Globenewswire

Solar A/S

Del

Nr. 9 Forløb af generalforsamling

Generalforsamlingen behandlede og godkendte:

-      Ledelsesberetning og årsrapport for 2020 med ledelses- og revisionspåtegning.

-      Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab, idet der udbetales DKK 28,00 i udbytte pr. aktie à DKK 100.

-      Bestyrelsens bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling potentielt at udlodde ekstraordinært udbytte med indtil DKK 15,00 pr. aktie.

-      Bestyrelsens bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling potentielt at erhverve egne kapitalandele i selskabet op til 10% af selskabskapitalen.

-      Vederlagsrapport for 2020.

 -     Bestyrelseshonorar for 2021: Fast årligt vederlag på DKK 200.000.

-      Valg af følgende bestyrelsesmedlemmer:
       Nyvalgt blev Michael Troensegaard Andersen og genvalgt blev Morten Chrone, Peter Bang, Louise Knauer, Jesper Dalsgaard, og Jens Borum.

       Herudover består bestyrelsen af følgende medarbejderrepræsentanter:
       Lars Lange Andersen, Ulrik Damgaard og Bent H. Frisk.

-      Valg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR 33 96 35 56, som revisor.

-      Bemyndigelse til dirigenten om anmeldelse af det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig og genvalgte Jens Borum som formand og Jesper Dalsgaard som næstformand. Nyvalgt til revisionsudvalget blev Michael Troensegaard Andersen, mens Peter Bang og Louise Knauer blev genvalgt. Nyvalgt til vederlagsudvalget blev Morten Chrone, mens Jens Borum og Louise Knauer blev genvalgt.

Kontaktpersoner:
Bestyrelsesformand Jens Borum - tlf. 79 30 00 00

IR Director Dennis Callesen - tlf. 29 92 18 11

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK