er 41 år og cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og har en fortid fra børne- og ungeområdet i Aarhus Kommune, Frie Skolers Lærerforening og tilsynschef i Tilsynscenter Nord. Direktør Sine Frederiksen tiltrådte selv som direktør 15. juni og er nu glad for at have en fuldtallig direktion på plads: ”Det skal være su

Information på andre sprog om sikkerhed i byggeriet3.7.2020 15:35:53 CESTPressemeddelelse

Udenlandske virksomheder, der udfører arbejde i Danmark, får nu lettere adgang til de vigtigste regler om arbejdsmiljø på bygge- og anlægsområdet. Arbejdstilsynet har udarbejdet nyt informationsmateriale om sikkerhed i byggeriet på en række forskellige sprog, så de udenlandske virksomheder får nemmere ved at sætte sig ind i de danske arbejdsmiljøregler og dermed forebygge arbejdsskader. Når en udenlandsk byggevirksomhed fremover anmelder sig i RUT, vil der i kvitteringsbrevet fra Erhvervsstyrelsen være et link til helt nye informationsmaterialer, der hjælper virksomhederne med at komme sikkert i gang med arbejdet i Danmark. Materialerne ligger på Workplacedenmark.dk og gengiver de vigtigste regler inden for 4 udvalgte bygge- og anlægsområder, nemlig grave- og nedrivningsarbejde samt arbejde i højden på tage og facader. Arbejdsmiljøreglerne er formidlet ved hjælp af illustrationer og let forståelige tekster. Og virksomhederne vil blive sendt videre til information på det sprog, de har f

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum