Halsnæs Kommune

Stenrev på vej til Hundested

Del

Hundested får nyt stenrev. Det har regeringen og et politisk flertal netop besluttet.

Stenrevet vil blive placeret i Kattegat nord for Hundested og er et ud af i alt fem områder i Danmark, som regeringen har udpeget til etablering af stenrev. Formålet med revene er at beskytte livet under vand og styrke biodiversiteten.

Den nærmere placering af stenrevet ved Hundested skal nu afklares. Det sker i dialog med Miljøstyrelsen, lokale foreninger og kommunen, og forventes at spille sammen med den del af Hunderevet, som allerede er etableret.

Udvalgsformand for Klima, Natur og Miljø, Anja Rosengreen glæder sig over, at Hundested er blandt de udpegede områder:

”Etablering af stenrev er uden tvivl et skridt i den rigtige retning. Med stenrevet i Hundested får vores lokale natur nu en hjælpende hånd, så vores dyre- og planteliv kan få bedre levebetingelser. Det er vigtigt, netop fordi både levevilkår og biodiversiteten i vores have er under pres. Derfor er det også glædeligt, at Hundested er en del af regeringens projekt. Det skyldes ikke mindst den store indsats Hunderevets Venner har lagt for dagen, og som har sikret, at vi allerede i dag har et mindre stenrev i området. Nu ser vi frem til samarbejdet og etableringen af det nye rev,” udtaler Anja Rosengreen.

Midler afsat

Regeringen har via natur- og biodiversitetspakken 2020 og finansaftalen 2022 i alt afsat 35 mio. kr. til etableringen af de fem rev.

Det er Miljøstyrelsen, som vil stå for anlæggelse af stenrevet ved Hundested.

Kontakter

Anja Rosengreen
Udvalgsformand for Klima, Natur og Miljø i Halsnæs Kommune
Tlf.: 28 30 66 40

Sune Impgaard Schou
Direktør i Halsnæs Kommune
Tlf.: 23 49 65 22

Billeder

Information om Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune
Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

+45 47 78 40 00https://halsnaes.dk/

Halsnæs Kommune er placeret i naturskønne omgivelser i det nordvestlige hjørne af Nordsjælland. Vores motto er: "Halsnæs - rå og autentisk. Her er ikke for fint, og det føles ægte". Kom og vær med!