Sund & Bælt

Stigende trafik over Storebælt påvirker resultat positivt

Del

Stigende indtægter fra vejtrafikken over Storebælt opvejer faldende indtægter fra jernbanen. Resultatet for driften er således på niveau med resultatet for samme periode året før, men lavere renteomkostninger betyder, at forventningerne til årets resultat opjusteres. Det viser koncernens halvårsrapport.

Indtægterne fra vejtrafikken var på 1.425 mio. kr. og steg med 3 pct. i forhold til årets første seks måneder af 2018. Det skyldes primært en stigning i den samlede trafik på 3,1 pct. i perioden. Personbiltrafikken steg med 3,2 pct., mens lastbiltrafikken gik frem med 2,1 pct. I gennemsnit passerede godt 35.000 køretøjer forbindelsen i døgnet.

Samtidig var der et fald i indtægterne fra jernbanerne over Storebælt og Øresund på 22 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldes primært færre passagerer over Storebælt på grund af omfattende sporarbejder ved Ringsted og også i påsken på Storebælts jernbane. Endvidere indgik i 2018 en engangsindtægt fra salg af vindmøller på ca. 65 mio. kr.

– Der har været travlt i Storebælts betalingsanlæg hen over forår og sommer, hvor særligt fritidstrafikken er steget. Derfor får vi, trods faldende indtægter fra vores jernbanestrækninger, et tilfredsstillende resultat af driften. Samtidig var renteomkostningerne lavere end forventet, hvilket betyder, at vi opjusterer forventningerne til årets resultat med 100 mio. kr., siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

– Flere og flere af vores kunder benytter automatisk betaling med BroBizz eller PayByPlate, og det er medvirkende til, at sommerens ekstra trafik kunne afvikles uden øget ventetid i Storebælts betalingsanlæg. Vores PayByPlate-produkt rundede for kort tid siden endnu en milepæl med 300.000 tilmeldte kunder, og samlet betaler tre ud af fire kunder nu med automatisk betaling, hvilket er den højeste andel siden broens åbning, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen

Resultatet af primær drift blev et overskud på 991 mio. kr. og er ca. 38 mio. kr. lavere end i samme periode 2018, hvilket primært skyldes engangsindtægten fra salg af vindmøller i 2018 på 65 mio. kr.

Koncernens renteomkostninger var 202 mio. kr., hvilket var lavere end forventet og 27 mio. kr. lavere end i første halvdel af 2018. Faldet skyldes primært lavere inflation i 2019.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i årets første seks måneder et overskud på 1.071 mio. kr. mod et overskud sidste år på 1.068 mio. kr.

Koncernens resultat efter skat blev et underskud på 890 mio. kr. Resultatet er i forhold til 2018 påvirket af regnskabsmæssige reguleringer på 1.550. mio. kr. i form af værdireguleringer og finansielle poster.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter andet kvartal 20,6 mia. kr. Tilbagebetalingstiden udgør 34 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2032.

Forventningerne til årets resultat for Sund & Bælt før finansielle værdireguleringer og skat opjusteres på grund af det lave inflationsniveau med 100 mio. kr. og udgør herefter et overskud i intervallet 2.100 – 2.250 mio. kr.

Læs hele delårsrapporten her.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. juni *)


Mio. kr.

2019

2018
Indtægt, vej (Storebælt) 1.425 1.389
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 161 183
Andre indtægter 45 115
Indtægter i alt 1.631 1.687
Driftsomkostninger -242 -250
Afskrivninger -398 -408
Resultat af primær drift (EBIT) 991 1.029
Renteomkostninger -202 -228
Resultat før værdiregulering 789 801
Værdiregulering **) -2.005 -281
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet -1.216 520
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 75 329
Resultat før skat -1.141 849
Skat 251 -187
Resultat efter skat -890 662

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

 ***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 208 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatandelen før værdireguleringer udgør et overskud på 282 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 1.071 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. juni

  Storebælt Øresund
Antal biler pr. dag 2019 2018 Vækst 2019 2018 Vækst
Personbiler 31.077 30.118 3,2 pct. 17.912 18.231 -1,7 pct.
Lastbiler 4.145 4.059 2,1 pct. 1.419 1.348 3,3 pct.
Busser 136 129 5,7 pct. 157 153 7,3 pct.
I alt 35.358 34.306 3,1 pct. 19.488 19.732 -1,3 pct.

Nøgleord

Kontakter

Mikkel HemmingsenAdm. direktør, Sund & Bælt

33 93 52 00

Billeder

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab BroBizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

I dag åbner Storebæltsbroens nye betalingsanlæg13.1.2020 08:00:00 CETPressemeddelelse

Der er sket meget, siden betalingsanlægget blev indviet for godt 20 år siden. Dengang kom den enorme interesse for broen bag på selskabet, og det skabte trafikale udfordringer. Det nye betalingsanlæg vil fremover sikre, at kunderne kan komme hurtigere over broen – også selvom trafikken ventes at stige i fremtiden. Trafikken på Storebælt stiger år for år. I dag kører mere end fire gange så mange biler over broen, som da den åbnede i 1998. Selvom Storebæltsbroen i dag er en trafikal succes, så er det vigtigt, at Storebælt også i fremtiden kan håndtere en stigende mængde trafik. Derfor er teknologien i betalingsanlægget nu skiftet. - Det nye betalingsanlæg giver nogle særlige fordele til vores kunder, der betaler med automatisk betaling såsom BroBizz og nummerpladen. Det er et bevidst valg fra vores side, da automatisk betaling gør det muligt at få endnu flere kunder igennem betalingsanlægget på kortere tid og derved reducere ventetiden for dem. Det er med til at fremtidssikre anlægget, f

Nyt betalingsanlæg på Storebælt8.1.2020 08:00:00 CETPressemeddelelse

Fra på mandag, den 13. januar, kan trafikanter, der betaler med nummerpladen, komme hurtigere over broen i de nye, grønne Ekspres-baner. Implementeringen af det nye betalingsanlæg har dog givet nogle begyndervanskeligheder. Efter mere end 20 års tro tjeneste er det blevet tid til at opgradere Storebæltsbroens betalingsanlæg med ny teknologi, så det bliver både hurtigere og nemmere at komme over broen. Særligt PayByPlate-kunder, som betaler med nummerpladen på Storebælt, vil opnå fordele fra på mandag. - Tidligere har PayByPlate-kunder været nødt til at anvende de blå Kort-baner. Det behøver de ikke længere. Den nye teknologi i betalingsanlægget betyder, at de mere end 400.000 kunder med PayByPlate fra på mandag kan komme hurtigere over broen gennem de grønne Ekspres-baner ligesom dem, der betaler med BroBizz, fortæller Palle Nygaard, Driftsleder for Storebælts betalingsanlæg. Der er også penge at spare i de grønne baner. For udover at komme hurtigere over broen sparer kunder, som betal

Sådan kommer juletrafikken til at se ud på Storebæltsbroen19.12.2019 08:00:00 CETPressemeddelelse

Julen nærmer sig, og det betyder travlhed på vejene, når de danske trafikanter pakker bilen og krydser landet. Godt 230.000 biler ventes at køre over Storebælt fra den 22. til 27. december. Her kan du se, hvordan trafikken fordeler sig i juledagene. Dagene omkring juleaften er traditionelt nogle af årets travleste rejsedage på broen. Sund & Bælt forventer, at de to største udrejsedage bliver den 22. og 23. december, hvor flest trafikanter kører fra Sjælland mod Fyn/Jylland. Den helt store hjemrejsedag bliver den 26. december. Travl jul på broen I gennemsnit kører godt 37.000 køretøjer over Storebæltsbroen om dagen, men søndag den 22. december forventes trafikken at runde hele 44.000 biler, og den 26. december kommer mere end 48.000 biler til at krydse bæltet. - Traditionen tro bliver der travlt i Storebælts betalingsanlæg i juledagene, men du kan roligt køre hjemmefra, når det passer familien. Vi bemander betalingsanlægget efter trafikprognoserne, så vi er altid klar til at tage imod j

Priser på Storebælt i 202016.12.2019 08:00:00 CETPressemeddelelse

Trafikanter, der benytter automatisk betaling, eksempelvis BroBizz eller PayByPlate, til at betale for turen over Storebælt, kan glæde sig over uændrede priser fra 1. januar. For turen over broen med en personbil sparer man minimum 50 kr. pr. tur. Priserne i 2020 afspejler aftalen om prisnedsættelsen fra 1. januar 2018, hvor det blev 15 pct. billigere at passere Storebæltsbroen i personbil, lastbil og bus. Her blev det samtidig besluttet kun at give den lave pris til trafikanter, der benytter automatisk betaling, for at sikre en fortsat effektiv trafikafvikling og undgå kø i betalingsanlægget. Prisen for personbil og personbil med anhænger, der betaler med kort eller kontanter, reguleres årligt ud fra forbrugerprisindekset. I 2020 betyder det en stigning på 5 kr. for personbil med anhænger, mens en personbil fortsat betaler 245 kr. I dag benytter tre ud af fire trafikanter automatisk betaling til turen over Storebælt, og knap 400.000 har tilmeldt sig betaling med nummerplade. Fra midte

Storebælt månedstrafik: Fortsat fald i trafikken på broen12.12.2019 08:00:00 CETPressemeddelelse

For tredje måned i træk falder trafikken på Storebæltsbroen. Faldet afspejler en generel europæisk tendens. August satte trafikrekord på Storebæltsbroen med næsten 1,3 mio. køretøjer. Lige siden har trafikken været dalende. I alt kørte godt 1 mio. køretøjer over Storebæltsbroen i november, hvilket er 0,6 pct. færre end november sidste år. Dermed er det tredje måned i træk med fald i trafikken på broen, idet september og oktober bød på et fald på hhv. 0,3 og 0,2 pct. En tendens i Europa Personbiltrafikken faldt med hhv. 0,8 pct. i september og 0,3 pct. i både oktober og november, sammenlignet med samme periode 2018. - Faldet i personbiltrafikken på Storebælt afspejler en tendens, vi ser flere steder i Europa dette efterår, siger Camilla Riff Brems, Analysechef i Sund & Bælt. Også faldet i bustrafikken, som har været markant gennem det meste af 2019, fortsætter i november med 11 færre busser over broen i døgnet, hvilket svarer til et fald på godt 9 pct. En ekstra weekenddag påvirker last

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum