Økologisk LandsforeningØkologisk LandsforeningØkologisk LandsforeningØkologisk LandsforeningØkologisk Landsforening

Søsterorganisationer nomineret til Nordisk Råds Miljøpris 2020

Del

Økologisk Landsforening er sammen med Luomuliitto i Finland, Ekologiska Odlarna på Åland, Oikos i Norge og Ekologisk Lantbrukarna i Sverige nomineret til Nordisk Råds Miljøpris 2020. Begrundelsen er blandt andet, at der i det økologiske landbrug er meget mere liv i marken.

Fem økologiske søsterorganisationer har fået en samlet nominering til dette års Nordisk Råds miljøpris 2020. Temaet for Nordisk Råds miljøpris i 2020 er biodiversitet og fokuserer på biologisk mangfoldighed som en kilde til velfærd og forudsætning for vores eksistens. Der var ekstraordinært mange indstillinger til årets pris. Nordisk Råd har modtaget 112 forslag til i alt 72 forskellige initiativer.

”Vi er stolte og beærede over at være en del af fem stærke organisationer, der er nominerede til denne flotte pris. Økologien er en vigtig del af fremtidens landbrug, for vi står desværre midt i en biodiversitetskrise, der kræver, at vi passer meget bedre på vores natur: vores bier, sommerfugle, biller og agerhøns. Landbruget spiller en central rolle, da landbrugsarealet i Danmark udgør over 60 % af vores samlede areal. Med nomineringen fra Nordisk Råd bliver der endnu engang sat fokus på, at økologien er vejen til et bæredygtigt landbrugs- og fødevaresystem” siger Helle Borup Friberg, direktør, Økologisk Landsforening.

Også i EU er der fokus på, at økologien er en del af fremtidens landbrug. EUs biodiversitets strategi indeholder nu også et mål om mere økologi og EU har et mål om, at 25% af arealet skal være økologisk.En målsætning som man kan understøtte med en ny indretning af EU’s landbrugsstøtte, så vi bruger penge på at betale landbruget for at levere til blandt andet natur og biodiversitet fremfor at betale landmændene for at eje jord til fødevareproduktion.

Begejstringen er også stor ved de andre søsterorganisationer.

”Det känns fantastiskt roligt att vi ekologiska lantbrukare i hela norden uppmärksammas genom denna nominering. Vi är del av en rörelse som inte bara värnar om den biologisk mångfalden, vi skapar den när vi producerar mat. Vi hoppas nu att fler medborgare får upp ögonen för hur man själv kan främja biologisk mångfald genom att köpa ekologisk mat. Sedan är vi så klart nyfikna på vem som nominerade oss,” säger Anders Lunneryd, ordförande för Ekologiska Lantbrukarna i Sverige.  

"Vi är glatt överraskade och känner oss hedrade över att ha blivit nominerade till Nordiska Rådets miljöpris," siger Ekologiska Odlarna på Åland

”Økologisk landbruk både beskytter og styrker det biologiske mangfoldet. Denne nominasjonen er en anerkjennelse og en viktig drahjelp i vårt arbeid med å verne om biodiversitet i Norden,” sier Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge

"Med nomineringen ges ekologiska producenter uppskattning för det värdefulla arbete de dagligen gör med att producera mat i samarbete med naturen. Ekologiska produktionen är en förebild för hela lantbrukssektorn i övergången till mer hållbara produktionsmetoder” kommenterar Susann Rännäri, verksamhetsledare i Luomuliitto, Förbundet för Ekologisk Odling i Finland. 

Det er en anonym, der har indstillet de fem økologiske organisationer til prisen med bl.a. begrundelsen, at der i gennemsnit er 30 % flere arter i de økologiske landbrug.

Hele indstillingen kan ses nedenfor.

For yderligere info:

Marendine Ladegaard, pressemedarbejder, Økologisk Landsforening, 2016 4434

Indstillingen:

Ekologiskt lantbruk skyddar och stärker den biologiska mångfalden i Norden.

 

Vi är beroende av friska, välfungerande ekosystem för vår överlevnad. Från dem får vi ekosystemtjänster som pollinering av växter, vattenrening och kontroll av skadedjur.

Ekologisk odling skyddar och stärker biologisk mångfald. I genomsnitt ger ekologisk odling drygt 30 % fler arter av växter, insekter och djur jämfört med konventionell odling.  Effekten är evidensbaserad. Metastudier visar att effekten är stabil och långsiktig.

För flera grupper av organismer är ekologisk odling ett fungerande verktyg för att minska förlusterna av biologisk mångfald i det storskaliga, industrialiserade jordbruket.

Den positiva effekten av ekologisk produktion skiljer sig åt mellan organismgrupper. Artrikedomen av växter och pollinerare som humlor och bin är mer än 50 procent högre i ekologiskt lantbruk, medan mångfalden av markorganismer inte påverkas lika mycket. De positiva effekterna är större i landskap med sammanhängande åkrar jämfört med småbrutna mosaiklandskap.

Introduktionen av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket efter andra världskriget var en del i en omfattande rationalisering av jordbruket. Efter några decennier kom reaktioner mot det industrialiserade kemikaliejordbruket bland både konsumenter och producenter. Ekologiska bönder organiserade sig. De utvecklade regelverk och fristående kontrollorgan för att kunna erbjuda certifierade ekologiska livsmedelsprodukter.

Deras arbete har krävt uthållighet och entreprenörskap. De har gjort verklighet av visionära hållbarhetsmål. Deras målmedvetna arbete har stundtals provocerat, ifrågasatts och kritiserats. Idag kan vi se att de varit framgångsrika. Den ekologiska maten har tagit växande marknadsandelar. Den ökade volymen ekologisk mat innebär också ökad biologisk mångfald.

Mot denna bakgrund, nominerar vi Luomuliitto i Finland, Ekologiska Odlarna på Åland, Oikos i Norge, Ökologisk Landsförening i Danmark och Ekologiska Lantbrukarna i Sverige till Nordiska Rådets Miljöpris 2020.

Information om Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforening
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N

87 32 27 00https://okologi.dk/

I Økologisk Landsforening arbejder vi for en verden, der tænker og handler økologisk – til glæde for mennesker, dyr og vores jord.

Følg pressemeddelelser fra Økologisk Landsforening

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforening foreslår ny organisatorisk struktur: Styrket demokrati og en fremtidssikring af økologien25.1.2021 11:00:00 CETPressemeddelelse

På Økologisk Landsforenings generalforsamling fredag den 5. marts 2021 bliver et af de væsentligste punkter på dagsordenen en afstemning om fornyelse og styrkelse af foreningens demokrati. Målet er at tilpasse organisationen til foreningens strategi om en større demokratisk repræsentation af foreningens fire medlemsgrupper. Samtidig vil en organisatorisk fornyelse sikre, at foreningen imødekommer fremtidens krav til ledelse.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum