Produktionsskoleforeningen

Stærkt problematisk at nedsætte produktionsskoleydelsen

Del

”Regeringen vil skrotte produktionsskoleydelsen for unge under 18 år” hedder det i DR Nyheders artikel fra d. 19/6 2017. Og det ligger ganske rigtigt i regeringens udspil Tro på dig selv – det gør vi, hvor det lave skoleydelsesniveau, som blev besluttet ifm. Finanslov 2017, fastholdes; men med den yderligere forringelse at unge under 18 år ikke får skoleydelse på den ny Forberedende grunduddannelse (FGU). Det mener vi i Produktionsskoleforeningen er stærkt problematisk både for de unge på landets produktionsskoler og for etableringen af en ny Forberedende grunduddannelse. Det redegør vi for under følgende tre overskrifter: Hvorfor er skoleydelsen vigtig – 5 skarpe grunde! Niveauet for skoleydelsen er for lavt – det skal afpasses både SU- og kontanthjælpssystem. Reformøkonomien – det er ikke rimeligt, at de unge skal betale for reformen.

1. Hvorfor er skoleydelsen vigtig – 5 skarpe grunde!

Skoleydelsen er en særlig ydelse, idet den adskiller sig fra både SU-systemet og kontanthjælpssystemet. Det gør den ift. ydelsesniveau, hvor den er lavere end såvel SU som kontanthjælp (jf. afsnit 2 ndf.). Og det gør den, derved at skoleydelsen nedsættes forholdsmæssigt, hvis eleven fx udebliver eller ikke deltager aktivt (jf. Lov om produktionsskoler § 17, Stk. 3). Det hænger sammen med at skoleydelsen har karakter af løn og som sådan understøtter den praksispædagogik, som er bærende for produktionsskoler i dag og for FGU fremadrettet.

5 skarpe grunde til skoleydelse – også for under 18-årige

  • Skoleydelsen fungerer som løn for arbejde og deltagelse.

Skoleydelsen er en vigtig understøttelse af praksispædagogikken, hvor fundamentet er praktisk arbejde og reel produktion.

  • De unge lærer værdien af arbejde og af at yde en indsats.

Udebliver eleven, kommer eleven for sent eller yder eleven ikke en indsats, så får han eller hun ikke skoleydelse. Dvs. det er et sundt ’noget for noget’ princip.

  • Skoleydelsen er et vigtigt redskab i indsatsen mod fravær

At eleven ikke får ydelse ved fravær er et stærkt redskab. Det er anderledes end SU-systemet, hvor den unge får sine penge uanset tilstedeværelse og indsats (her kunne SU-systemet tage ved lære af skoleydelsen).

  • Forberedende grunduddannelse er uddannelse

En afsluttet FGU giver erhvervskompetence og tæller med i regeringens foreslåede 90 % -målsætning, på samme måde som erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser gør.

  • Uden skoleydelse taber vi en gruppe unge

En stor del af målgruppen for Forberedende grunduddannelse er unge, som ikke har den samme hjælp hjemmefra, som andre unge har. Med skoleudgifter til transport, mad etc. hænger det ikke økonomisk sammen for dem.

2. Niveauet for skoleydelse er for lavt – det skal afpasses til både SU- og kontanthjælpssystemet

Skoleydelsen på produktionsskolerne blev nedsat ifm. FL 2017, og det betyder, at skoleydelsen i dag er lavere end såvel SU som kontanthjælp. Det har meget alvorlige konsekvenser for produktionsskolerne: De første måneder af 2017 har betydet et fald i elevoptag på gennemsnitligt 30 % på landets produktionsskoler (se nærmere i vores undersøgelse http://psf.nu/images/Aktuelt_2017/PSF_-_Notat__skoleydelse.pdf)

Produktionsskoleforeningen mener, at det centrale er at undgå skæve incitamenter. Økonomien skal ikke fastholde den unge på Forberedende grunduddannelse, fordi det er dyrt at overgå til fx erhvervsuddannelse. Men økonomien skal heller ikke afholde den unge fra Forberedende grunduddannelse, fordi det er mere profitabelt at være i kontanthjælpssystemet. Produktionsskoleforeningen har på den baggrund fremlagt et forslag om skoleydelse: http://psf.nu/images/PSF_politiske__arbejde/Notat_fors%C3%B8rgelse_skoleydelse.docx.pdf

3. Reformøkonomien – det er ikke rimeligt, at de unge skal betale for reformen

Regeringen lægger med deres udspil op til en besparelse på forsørgelsesdelen, fordi skoleydelsen er lavere end SU (og lavere end kontanthjælp). Rammen for reformen er, at det økonomisk skal balancere på samme niveau som i dag, dvs. den samlede ramme for regeringens forslag rummer ikke en besparelse. Det betyder, at de unge på den ny uddannelse reelt kommer til at finansiere reformen, idet man finder pengene til det nye på deres forsørgelse. Det er vel at mærke de unge i uddannelsessystemet, som generelt betragtet har mindst, og som i forvejen har svært ved at finde fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Med venlig hilsen

Axel Hoppe

Sekretariatsleder i Produktionsskoleforeningen

Kontakt: mail axel@psf.nu, mobil 2895 2120

 

Nøgleord

Information om Produktionsskoleforeningen

Produktionsskoleforeningen
Produktionsskoleforeningen
Dæmningen 33, 2. tv
7100 Vejle

7582 2055http://www.psf.nu

Produktionsskolen – en anden vej til uddannelse

Produktionsskolerne tilbyder individuelle forløb, der tager udgangspunkt i, hvad den unge kan og hvordan den unge når sit mål. Læringsmiljøet udspringer af det praktiske arbejde i mindre værkstedsenheder, men suppleres af et stærkt og sammenhængende ungdomsmiljø på skolen. Målet for produktionsskoleforløbet er deltagerens faglige, personlige og sociale udvikling.

Produktionsskoleforeningen er produktionsskolernes interesseorganisation. Dens formål er at styrke og udvikle produktionsskoleformen som en landsdækkende lokalforankret skoleform.

Følg pressemeddelelser fra Produktionsskoleforeningen

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Produktionsskoleforeningen

Produktionsskolerne på Folkemøde - mere end snak!4.6.2018 13:55pressemeddelelse

Lige om lidt rejser politikere, organisationsfolk, pressen og Hr. og Fru Danmark til Folkemøde på Bornholm for at tale med hinanden om samfundsrelevante emner. Siden 2012 har produktionsskolerne også været i Allinge i juni. Og ligesom alle andre, er vi der for at fortælle om noget af det, der ligger os mest på sinde, nemlig at, den praktiske vej skal styrkes, hvis vi vil give alle unge en fair chance for at få en uddannelse.

Aftale om bedre veje til uddannelse og job: Produktionsskolerne ser positivt på forliget13.10.2017 20:43pressemeddelelse

I Produktionsskoleforeningen er vi overordnet godt tilfredse med den aftale, der er indgået. Forberedende Grunduddannelse (FGU) bliver en praktisk uddannelsesvej, og vi ser flere gode elementer. For os er der nu to helt centrale fokuspunkter: Det ene er det store arbejde, der ligger forude med at realisere aftalen - vi er klar til at tage fat. Det andet er overgangen frem til FGUs opstart i august 2019. Det er vigtigt, at det forberedende område står stærkt helt frem til den tid. Ellers er der ikke noget at bygge FGU op om i 2019.

Produktionsskolerne bløder! Nedsat skoleydelse fører til massiv elevnedgang på produktionsskolerne14.8.2017 15:13pressemeddelelse

I finanslov 2017 blev produktionsskoleydelsen nedsat til et niveau, der ligger under både SU og uddannelseshjælp/kontanthjælp. Produktionsskolerne oplever lige nu en massiv nedgang i elevtal som følge af den nedsatte skoleydelse. En tidligere rundspørge på landets produktionsskoler viste, at der er et gennemsnitligt fald i elevoptag på ca. 30 %. Den nedadgående tendens bekræftes nu af ministeriets aktivitetstal. Det er skidt for de unge, der møder en barriere på deres vej til uddannelse, det er skidt for skolerne, der mange steder er tvunget til nedskæringer, og det er skidt for samfundet, at vi svigter de unge og spænder ben for en ny Forberedende Grunduddannelse.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum