Sex & Samfund

Sex & Samfund: Velkommen til nyt ministerhold

Del

Mette Frederiksens nye ministerhold er netop blevet præsenteret i dag, og Sex & Samfund glæder sig til samarbejdet med de nye ministre.

Kære Pernille Rosenkrantz-Theil: Vigtigt med fokus på børn og unges trivsel

Sex & Samfund generalsekretær Bjarne B. Christensen glæder sig over regeringens store fokus på at fremme børn og unges trivsel. Bl.a. ved at lave en national handlingsplan og en gennemgang af særligt uddannelsessystemet:

- Vi deler regeringens bekymring over, at for mange unge mistrives, udvikler stress, angst eller kæmper med et negativt selvbillede eller negativt syn på egen krop. Der er ingen tvivl om, at noget af dette er relateret til spørgsmål om køn, krop og seksualitet, både on- og offline. Unges digitale liv spiller en stor rolle for deres trivsel, og skolerne. Det ser vi frem til at drøfte med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger Sex & Samfunds generalsekretær Bjarne B. Christensen og fortsætter:

- God seksualundervisning, der forholder sig til mangfoldighed i kropsidealer, ligestilling mellem køn, billeddeling, respekt for hinanden, grænsesætning og i det hele taget alle menneskers ret til at bestemme over egen krop er en vigtig brik i forhold til at fremme børn og unges trivsel.

Sex & Samfunds generalsekretær mener også, at det er helt centralt, at vi får undervisning i emner som grænser, køn, krop, mangfoldighed og seksualitet på skoleskemaet på landets ungdomsuddannelser. Det handler fx om at lære at afkode egne og andres grænser og udvikle en fælles etik og enighed om, hvordan vi omgås hinanden på nettet eller til gymnasiefesten:

- Det er helt absurd, at unge på netop på det alderstrin, hvor de fleste tager de første skridt ind i seksualitetens verden, ikke modtager undervisning i, hvad deres individuelle rettigheder er, og at vi som mennesker har forskellige grænser. Det vil vi gøre den nye børne- og undervisningsminister opmærksom på, siger Bjarne B. Christensen.

- Vi ved fra vores undersøgelser, at elevtrivslen stiger, når de unge på ungdomsuddannelserne får mulighed for i fællesskab at drøfte spillereglerne, og når eleverne får adgang til normkritisk seksualundervisning, der fokuserer på fællesskabet frem for individet, på mangfoldighed i elevgruppen og som tager arbejdet med den digitale trivsel alvorligt, siger generalsekretæren.

Kære Ane Halsboe-Jørgensen: Bedre seksualundervisning kræver uddannelse til lærerne

Sex & Samfund mener, at lærerne skal klædes bedre på til at varetage opgaven med seksualundervisning. og at der skal opstilles incitamenter til, at kommunerne i højere grad løfter deres forpligtigelse i forhold til at sikre god seksualundervisning på de enkelte skoler.

For udfordringerne og spørgsmålene relateret til køn, krop og seksualitet er i spil hele året rundt. Derfor er det problematisk, at kun en fjerdedel af de lærere, der har undervist i seksualundervisning i grundskolen i løbet af det seneste år, føler sig fagligt klædt på til at varetage undervisningen, og kun 13 % af de adspurgte lærere, som har undervist i seksualundervisning i løbet af det seneste år, har gennemført det frivillige seksualundervisningskursus på læreruddannelsen.

- Det skal vi have strammet op på, og derfor glæder vi os også til at snakke med den nye uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen om, hvorfor det er vigtigt, at vi får gjort seksualundervisning obligatorisk på læreruddannelsen, siger Sex & Samfunds generalsekretær.

Kære Magnus Heunicke: Danmark har seksuelle sundhedsudfordringer

Sex & Samfund hilser regeringens intention om at øge fokus på forebyggelse velkommen. I den sammenhæng er seksuel sundhed afgørende:

- Der er alvorlige udfordringer med danskernes seksuelle sundhed, som pt. ikke bliver tilstrækkeligt prioriteret. Ikke mindst vi ved, at danskerne i stigende grad ikke kan få de børn de gerne vil have, faktisk har hver fjerde dansker fertilitetsproblemer. Desuden er antallet af unge, der får en sexsygdom som fx klamydia de seneste år stagneret på et alt for højt en niveau. Det skal på dagsordenen for den nye sundhedsminister, og ministeriet skal have langt større fokus på seksuel sundhed, også som del af dialogerne med kommunerne, siger Bjarne B. Christensen.

Det er kommunerne, der sidder med en stor del af ansvaret for at fremme borgernes seksuelle sundhed, men en nylig undersøgelse fra Sex & Samfund viser, at det pt ikke sker. Sundhedsstyrelsens minimumsanbefalinger på området bliver ikke løftet i kommunerne, selvom seksuel sundhed er vigtig for indfrielsen af Verdensmål 3 om sundhed og trivsel for alle.

Kære Rasmus Prehn: Danmark skal fortsat være i front for at forsvare retten til egen krop og kvinders rettigheder

Sex & Samfund generalsekretær glæder sig til samarbejdet med den nye udviklingsminister, Rasmus Prehn:

- Retten til at bestemme over sin egen krop er afgørende, særligt for piger og kvinders mulighed for at realisere deres eget potentiale og for at skabe bæredygtig udvikling. Også set i lyset af en verden, som i stigende grad er påvirket af klimaforandringer.

Hver dag dør 830 kvinder under graviditet og fødsel, og graviditet og fødsel er globalt er en ledende dødsårsag blandt unge piger på 15-19. Og hver fjerde kvinde i udviklingslande med behov for beskyttelse mod uønsket graviditet har ikke adgang til prævention.

- Desværre kan vi se, at området er under pres. Blandt andet fra præsident Trump, der med sin mundkurvspolitik og modstand mod abort vil rulle kvinders og piger ret og mulighed for at bestemme over egen krop tilbage – også i udviklingslande, siger Bjarne B. Christensen.

- Danmark er en international forkæmper for retten til at bestemme over egen krop. Vi står på en unik platform, helt i front med at sikre adgang til prævention, sikre fødsler samt afskaffelse af skadelige traditioner som børneægteskab og omskæring af børn. Det arbejde skal fortsat være i fokus. Både i forhold til implementering af verdensmål, tilpasning til klimaforandringer og i humanitære kriser. Ligeledes har den private sektor en vigtig rolle at spille. Det håber jeg, den nye udviklingsminister vil forpligte sig på, siger generalsekretæren for Sex & Samfund

Nøgleord

Kontakter

Information om Sex & Samfund

Sex & Samfund
Sex & Samfund
Lergravsvej 63, 2. sal
2300 København S

33 93 10 10https://sexogsamfund.dk/

Sex & Samfund kæmper for alles ret til at være den, de er, elske hvem de vil og få de børn, de ønsker.

Det har vi gjort i mere end 60 år. Men kampen fortsætter, fordi fordomme, diskrimination, sexsygdomme, uønskede graviditeter og mødredødelighed stadig ødelægger alt for mange liv både i Danmark og verden rundt.

Rettigheder i forhold til køn, krop og seksualitet er en holdningsmæssig og politisk kampplads. Sex & Samfund står som del af en stærk global bevægelse forrest i kampen for disse rettigheder og for at skabe opbakning i Danmark og i verden.

Følg pressemeddelelser fra Sex & Samfund

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sex & Samfund

Danske Skoleelever, De Lærerstuderende og Sex & Samfund: Børnene taber, når vi ikke uddanner lærere i normkritik1.2.2020 09:00:00 CETPressemeddelelse

Mandag morgen ringer det ind til Uge Sex – Sex & Samfunds årlige seksualundervisningskampagne, hvor mere end halvdelen af danske skoleelever deltager. Men alt for få lærere føler sig godt klædt på til den opgave, lyder det i et fælles debatindlæg i Politiken i dag fra Danske Skoleelever, Lærerstuderendes Landskreds og Sex & Samfund.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum