Sund & Bælt

Stigende trafik bidrager til et tilfredsstillende resultat

Del

Både fritidstrafikken og lastbilerne benyttede i stigende grad Storebæltsbroen og Øresundsbron i 1. halvår af 2022 og overstiger niveauet før covid-19. I forhold til forventningerne til periodens resultat bidrager trafikken til et tilfredsstillende resultat.

På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 20,5 pct. i 1. halvår. Personbiltrafikken steg med 23,2 pct. og lastbiltrafikken med 4,7 pct. Indtægterne fra vejtrafikken steg således 15,3 pct. i forhold til første halvår af 2021 og var på 1.491 mio. kr. Trafikken er stort set tilbage på samme niveau som før pandemien og er efter 1. halvår 1,9 pct. lavere end samme periode i 2019.

Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg var på 152 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode sidste år.

På Øresundsbron steg vejtrafikken med 85,2 pct. i forhold til samme periode i 2021. Personbiltrafikken steg med 99,8 pct., mens lastbiltrafikken er steget med 9,6 pct. i forhold til samme periode i 2019 inden covid-19 pandemien er trafikken samlet set fortsat 14,7 pct. lavere.

- På begge broer har trafikken været stigende i foråret, og det bidrager til et tilfredsstillende resultat for det første halvår. Vi kan se, denne tendens er fortsat hen over sommeren, hvor der blev sat flere rekorder. På Storebæltsbroen kørte mere end 60.000 biler gennem betalingsanlægget på et døgn, hvilket er det højeste antal i broens historie, siger CEO i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S, svarende til en indtægt på 913 mio. kr. I 2022 er resultatet påvirket positivt af en stigning i trafikindtægter på 136 mio. kr. og negativt påvirket af højere renteomkostninger på 61 mio. kr.

Koncernens renteudgifter steg til 651 mio. kr., hvilket primært skyldes gennemslag af højere inflation.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i årets første seks måneder et overskud på 590 mio. kr. mod et overskud i samme periode sidste år på 787 mio. kr.

Værdireguleringer er inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet en indtægt på 15.272 mio. kr. Koncernens resultat efter værdireguleringer og skat blev et overskud på 12.372 mio. kr. mod et overskud på 2.696 mio. kr. sidste år. Resultatet er positivt påvirket af værdireguleringer på 12.600 mio. kr.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter andet kvartal 18,4 mia. kr. og er øget med 0,7 mia. kr. siden 31. december 2021. Tilbagebetalingstiden udgør 36 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2034.

Forventningerne til resultatet for 2022 nedjusteres til et overskud før dagsværdireguleringer og skat i størrelsesorden 1,5-1,65 mia.kr. Nedjusteringen sker som følge af den fortsatte inflation, der påvirker koncernens finansieringsomkostninger. Forventningen til helåret tager udgangspunkt i en årlig inflation på 6,5 pct. En ændring i den forventede inflation på 0,5 procentpoint vil medføre en ændring i koncernens renteomkostninger i størrelsesorden 70 mio. kr.

Inflation og prispres vurderes at have en begrænset effekt på årets driftsomkostninger, men vil påvirke størrelsen af årets investeringer som følge af prisudviklingen på råvarer generelt og på stål og energi i særdeleshed. Den fortsatte forøgelse i prisniveauet vil på sigt blive afspejlet i stigende anlægsomkostninger og brugerbetaling af infrastrukturen.

Læs halvårsrapporten her.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. juni *)


Mio. kr.

2022

2021
Indtægt, vej (Storebælt) 1.491 1.293
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 152 154
Andre indtægter 40 39
Indtægter i alt 1.683 1.486
Driftsomkostninger -288 -231
Afskrivninger -389 -387
Resultat af primær drift (EBIT) 1.006 868
Renteomkostninger -651 -241
Resultat før værdiregulering 355 627
Værdiregulering **) 14.594 2.489
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 913 343
Resultat før skat 15.862 3.459
Skat -3.490 -763
Resultat efter skat 12.372 2.696

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, Brobizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet I/S, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 678 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatandelen ekskl. værdireguleringer udgør et overskud på 235 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 590 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. juni

 
Storebælt
Bilerpr. dag 2022 2021 Vækst2022/21 2019 Vækst2022/19

Personbiler
29.978 24.335 23,2 pct. 31.138 -3,7 pct.
Lastbiler 4.695 4.484 4,7 pct. 4.140 13,4 pct.
Busser 86 33 158,1 pct. 138 -37,8 pct.
 I alt 34.758 28.851 20,5 pct. 35.416 -1,9 pct.

 

  Øresund
Bilerpr. dag 2022 2021 Vækst2022/21 2019 Vækst2022/19

Personbiler
14.886 7.450 99,8 pct. 17.920 -16,9 pct.

Godstrafik
1.648 1.504 9,6 pct. 1.419 16,2 pct.
Busser 97 29 238,4 pct. 157 -38,0 pct.
 I alt 16.632  8.983 85,2 pct. 19.496 -14,7 pct.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab Brobizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Storebæltsbroen skruer ned for lyset om natten22.9.2022 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Fremover vil Storebæltsforbindelsens ikoniske højbro syne mørkere end tidligere. Det skyldes, at Sund & Bælt har valgt at slukke for konstruktionsbelysningen. Ændringen indebærer, at belysning af pylonernes udvendige flader nu slukkes. Belysningen på konstruktionselementerne under vejbaneniveau fastholdes af hensyn til skibstrafikken. Konstruktionsbelysningen blev udskiftet hen over foråret med den nyeste LED-armatur teknologi som en del af en omfattende energioptimering af belysningssystemerne på Sund & Bælts anlæg. Belysningen skrues nu endnu længere ned efter regeringens udmelding om at slukke al unødigt lys på offentlige bygninger. Der kan på udvalgte dage være lys på broen. Ændringen betyder, at trafikanterne i højere grad vil opleve turen over østbroen som kørsel på almindelig motorvej.

Storebæltsbroen får ny asfalt14.9.2022 09:09:26 CEST | Pressemeddelelse

I de kommende uger bliver der i aften- og nattetimerne arbejdet på Storebæltsforbindelsen med at udskifte det eksisterende asfaltslidlag til glæde for de mange trafikanter, der dagligt krydser forbindelsen. Den nye asfalt vil give en bedre kørekomfort og forøge levetiden på belægningen med forventeligt 15 år. Arbejdet foregår om natten for at skabe et trafikfrit og sikkert område, som samtidig giver mulighed for at udføre asfaltudskiftningen hurtigere og mere effektivt end i dagtimerne. Det betyder, at trafikken vil køre dobbeltrettet i den ene side af broen, mens der arbejdes i den modsatte side. Mens der på Sprogø udlægges en klimavenlig type asfaltbelægning er der valgt en mere traditionel type asfalt til østbroen. Det er grundet broens svævende konstruktion ikke muligt at komprimere den klimavenlige asfalt tilstrækkeligt, sammenlignet med det faste underlag på land. Her er asfalttypen i stedet valgt ud fra en bredere vurdering af den samlede positive påvirkning af levetiden. De nye

Trafikrekord på Storebælt: Største rejseweekend nogensinde11.8.2022 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Mens den forgangne weekend bød på koncert med Ed Sheeran, Smukfest og hjemrejse fra ferie, passerede over 116.000 køretøjer tilsammen Storebæltsbroen lørdag og søndag. Summen gør weekenden til den største rejseweekend nogensinde i Storebæltsbroens historie. Herudover blev søndag den 7. august den helt store rejsedag for danskerne, der vendte hjem fra alt fra koncert med Ed Sheeran, Lukas Graham, Smukfest, Superliga og ferie. Helt nøjagtigt passerede 61.528 køretøjer Storebæltsbroen søndag, hvilket er det højeste antal køretøjer, der har passeret broen på et enkelt døgn nogensinde. Ifølge Jens Kjær Nielsen, chef for betalingsanlægget, er søndagens rekord forårsaget af de mange begivenheder, der har fundet sted på tværs af landet: ”Vi har klart kunnet mærke, at det har været en oplevelsesrig weekend for danskerne. Søndag sætter givetvis også rekord grundet de mange nye efterskoleelever, som i tætpakkede biler med cykler bagpå skulle afleveres af deres forældre inden skolestart mandag”, f

Ny teknologi kan fordoble levetiden på jernbaneskinner7.7.2022 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Sund & Bælt implementerer en ny vedligeholdsstrategi baseret på et avanceret inspektionssystem til analyse og vedligehold af koncernens jernbaneskinner. Det vil betyde markante gevinster for både økonomi og klima. Vedligehold af jernbanenettet er en særdeles ressourcetung opgave. Derfor har Sund & Bælt i samarbejde med COWI arbejdet på at finde mere effektive metoder til analyse og udbedring af skinnenettet. Resultatet er et datadrevet vedligehold, der reelt kan fordoble levetiden på skinnerne, og dermed årligt vil reducere omkostningerne til vedligehold med flere millioner og sænke klimaaftrykket markant. Forudsigelig vedligehold i stedet for udskiftning Inspektionssystemet IRISSYS udnytter analysedata til at få et mere præcist indblik i jernbaneskinnernes tilstand. Dermed bliver det muligt at forebygge skader og undgå omkostningstunge reinvesteringer i skinnerne. – Med et detaljeret indblik i skinnernes tilstand kan vi tidligere og mere præcist udpege og udbedre mindre skader, inden

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum