Halsnæs Kommune

Stålsat By-projekt realiseres på Nordtorvet i Frederiksværk

Del

Stålsat By er nu nået til Nordtorvet og Krudtværket i Frederiksværk, hvor et stort projekt med nye broer, kanalkanter og pladser skal realiseres frem mod foråret 2021.

Det er A.P. Møller Fonden og Halsnæs Kommune, der er gået sammen om at skabe nye byrum, der fremhæver byens særlige historie og samtidig tilføjer byen nye mødesteder og rammer for et aktivt handelsliv.

Kom og hør om projektet

Anlægsarbejdet starter til august, men interesserede har mulighed for at høre mere om projektet allerede den 18. juni. Her holdes der informationseftermiddag om projektet klokken 16-19 på Nordtorvet i Frederiksværk. Medarbejdere og politikere, som står bag projektet, vil stå klar til at vise planerne for projektet frem og svare på spørgsmål - også om anlægsfasen og de gener, der vil være i forbindelse med denne.

Kanalby fremhæver vandet

Frederiksværks helt særlige historie med vandkraft og industri vil blive fremhævet, når området omkring Nordtorvet og Krudtværksområdet bygges om. Arresø Kanal, der er rygraden i Frederiksværk og udgangspunktet for industriproduktionen, skal igen blive det tydeligste element i byen. I dag er kanalen flere steder dækket af brede vejdæk. Det ændres nu bl.a. med anlæggelse af to nye broer - en for biler og en for gående i forlængelse af Allégade-promenaden. Peder Falstersvej, der i dag nærmest fungerer som en bred omfartsvej, vil blive snævret ind og få et skarpere sving, der tager noget af farten. På den måde vil der blive mere plads til cykler og gående - også på tværs af Nordtorv og Krudtværk.

Det skal der ske

  • Der anlægges to nye broer, som erstatter den brede vejbro, der gå over Krudtværkskanalen via Peder Falstersvej.
  • Peder Falstersvej snævres ind, så midterrabatten fjernes og der anlægges cykelsti.
  • Der anlægges nye kanalkanter i kløvet kampesten, som forskønner Arresø Kanal langs Allégade.
  • Tunellen fra Nordtorv mod Krudtværk nedlægges, og der skabes en tryg overgang i niveau.
  • Den del af Nordtorvet, hvor den tidligere tunnel har stødt til, får ny indretning
  • Der anlægges en ny bred vandtrappe på Nordtorvet, som trækker kanalens vand længere ind på torvet.
  • Der anlægges ny sti og opholdsområde ved indgang til Krudtværksmuseet.

Dertil kommer skilte og oprydning af grønne områder på Krudtværket, som flere steder allerede er gennemført.

Når projektet er gennemført, vil borgere og besøgende i Frederiksværk opleve en endnu tydeligere kanalby, hvor der bliver bedre plads til ophold, og hvor man inviteres til at sætte bilen og gå på opdagelse til fods og på cykel.

Anlægsfase og spærring af bro

Midt i august begynder entreprenøren arbejdet med at nedtage den eksisterende vejbro over Krudtværkskanalen, inden de nye broer, vandtrappen på Nordtorvet og kanalkanter kan anlægges. Dette arbejde varer indtil ca. midt i november.

I forbindelse med nedtagning og opbygning af ny bro over Krudtværkskanalen er det nødvendigt at spærre for gennemkørende trafik på Peder Falstersvej over Krudtværkskanalen.

Det betyder, at der fra medio august til medio november 2020 kun vil blive afviklet bustrafik over broen. Allégade holdes åben i hele perioden, så parkering og trafikafvikling i dette område stadig er åben. Der åbnes for gennemkørsel, så snart det er muligt, men man må forvente lidt anderledes trafikafvikling helt frem til marts 2021, hvor cykelstier, busstoppesteder og selve vejens profil forventes færdigt.

Halsnæs Kommune vil løbende orientere om lukningen, som desuden vil blive skiltet i god tid inden og under anlæg på stedet. 

Fakta

  • Anlægsprojekt for i alt 19,2 mio. kr.
  • 16,8 mio. kr. er doneret af A.P. Møllerfonden.
  • Projektet igangsættes midt i august 2020 og forventes afsluttet i marts 2021.

Billeder

Information om Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune
Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

+45 47 78 40 00https://halsnaes.dk/

Halsnæs Kommune er placeret i naturskønne omgivelser i det nordvestlige hjørne af Nordsjælland. Vores motto er: "Halsnæs - rå og autentisk. Her er ikke for fint, og det føles ægte". Kom og vær med!

Følg pressemeddelelser fra Halsnæs Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Halsnæs Kommune

Bliv vaccineret mod influenza2.10.2020 00:00:00 CESTPressemeddelelse

Vintertid er influenzatid. Vil du beskytte dig mod influenza, kan det være en god idé at blive vaccineret. Er du ældre, kronisk syg eller på anden måde særligt udsat, kan du blive vaccineret gratis. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du lader dig vaccinere mod influenza, hvis du tilhører en risikogruppe - også selvom du føler dig sund og rask. Er du i risikogruppen, er du også i særlig risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis du smittes med COVID-19. Derfor er vaccination mod influenza særligt vigtig i år. Du kan læse mere på linket her. På linket kan du også læse om, hvem der er omfattet af den gratis vaccination.

Nu kan du få udbetalt indefrosne feriepenge30.9.2020 00:00:00 CESTPressemeddelelse

Du kan nu få udbetalt op til tre uger af dine indefrosne feriepenge. Feriepengene har du optjent, hvis du har været lønmodtager i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020. Modtager du offentlige ydelser, vil de ikke blive påvirket, hvis du vælger at få udbetalt dine tre ugers feriepenge nu. Offentlige ydelser er for eksempel kontanthjælp, sygedagpenge, fleksløntilskud, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse. Du får udbetalt dine indefrosne feriepenge via Borger.dk. Hvis du ikke ønsker at få udbetalt dine indefrosne feriepenge, bliver de stående hos Lønmodtagernes Feriemidler, indtil du når pensionsalderen. Du kan læse mere om ordningen på linket her til Borger.dk.

Budgetforlig på plads i Halsnæs30.9.2020 00:00:00 CESTPressemeddelelse

Et enigt byråd har indgået forlig om budgettet for de næste fire år i Halsnæs. Forliget betyder blandt andet, at der vil blive foretaget store investeringer i velfærden særligt til gavn for kommunens børn, unge og ældre. Det er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten, som har indgået en budgetaftale for 2021-2024, og dermed står samtlige 21 mandater bag aftalen. For forligspartierne har det især været vigtigt at prioritere borgernes velfærd. Derfor vil børn, unge og ældre i de kommende år opleve, at der bliver flere penge til blandt andet bedre normeringer i daginstitutioner og mere personale på kommunes plejecentre. På dagtilbudsområdet bliver det tilført 1,6 mio. kr. ekstra til bedre normeringer. Et område hvor der også sidste år blev tilført ekstra midler. På skoleområdet skal overgangen fra daginstitution til skole styrkes. Derfor er der afsat 3,9 mio. kr. til ekstra personale, som i en overgangsperiode skal hjælpe børnene med at finde sig til rette i de ny

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum