Red Barnet

Skoler ruster sig til at hjælpe børn med flygtningebaggrund

Del

Mange børn med flygtningebaggrund har mentale ar, og det kan være svært at havne i en dansk skoleklasse. Med en indsats fra Red Barnet er lærere og pædagoger i 26 kommuner landet over i fuld gang med at blive uddannet til at sikre børnene den bedste start på livet i Danmark. Indsatsen hedder ’Fra flugt til skolegang’, og nu er et nyt og gratis læringsforløb til eleverne også lanceret. Forløbet er kun blevet mere aktuelt, efter at afghanske børn og familier blev evakueret i august og nu er i gang med en hverdag i Danmark. Red Barnet opfordrer alle kommuner til at sikre, at børn med flygtningebaggrund kommer så hurtigt og godt ind i fællesskaberne som muligt.

En dreng gemmer sig under bordet i skolen, når der flyver en flyvemaskine forbi. I tre år har et barn gået i den samme klasse uden nogensinde at have været hjemme hos en fra klassen. En pige udbryder pludselig midt i dansktimen: Så kommer de efter os og fanger os. Hun har fået et flashback til familiens flugt.

Sådan fortæller nogle af de lærere og pædagoger, som til daglig arbejder i skoleklasser, hvor der går børn med flygtningebaggrund. Som en del af Red Barnets indsats ’Fra flugt til skolegang’ har de deltaget i et uddannelsesforløb for at blive klædt på til at tackle de særlige problemstillinger, som præger børn, der har været på flugt.

Flere end 350 fagpersoner i 26 kommuner over hele landet er enten i gang med eller har gennemført det gratis uddannelsesforløb.

Red Barnet har også netop lanceret et læringsforløb, der er rettet mod elever i klasser, hvor der går et eller flere børn med flygtningebaggrund. Formålet er at styrke børnenes trivsel og livsduelighed, så de kan lære og udvikle sig i Danmark, og materialet er gratis og kan bruges af skoler over hele landet.

Kompleks opgave at sikre trivsel og læring
Red Barnets stedfortrædende generalsekretær, Janne Tynell, håber, at skolerne vil tage godt imod tilbuddet. Samtidig glæder hun sig over, at så mange fagpersoner allerede er i gang med at uddanne sig.

– Det er rigtig glædeligt, at så mange kommuner og skoler over hele landet tager imod vores tilbud og står klar til at give børn med flygtningebaggrund den bedste start på livet i Danmark. Børnene er blandt de mest sårbare i danske skoleklasser. Det er en kompleks opgave at sikre deres trivsel og læring, og derfor kræver det, at fagfolkene er klædt ordentligt på til det. Vi mangler stadig at få de sidste kommuner og skoler med, hvis vi skal sikre, at alle børn kommer så hurtigt og godt ind i fællesskaberne som muligt, siger Janne Tynell.

Hun peger på, at opgaven kun er blevet mere aktuel og vigtig, efter at afghanske børn og familier blev evakueret i august og nu er i gang med en hverdag i Danmark med blandt andet skolegang. Det øger behovet for at opkvalificere fagpersoner, for samtidig sender et stigende antal kommuner nytilkomne børn direkte ud i de almindelige klasser i stedet for i modtageklasser.

Mange nationaliteter og plads til forskellighed
Dorte Hansen er lærer på Herningvej Skole, som ligger i Aalborg Øst og har elever med 36 forskellige nationaliteter, herunder også børn med flygtningebaggrund. Hun har haft stor gavn af at deltage i Red Barnets uddannelsesforløb.

– For vores skole er det vigtigt at opbygge inkluderende læringsmiljøer med plads til forskellighed. ’Fra flugt til skolegang’ har bidraget til at øge min selvforståelse og udvikle mine relationskompetencer i forhold til at forstå betydningen af den kultur, eleverne kommer med, siger Dorte Hansen.

Samme melding kommer fra Jesper Dyrby, viceskoleleder på Svenstrup Skole i Aalborg Kommune:

– ’Fra flugt til skolegang’ har givet os en fantastisk mulighed for at få drøftet vores tilgang til børn med flygtningebaggrund og deres skolegang hos os. Her har særligt de kulturelle forskelle været nyttige drøftelser i uddannelsen. Vi er blevet meget mere bevidste om betydningen af alt det lavpraktiske – og de mange uskrevne regler, som omkranser barnets hverdag i skolen, siger Jesper Dyrby.

Red Barnet har tidligere fået foretaget en undersøgelse, der viser, at børn med flygtningebaggrund har et stort behov for psykosocial støtte i skolen. Mange af børnene føler sig ensomme og har svært ved at blive en del af børnefællesskabet i og uden for skolen, og det skyldes blandt andet sproglige barrierer og oplevelser med at have været på flugt.

I 2018 lancerede Red Barnet indsatsen ’Fra flugt til skolegang’. Her bliver både børn, forældre og fagfolk inddraget for at give børn med flygtningebaggrund en så god start som muligt. Indsatsen er støttet af Egmont Fonden og Novo Nordisk Fonden og løber frem til udgangen af 2022.

Fakta: Om ’Fra flugt til skolegang’
• ’Fra flugt til skolegang’ tilbyder psykosocial støtte til nytilkomne børn med flygtningebaggrund i grundskolen. Indsatsen skal fremme børnenes trivsel og livsduelighed, så de kan tilegne sig læring, udvikle deres potentiale i grundskolen og sikre, at de på længere sigt kan begå sig i et demokratisk samfund som det danske.
• Red Barnet tilbyder helt konkret en uddannelse af lærere og pædagoger, der styrker deres relationskompetence og gør dem i stand til at tackle de specifikke problemstillinger, som præger børn, der har været på flugt.
• En central del af indsatsen består af læringsforløbet ’Dig og Mig’, som styrker klassens fællesskab og børnenes modstands- og handlekraft. Det er rettet mod elever i indskoling og på mellemtrin, der har været på flugt fra krig og konflikt, men det gavner hele klassen og dermed alle børn.
• Forældre til børn med flygtningebaggrund tilbydes også workshops som en del af indsatsen.
• I samarbejde med Professionshøjskolen Absalon er der udviklet og gennemført et specialiseringsmodul om børn med flygtningebaggrund til lærer- og pædagoguddannelsen.
• Læs mere om ’Fra flugt til skolegang’ her. Interesserede kommuner og skoler er velkomne til at kontakte Red Barnet.

Kontakter

Information om Red Barnet

Red Barnet
Red Barnet
Rosenørns Allé 12
1634 København V

3536 5555https://redbarnet.dk/

Red Barnet arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande. Vi redder børns liv. Vi beskytter og styrker dem. Vi kæmper for deres rettigheder. Vi er Save the Children – verdens førende uafhængige organisation for børn.

Red Barnet yder nødhjælp og forebygger katastrofer. Vi bekæmper vold, overgreb og mobning. Vi sikrer skolegang, opbygger fællesskaber og styrker børns modstandskraft. Vi arbejder politisk for de dårligst stillede børn og skaber debat om børns livsvilkår.

 

Følg pressemeddelelser fra Red Barnet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Red Barnet

Red Barnet om ny aftale: En kæmpe sejr for børns beskyttelse mod seksuelle overgreb29.6.2022 09:02:00 CEST | Pressemeddelelse

I dag har regeringen og partierne bag politiforliget indgået en aftale om bedre beskyttelse af børn mod seksuelle krænkelser og overgreb. Aftalen er netop blevet præsenteret hos Red Barnet, som kalder den et kæmpe fremskridt, der opdaterer lovgivningen til børnenes digitale virkelighed. Red Barnet glæder sig især over, at der indføres en selvstændig groomingparagraf, en bedre beskyttelse mod sextortion og en udvidelse af den såkaldte underviserparagraf.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum