Sund & Bælt

Sommertrafik: Flere end 50.000 biler over Storebælt på de travleste dage

Share

I weekenden begynder skoleferien. Det giver travlhed på Storebælt, hvor der på nogle feriedage kører flere end 50.000 biler over broen. Til sammenligning benyttes broen i gennemsnit af omkring 35.000 biler om dagen. Men med BroBizz eller PayByPlate kan trafikanterne kommer både hurtigere og billigere over bæltet.

Op mod 300.000 biler om ugen ventes at køre over broen i skoleferien.
Op mod 300.000 biler om ugen ventes at køre over broen i skoleferien.

I skoleferien er der altid travlt på Storebæltsforbindelsen. Tæt pakkede biler og campingvogne kører over broen, når danskerne skal holde ferie på den anden side af bæltet.

Med 21 års erfaring i håndtering af ferietrafik har A/S Storebælt et godt billede af, hvordan trafikken bliver hen over sommeren. Generelt vil den fordele sig jævnt over de syv ferieuger med op mod 300.000 biler om ugen med særligt pres på weekenderne De travleste lørdage vil der mellem kl. 10 og 15 køre flere end 20.000 biler over broen.

Hent resten af prognoserne for sommertrafikken her

Kom hurtigere og billigere på ferie med BroBizz og PayByPlate

Men der er råd at hente, hvis man ønsker at komme både hurtigere og billigere på sommerferie.

- Specielt på de mest belastede trafikdage i skoleferien er det en god idé at betale med BroBizz eller PayByPlate, hvis man vil hurtigere på sommerferie. Faktisk tager det kun 20 minutter, fra man tilmelder sig PayByPlate, til løsningen kan bruges i betalingsanlægget. Så det er muligt først at tilmelde sig på farten, siger Jens Kjær Nielsen, chef for betalingsanlægget.

Over 250.000 kunder har allerede tilmeldt sig PayByPlate, og godt 1 mio. BroBizz er blevet sendt med posten. Med BroBizz eller PayByPlate opnår man 20 pct. rabat på turen. Det svarer til en besparelse på minimum 50 kr. per tur over broen i personbil under 6 meter.

Tilmeld dig PayByPlate eller bestil en BroBizz

Hurtigere gennem betalingsanlægget med PayByPlate fra efteråret

PayByPlate-kunder kan se frem til, at de fra efteråret 2019 kan komme endnu hurtigere gennem anlægget. Betalingsanlægget på Storebælt er nemlig i fuld gang med at blive opgraderet, så både BroBizz- og PayByPlate-kunder kan køre i nye ekspresbaner, hvor hastigheden er 50 km/t.

Læs mere om det nye betalingsanlæg.

Følg sommertrafikken på Sund & Bælts Twitter eller på storebaelt.dk. Du kan også tilmelde dig trafikinfo og få direkte besked om trafiksituationen på Storebælt via SMS eller mail.

Contacts

Nathalie Emsø
Digital Manager, Presse
Mail: nae@sbf.dk
Tlf.: 23 29 68 19

Jens Kjær Nielsen
Chef for Storebælts betalingsanlæg
Mail: jkn@sbf.dk
Tlf.: 20 46 36 04

Images

Op mod 300.000 biler om ugen ventes at køre over broen i skoleferien.
Op mod 300.000 biler om ugen ventes at køre over broen i skoleferien.
Download
Tæt pakkede biler og campingvogne kører over broen, når danskerne skal holde ferie på den anden side af bæltet.
Tæt pakkede biler og campingvogne kører over broen, når danskerne skal holde ferie på den anden side af bæltet.
Download
A/S Storebælt har 21 års erfaring i håndtering af ferietrafik.
A/S Storebælt har 21 års erfaring i håndtering af ferietrafik.
Download
Det er en god idé at betale med BroBizz eller PayByPlate, hvis man vil hurtigere på sommerferie.
Det er en god idé at betale med BroBizz eller PayByPlate, hvis man vil hurtigere på sommerferie.
Download
Nyt betalingsanlæg skal fra efteråret 2019 gøre det hurtigere at krydse Storebælt.
Nyt betalingsanlæg skal fra efteråret 2019 gøre det hurtigere at krydse Storebælt.
Download
På de største feriedage forventes flere end 50.000 biler at køre over broen.
På de største feriedage forventes flere end 50.000 biler at køre over broen.
Download
Sommertrafik 29. - 30. juni 2019
Sommertrafik 29. - 30. juni 2019
Download
Sommertrafik 3. - 4. august 2019
Sommertrafik 3. - 4. august 2019
Download
Sommertrafik 6. - 7. juli 2019
Sommertrafik 6. - 7. juli 2019
Download
Sommertrafik 10. - 11. august 2019
Sommertrafik 10. - 11. august 2019
Download
Sommertrafik 13. - 14. juli 2019
Sommertrafik 13. - 14. juli 2019
Download
Sommertrafik 20. - 21. juli 2019
Sommertrafik 20. - 21. juli 2019
Download
Sommertrafik 27. - 28. juli 2019
Sommertrafik 27. - 28. juli 2019
Download
Sommertrafik 2019
Sommertrafik 2019
Download

About Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab BroBizz A/S driver herudover automatisk betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Subscribe to releases from Sund & Bælt

Subscribe to all the latest releases from Sund & Bælt by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Sund & Bælt

Godt resultat trods faldende trafik28.11.2019 16:44:33 CETPressemeddelelse

Trafikvæksten har været vigende i den sidste del af perioden, men et fortsat lavt inflationsniveau betyder, at forventningerne til årets resultat fastholdes. Indtægterne fra vejtrafikken var på 2.236 mio. kr. og steg med 2,1 pct. i forhold til samme periode sidste år Det skyldes primært en stigning i den samlede trafik på 2,4 pct. Personbiltrafikken steg med 2,4 pct., mens lastbiltrafikken voksede med 2,5 pct. I gennemsnit passerede godt 37.000 køretøjer forbindelsen i døgnet. I september faldt trafikken dog samlet 0,3 pct., og denne tendens er fortsat i oktober med et fald på 0,2 pct. Væksten for personbiler har i de to måneder været negativ, mens væksten for lastbiler fortsat er positiv, men markant aftagende. Samtidig var der et fald i indtægterne fra jernbanerne over Storebælt og Øresund på 14 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldes primært færre passagerer over Storebælt på grund af omfattende sporarbejder ved Ringsted og også i påsken på Storebælts jernbane

Storebælt opruster mod klimaforandringer21.11.2019 07:00:00 CETPressemeddelelse

Sund & Bælt har klimasikret og forhøjet digerne ved Sprogø. Hundredetusind ton granitsten holder nu havet tilbage og beskytter Storebæltstunnellen mod oversvømmelse. Opgraderingen er et nødvendigt værn med udsigten til stigende vandstande og mere ekstremt vejr fremover. Samtidig bidrager arbejdet til at sikre samfundskritisk infrastruktur. Hver dag rejser 21.000 passagerer på jernbanestrækningen under Storebælt mellem Øst- og Vestdanmark. En vigtig trafikal nerve, som Sund & Bælt nu har sikret yderligere ved at forhøje digerne på nordsiden af Sprogø, så de kan stå imod fremtidens klima, - Det er en vigtig opgave for os at fremtidssikre Storebæltsforbindelsen. Når vi ser ind i beregningerne for vejret og klimaet over de næste 50 år, kan vi forvente stigende vandstande og voldsommere hændelser som stormflod og større bølger. Så det giver rigtig god mening at sikre vores anlæg nu, siger Jan Lyngsø, driftsleder i Sund og Bælt. I alt er ca. 1500 meter diger blevet forhøjet med 1,5 meter, så

Storebælt månedstrafik: Mindre fart på trafiktallene i efteråret12.11.2019 09:39:44 CETPressemeddelelse

Der var fuld drøn på trafikvæksten i første halvdel af 2019, hvor især foråret bød på høje trafiktal på Storebæltsbroen. Men med et fald i væksten i september og oktober har efteråret ikke fulgt den ellers positive trafikudvikling på broen. I alt kørte godt 1,1 mio. køretøjer over Storebæltsbroen i oktober, hvilket er 0,2 pct. færre end oktober sidste år. Dermed er det anden måned i træk med fald i trafikken på Storebælt, idet september bød på et fald på 0,3 pct. Den faldende trafik på Storebælt kan i høj grad tilskrives personbil- og bustrafikken. Personbiltrafikken faldt med henholdsvis 0,8 pct. i september og 0,3 pct. i oktober, sammenlignet med samme periode 2018. I oktober kørte næsten 32.000 personbiler over broen i døgnet. Der er derfor tale om et beskedent fald på ca. 90 biler i døgnet, sammenholdt med oktober 2018. Også bustrafikken er med 25 færre busser over broen i døgnet dalet med næsten 11 pct. - Faldet i bustrafikken, som har været markant gennem det meste af 2019, forts

Ny efterårskampagne skal nedbringe antallet af uheld ved blæst på Storebælt22.10.2019 07:30:00 CESTPressemeddelelse

65 gange er køretøjer væltet på Storebæltsbroen pga. kraftig blæst siden broens åbning. Det har skabt trafikalt farlige situationer og lange køer. Derfor sætter Sund & Bælt i samarbejde med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fokus på kørsel over Storebæltsbroen i blæsevejr med en kampagne, der skal styrke sikkerheden på broen. Nu kommer blæsten. Sådan lyder den første linje i Sund & Bælts nye kampagne. Efteråret og vinteren er særlig kendt for blæsevejr, og med det følger risikoen for kraftig vind og storme på de store broer. En række uheld med væltede vindfølsomme køretøjer de seneste to år har betydet, at broen måtte lukke for al biltrafik i længere perioder. Senest væltede en lastbil i januar og lukkede broen for al biltrafik i mere end 3 timer. Det betød lange køer og frustrerede kunder. Derfor ønsker Sund & Bælt med kampagnen ’Nu kommer blæsten. Tænk dig om, før du bliver grebet af den på Storebælt’ at informere trafikanter om, hvornår det er sikkert at køre over Storebæltsbr

Storebælts månedstrafik: Svagt fald i trafikken i september14.10.2019 06:00:00 CESTPressemeddelelse

Storebæltsbroen havde i september godt 1,1 mio. rejsende over broen. Det svarer til et fald på 0,3 pct. sammenlignet med september året før. Faldet kan tilskrives personbil- og bustrafikken. I årets første ni måneder har godt 10,1 millioner køretøjer passeret broen. Det svarer til en trafikvækst på 2,4 pct. sammenlignet med samme periode i 2018. Med et fald på 0,3 pct. kan stigningen ikke ses i trafiktallene for september. Her kørte i alt 1.132.654 køretøjer over broen, hvilket er godt 2.500 færre køretøjer end september året før. Første fald i personbiltrafikken siden 2017 Faldet i trafikken for september hænger bl.a. sammen med et fald i personbiltrafikken på godt 300 køretøjer dagligt sammenlignet med september 2018. Det svarer til et fald på 0,8 pct. - Der er ikke en enkeltstående begivenhed, der forklarer faldet i personbiltrafikken. Trafikken fordeler sig jævnt over hele måneden. Sidste gang, vi så et fald i trafikken, var to enkeltstående måneder i 2017, mens vi skal helt tilbag

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom