Region Hovedstaden

Stadig færre patienter bliver bæltefikseret i Region Hovedstaden

Del

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at brugen af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri fortsat falder

Antallet af bæltefikseringer i Region Hovedstaden er faldet med 53 pct., og ligeledes er antallet af personer, der bæltefikseres, reduceret med 322 svarende til et fald på 45 % siden partnerskabsaftalen mellem regionerne og Sundhedsministeriet blev indgået i 2014.

Ifølge partnerskabsaftalen skal regionerne halvere brugen af bæltefikseringer og reducere brugen af øvrig tvang inden 2020, og de nyeste tal viser, at Region Hovedstadens Psykiatri er godt på vej mod at nå målet før tid.

”Vi er nået langt, og jeg er sikker på, at vi når målet med det store arbejde, vores medarbejdere og ledere ligger for dagen. Vi er kommet langt i arbejdet med at udbrede de indsatser, som virker, så vores centre har fået gavn af hinandens store arbejde, og det kan aflæses i tallene,” siger vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Anne Hertz.

Medarbejderne lytter
Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) bemærker, at målt på andelen af patienter, der bæltefikseres og antallet af bæltefikseringer over 48 timer – så ligger Region Hovedstaden helt i top.

”Vi er glade for, at færre patienter oplever at blive bæltefikseret. Jeg tager det som udtryk for, at medarbejderne er blevet bedre til at lytte til patienternes perspektiv og forebygge konflikter. Det skal vi blive endnu bedre til, så endnu færre mennesker med en psykisk sygdom bliver udsat for tvang – ikke bare bæltefikseringer, men også andre former for tvang,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Én form for tvang må ikke erstattes af en anden
Bæltefikseringer er den mest indgribende form for tvang overfor mennesker, men det er også indgribende at blive fastholdt, få akut beroligende medicin eller opleve andre former for tvang. Antallet af fastholdelsesepisoder er faldet og antallet af patienter, der fastholdes er stabilt, mens brugen af akut beroligende medicin er steget.

”Vi er meget opmærksomme på ikke at erstatte én form for tvang med en anden. Målet er at reducere den samlede anvendelse af tvang, og lige nu ligger vi stabilt, når man ser på de forskellige former for tvang, men vi arbejder på at nedbringe især fastholdelser og brugen af akut beroligende medicin,” forklarer Anne Hertz.

Region Hovedstadens Psykiatri har netop lavet en ny handleplan for nedbringelse af tvang, hvor målet er at lytte endnu mere til patienternes perspektiv og integrere recovery-tilgangen yderligere i tvangsforebyggelsen. Derudover skal der blandt andet også ses på, hvordan fastholdelser bliver anvendt på den mest hensigtsmæssige måde – både overfor den enkelte patient og medarbejder.

Fakta om partnerskabsaftalen
- Danske Regioner indgik i 2014 en partnerskabsaftale med Sundhedsministeriet om at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien inden 2020.

- Hvert halve år udgiver Sundhedsstyrelsens rapporten ’Monitorering af tvang i psykiatrien’, der er en status på, hvordan regionerne klarer sig i forhold til målet.

- De fastsatte mål i partnerskabsaftalen i forhold til at reducere tvang er:
• at andelen af patienter, der bæltefikseres, af antal indlagte halveres
• at antallet af bæltefikseringer over 48 timer halveres
• at brugen af remme reduceres
• at antal og andel af patienter der udsættes for en eller flere tvangsforanstaltninger reduceres ift. baseline (baseline-tallet er et gennemsnit for årene 2011-2013).

Yderligere info eller interview:
Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via pressevagten i Region Hovedstaden på presse@regionh.dk  eller 70209588
• Vicedirektør Anne Hertz via pressevagten i Region Hovedstadens Psykiatri på 21674143

Information om Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

38 66 50 00http://www.regionh.dk/

Følg pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Vækstforum Hovedstaden lukker og slukker men resultaterne lever28.11.2018 15:28Pressemeddelelse

De regionale vækstfora rundt om i landet lukker og slukker, også Vækstforum Hovedstaden, men resultaterne lever. Vækstforum Hovedstaden har på sit sidste møde 21. november investeret 105 mio. kr. i indsatser, der gavner virksomheder og bl.a. udsatte unge. På mødet blev der sat punktum for det 12 år gamle partnerskab, der har samlet erhvervsliv, forsknings- og uddannelsessteder, arbejdsmarkedet, kommuner og regionsråd om en fælles retning for udvikling og vækst i Region Hovedstaden.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum