Stiesdal A/S

Stiesdal sætter fart på udviklingen af SkyClean med nyt testanlæg

Del

Stiesdal Fuel Technologies har nu indviet virksomhedens første fuldautomatiske SkyClean pyrolyseanlæg.

Kort efter indvielsen foretaget af borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune. 
På billedet ses fra venstre: Torben Bilstrup, SmedTek, Jan Bilstrup, SmedTek, Peder Riis Nickelsen, CEO, Stiesdal Fuel Technologies, Henrik Stiesdal, CEO, Stiesdal A/S, Kathrine Olldag, MF, R, Asger Christensen, MEP, V, Peter Sørensen (S), borgmester i Horsens Kommune. Foto: Kristian Strøbech
Kort efter indvielsen foretaget af borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune. På billedet ses fra venstre: Torben Bilstrup, SmedTek, Jan Bilstrup, SmedTek, Peder Riis Nickelsen, CEO, Stiesdal Fuel Technologies, Henrik Stiesdal, CEO, Stiesdal A/S, Kathrine Olldag, MF, R, Asger Christensen, MEP, V, Peter Sørensen (S), borgmester i Horsens Kommune. Foto: Kristian Strøbech

Anlægget er et testanlæg og indgår som et planlagt led i skaleringen af SkyClean-teknologien. SkyClean er en pyrolyseproces der både indfanger og lagrer CO2 og producerer grønne brændstoffer.

Det nye anlæg er bygget af en mindre smedevirksomhed, SmedTek i Brædstrup. Anlægget har en kapacitet på 200 kW og kan årligt behandle 500 tons landbrugsaffald, hvilket giver en samlet CO2-reduktion på cirka 600 tons.

Testanlægget er et vigtigt led i forberedelserne til det 10 gange større 2 MW SkyClean-anlæg, som Stiesdal Fuel Technologies går i gang med at etablere hos GreenLab i Skive senere på efteråret.

Henrik Stiesdal, CEO i Stiesdal A/S, udtaler:

”Vi er meget glade for at tage det nye anlæg i brug. Anlægget er en vigtig trædesten for os i udviklingen af processerne i SkyClean, og i den forbindelse har det været en fornøjelse at se SmedTek på meget kort tid bygge, hvad der for dem er en helt ny type industrianlæg.

FNs nye klimarapport understreger, at hastigheden betyder noget. Vi ved, at SkyClean både kan levere CO2-reduktion og arbejdspladser, og vi ved, at det haster med at få denne type klimaløsninger på banen, hvis vi skal nå at afværge de værste virkninger af den globale opvarmning. SmedTek har leveret med den nødvendige hastighed, og vi håber at kunne bevare tempoet i de næste skridt mod kommercialisering.”

Stiesdal Fuel Technologies har selv finansieret det nye testanlæg, som indtil videre står hos SmedTek i Brædstrup. Virksomheden finansierer også selv det kommende 2 MW SkyClean-anlæg hos GreenLab, som ventes at koste omkring 20 millioner kroner.

Forberedelsen af SkyClean-teknologien mod egentlig kommercialisering fortsætter i 2022, hvor der etableres endnu et 2 MW pilotanlæg med henblik på yderligere udvikling af processer og yderligere optimering til kommerciel produktion. Dette anlæg har modtaget en EUDP-bevilling på 23 millioner kroner og bygges i samarbejde med Haldor Topsøe, Arla Foods, Ørsted og DTU.

Stiesdal Fuel Technologies forventer herefter at kunne påbegynde opførelsen af den første egentlige prototype af et kommercielt 10-20 MW SkyClean-anlæg i efteråret 2022.

SkyClean er en gamechanger for landbruget
Eksperter fra Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet har anslået, at landbruget kan reducere sin udledning af klimagasser med 50 procent ved hjælp SkyClean-teknologien.

Sådan virker SkyClean
Kernen i SkyClean er en pyrolyseproces, hvor organisk affald fra land- og skovbrug omdannes til biokul, gas og olie ved opvarmning til en høj temperatur, uden at der er ilt til stede.

Tørt plantemateriale indeholder typisk ca. 50% kulstof, som planterne har hentet fra atmosfæren i form af CO2.

I pyrolyseprocessen omdannes halvdelen af kulstoffet i affaldet til biokul, mens den anden halvdel bliver til olie og gas. Biokul er et stabilt materiale, som kun nedbrydes meget langsomt, og den halvdel af kulstoffet, der bliver til biokul, er dermed effektivt fjernet fra atmosfæren. Den halvdel af kulstoffet, der ikke bliver til biokul, kommer ud af pyrolyseprocessen som gas og olie.

Gassen kan bruges som brændsel i varmeforsyningen og i industrien, og olien kan raffineres til brændstof til transportsektoren – blandt andet til fly.

Kontakter

Yderligere information kan fås ved henvendelse til:

Kristian Strøbech, kommunikationschef, Stiesdal A/S.
Telefon: 20460440
Email: kst@stiesdal.com

Billeder

Kort efter indvielsen foretaget af borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune. 
På billedet ses fra venstre: Torben Bilstrup, SmedTek, Jan Bilstrup, SmedTek, Peder Riis Nickelsen, CEO, Stiesdal Fuel Technologies, Henrik Stiesdal, CEO, Stiesdal A/S, Kathrine Olldag, MF, R, Asger Christensen, MEP, V, Peter Sørensen (S), borgmester i Horsens Kommune. Foto: Kristian Strøbech
Kort efter indvielsen foretaget af borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune. På billedet ses fra venstre: Torben Bilstrup, SmedTek, Jan Bilstrup, SmedTek, Peder Riis Nickelsen, CEO, Stiesdal Fuel Technologies, Henrik Stiesdal, CEO, Stiesdal A/S, Kathrine Olldag, MF, R, Asger Christensen, MEP, V, Peter Sørensen (S), borgmester i Horsens Kommune. Foto: Kristian Strøbech
Download
Borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune, klipper snoren og markerer igangsætningen af verdens første SkyClean-anlæg.
Borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune, klipper snoren og markerer igangsætningen af verdens første SkyClean-anlæg.
Download

Information om Stiesdal A/S

Stiesdal A/S
Nørrevoldgave 45
DK-5000 Odense C

https://stiesdal.com

Om Stiesdal

Stiesdal A/S har hovedsæde i Odense og lokationer i Give og København. Virksomheden driver fire

datterselskaber med fokus på hver sin grønne teknologi:

Stiesdal Offshore Technologies har udviklet det modulbaserede flydende havvindmøllefundament Tetra, som kan produceres hurtigere og billigere end andre løsninger på markedet. Et demoprojekt er installeret ud for Norges kyst i 2021 med finansiering fra Shell, RWE og TEPCO.

Stiesdal Storage Technologies har udviklet energilagringsløsningen GridScale, der kan gemme strøm i form af varme i knuste sten. Løsningen tilbyder længere lagringstid end lithium ion-batterier, og der er indgået aftale med den danske forsyningskoncern Andel om at installere det første demoprojekt i 2022.

Stiesdal PtX Technologies har udviklet brintteknologien HydroGen, som er en ny type elektrolysesystem, der kan omdanne strøm til brint billigere end andre elektrolyseteknologier på markedet. Brinten kan efterfølgende omdannes til grønne brændstoffer. Det første demoprojekt ventes opført i begyndelsen af 2022.

Stiesdal Fuel Technologies har udviklet SkyClean-teknologien, som kan producere CO2-negativt brændstof til fly. Det sker gennem pyrolyse, hvor biomasse omdannes til biobrændsel til flytransport, mens der opfanges og lagres CO2 fra atmosfæren.

www.stiesdal.com

https://www.linkedin.com/company/stiesdal/