Region Sjælland

Stabil søgning til Region Sjællands gymnasieuddannelser

Share

Trods varsler om faldende ungdomsårgange fastholder Region Sjælland antallet af elever, der søger de gymnasiale uddannelser. I alt 8.837 har valgt at gå gymnasievejen eller tage en EUX, viser årets søgetal i regionen.

Antallet af ansøgninger til de sjællandske gymnasiale uddannelser og EUX er stabilt i forhold til sidste år. HF og EUX, der kombinerer en erhvervs- og en gymnasialuddannelse, står for en stigning.

- Jeg synes overordnet, at tallene er tilfredsstillende, men jeg oplever det ikke som en sovepude. Vi har for mange unge i regionen, som ikke får en ungdomsuddannelse, og vi skal holde fast i, at det billede skal vendes, siger Peter Jacobsen, formand for udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland.

29% af de unge på 25 år har i Region Sjælland folkeskolen som højest fuldførte uddannelse. Det er et stykke over landsgennemsnittet på 17%. Derfor vækker stigningen i søgningen til EUX begejstring.

- Det glæder mig, at EUX’en stiger, ligesom den også gjorde sidste år. Det er nogle dygtige unge mennesker, vi får uddannet på den måde. Region Sjællands erhvervsliv har nok brug for flere med en videregående uddannelse. Men vi har også brug for faglærte. Og EUX-eleverne er klar til at trække i arbejdstøjet, så snart de har fået deres hue på, siger Peter Jacobsen.

De almene gymnasier, der udbyder STX har modtaget 4.444 ansøgninger – 115 færre end sidste år. HHX og HTX oplever et mindre fald. HHX er søgt af 1.474 personer – en tilbagegang på 25 – og HTX er søgt af 706 personer med en lille tilbagegang på 21.

Til gengæld oplever EUX uddannelsen, en fremgang. 796 personer har valgt den uddannelse, hvilket er en fremgang på 45 i forhold til sidste år. HF oplever den største stigning med et søgetal på 1.474, hvilket er 93 højere end sidste år.

Faldende ungdomsårgange

Frem mod 2030 vil hele landet opleve faldende ungdomsårgange. Prognosen peger på 17% færre 15-17 årige i Region Sjælland. Særligt vil tendensen ramme Region Sjællands yderkommuner, hvor der forventes et fald på op mod 26%. Det betyder en fremtid med et mindre elevgrundlag til uddannelserne.

- Det er et vilkår. Men det, vi som ansvarlige politikere og uddannelsesinstitutioner må gøre, er at sørge for, at alle vores unge gennemfører deres uddannelse og enten bliver faglærte eller tager en videregående uddannelse, siger Peter Jacobsen.

”Skal vi ændre noget, kræver det samarbejde”

Region Sjælland mener, det er nødvendigt med lokale uddannelsestilbud for at sikre gode uddannelsesmuligheder for unge i hele landet. Et område som også statsministeren kom med løfter på i årets nytårstale.

- Jeg var glad for at høre vores statsminister betone behovet for, at der skal være uddannelser i hele Danmark. De faldende ungdomsårgange vil gøre det meget svært at drive ungdomsuddannelser, hvis ikke vi gør noget ved det. Jeg mener, at der ligger en opgave hos regeringen og folketinget i at sikre økonomien på de uddannelsesinstitutioner, der bor i de tyndere befolkede områder, siger Peter Jacobsen.

Men Peter Jacobsen erkender også, at der ligger en opgave i Region Sjælland:

- Alle - kommuner, region, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv har en fælles opgave. Flere skal tage en uddannelse. Kun, hvis vi er sammen, kan vi sikre, at der også i fremtiden er kompetent arbejdskraft til rådighed for vores virksomheder.

Fakta

De unge, der har søgt en gymnasial uddannelse, vil i første omgang få en foreløbig plads på et gymnasium.

Ansøgerne vil blive optaget på uddannelsesstedet efter folkeskolens afgangseksamen, hvis de lever op til optagelseskravene.

Ansøgerne vil få besked om deres foreløbige plads senest 1. maj 2021.

Sidste år fik 98% af de unge en foreløbig plads på deres første prioritet til en gymnasial ungdomsuddannelse.

Antal ansøgere i 2020:

  • STX: 4.444 (-115)
  • HF 1.474 (+93)
  • HHX 1.417 (-25)
  • HTX 706(-21)
  • EUX 796 (+45)
  • I alt 8.837 (-23)

Contacts

Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland, 20 37 01 05

About Region Sjælland

Region Sjælland
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø

https://www.regionsjaelland.dk

Subscribe to releases from Region Sjælland

Subscribe to all the latest releases from Region Sjælland by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Region Sjælland

Region Sjælland fordoblede tilsyn med råstofgrave i 202013.4.2021 13:19:52 CEST | Pressemeddelelse

Indvindingen af råstoffer i Region Sjælland skal ske med så få gener som muligt. Derfor besluttede Regionsrådet med Budget 2020 at øge tilsynet med de sjællandske råstofgrave. Beslutningen har betydet, at der i 2020 er gennemført over dobbelt så mange tilsyn som i 2018. Det er nødvendigt, hvis hensynet til borgere, naturen og regionens pligt til at sikre den stabile råstofforsyning skal balancere.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom