PwC

Science Based Targets-initiativet (SBTi) bliver et vigtigere konkurrenceparameter for danske virksomheder 

Del

Et stigende antal virksomheder i Danmark og på de største eksportmarkeder tilslutter sig den uafhængige og mest anerkendte klimastandard for virksomheder, SBTi. Dermed bliver det et vigtigere konkurrenceparameter for danske virksomheder at kunne demonstrere løsninger med dokumenteret lavere klimapåvirkning. Det viser en ny opgørelse af virksomhedernes tilslutning til SBTi af PwC og Axcelfuture.

Susanne Stormer, partner og leder af ESG og Sustainability
Susanne Stormer, partner og leder af ESG og Sustainability

En ny opgørelse fra PwC og Axcelfuture viser, at antallet af SBTi-tilsluttede virksomheder i Danmark er steget markant på få år. Siden 2019 er der sket en mangedobling i antallet af danske virksomheder, der er tilsluttet SBTi. Antallet pr. 8. august i 2022 var således steget til 98 danske ikke-finansielle virksomheder fra blot 7 virksomheder i 2019. 

“Analysen viser, at der er sket en hastig stigning siden 2019 og frem til i dag, og den udvikling forventer vi fortsætter. Antallet af virksomheder ligger dog fortsat på et relativt lavt niveau, og det er derfor afgørende, at flere arbejder med SBTi, da standarden er en effektiv måde at skabe troværdighed og retning for virksomhedens klimamål,” forklarer Susanne Stormer, partner og leder af ESG og Sustainability ydelser i PwC. Hun uddyber:

“Jo flere virksomheder, der benytter sig af samme standard, jo nemmere er det også for bl.a. investorer og øvrige interessenter at sammenligne virksomhedernes indsats på klimaområdet.”

Ifølge analysen er den stigende tilslutning til SBTi en trend, der går på tværs af Europa og resten af verden. Globalt var der pr. 8. august 2022 således 3.358 virksomheder tilsluttet SBTi, herunder 1.808 alene på europæisk plan, undtaget finansielle virksomheder. Det svarer til en stigning på henholdsvis 52 % og 65 % i forhold udgangen af 2021. Til sammenligning var der en stigning på 104 % i Danmark i samme periode. 

“SBTi-systemets design virker som ringe i vandet: Når virksomheder har sat reduktionsmål gennem SBTi, begynder de også at stille krav til deres underleverandører og samhandelspartnere om at levere løsninger med lavere klimapåvirkning. Nogle SBTi-tilsluttede virksomheder stiller endvidere krav om, at en andel af deres egne samhandelspartnere skal have tilsluttet sig SBTi. Derfor er det vigtigt, at flere virksomheder kommer med for at kunne følge med både konkurrenter og kunder,” forklarer Jens Hjarsbech, cheføkonom i Axcelfuture. 

Danmarks vigtigste eksportlande stiller i stigende grad klimakrav
Analysen viser desuden, at der sker en stigning i antallet af virksomheder, der er tilsluttet SBTi blandt Danmarks fem største eksportlande for halvfabrikata; Tyskland, Sverige, Norge Storbritannien og Holland. I alle fem lande stiger tilslutningen fra virksomheder fra 2021 og frem. Der er flest SBTi-tilmeldte virksomheder i Storbritannien, men standarden er mest udbredt i Danmark set i forhold til antal virksomheder i landet. På en førsteplads ligger således Danmark, hvor 0,43 promille af de ikke-finansielle virksomheder har tilsluttet sig SBTi. På andenpladsen kommer Storbritannien med lige godt 0,25 promille, og på tredjepladsen ligger Sverige med knap 0,25 promille. Holland og Tyskland ligger i bunden med 0,07 promille. 

“Der er ingen tvivl om, at hvis man som dansk virksomhed også i fremtiden ønsker at levere til vores vigtigste eksportmarkeder, så vil det være en klar konkurrencefordel at kunne dokumentere for omverden, at deres mål giver en effekt, samt sikre troværdighed om virksomhedens opgørelse og rapportering af udledningerved atvære tilknyttet SBTi. Virksomheder, der implementerer standarden, vil skabe større tillid blandt interessenter til deres arbejde med at reducere deres klimaaftryk, finde nye forretningsmuligheder og tiltrække finansiel kapital,” slutter Susanne Stormer fra PwC.

Axcelfuture og PwC anbefaler derfor

  • Investér i at opstille ambitiøse og troværdige klimamål. Det stigende antal virksomheder på vores største eksportmarkeder, der tilslutter sig SBTi, giver et klart incitament for danske eksporterende virksomheder til at øge deres klimaindsats. Skal de være konkurrencedygtige, er det afgørende, at udledningerne af drivhusgasser opgøres, og at der sættes ambitiøse og troværdige mål for reduktionerne.

  • Kom i gang så hurtigt som muligt. SBTi bliver definerende for, hvordan virksomheder arbejder med reduktion af drivhusgasser, men det kræver intern mobilisering, forankring og etablering af de rette datasystemer ude i virksomhederne for at komme godt i gang med arbejdet.

  • Effektivisér arbejdet med klima gennem SBTi. Arbejdet med klima er komplekst og udvikler sig hele tiden. Det kan være ressourcekrævende for virksomheder konstant at skulle tage stilling til, hvordan de skal arbejde med området. SBTi giver virksomhederne en fast skabelon, som derved kan strømline arbejdet med klima og sikre, at arbejdet følger med udviklingen.

  • Lær af de bedste i arbejdet med klima. Videndeling af best practice er centralt i SBTi. Som virksomhed får man gennem SBTi således indblik i forskellige initiativer, handlingsplaner og best practices. Det giver virksomheder mulighed for at lære af hinanden og være mere effektive i deres arbejde med området.

  • Skab tillid til jeres data og rapportering. Det er vigtigt, at virksomheden kvalitetssikrer data, så der sikres pålidelighed herom fra omverdenen, ligesom disse data kan ligge til grund for ledelses incentive-programmer, og som betingelser i låneaftaler, mv. Få hjælp til at kvalitetssikre data, og inddrag de rette eksperter, som både kan give virksomheden og dens interessenter sikkerhed for, at data er pålidelige, at de rette forhold er blevet rapporteret, og at der bruges stærke og troværdige processer i indsamlingen og rapporteringen af oplysningerne.

Om SBTi
Science Based Targets initiativet (SBTi) er blevet højeste standard for virksomheder, der sætter sig ambitioner og bindende mål for reduktioner af deres udledninger af drivhusgasser. SBTi er et samarbejde mellem CDP, FN’s Global Compact, World Resources Institute og Verdensnaturfonden, WWF, der definerer og udbreder best practice ift. reduktioner af drivhusgasser med baggrund i klimaforskningen. Målene handler om at begrænse den globale opvarmning til godt under 2 grader over førindustrielt niveau og at fortsætte bestræbelserne på at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader. 

Nøgleord

Billeder

Susanne Stormer, partner og leder af ESG og Sustainability
Susanne Stormer, partner og leder af ESG og Sustainability
Download

Vedhæftede filer

Information om PwC

PwC
PwC
Strandvejen 44
2900 Hellerup

51332378https://www.pwc.dk/

Om PwC
I PwC arbejder vi for at styrke tilliden i samfundet og være med til at løse væsentlige problemstillinger. Det gør vi med udgangspunkt i vores viden inden for revision, skat og rådgivning. Vores kunder kommer fra alle dele af erhvervslivet og den offentlige sektor, og vi er ca. 2.500 medarbejdere og partnere, som brænder for at gøre en positiv forskel for kunder og kolleger. Globalt er vi ca. 300.000 PwC'ere i 156 lande, og i Danmark er vi markedsledende. Mød os over hele landet. Vi er der, hvor du er. 

Succes skaber vi sammen … 

Følg pressemeddelelser fra PwC

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra PwC

Flere står til at ramme topskattegrænsen: Spar mere op og reducer dine topskattebetalinger5.12.2022 06:00:00 CET | Pressemeddelelse

Antallet af forventede topskatteydere stiger både i 2022 og 2023, og fra næste år står en halv million danskere står til at betale topskat. Hvis du ligger tæt på topskattegrænsen, kan du mindske dit topskattegrundlag eller endda komme under topskattegrænsen ved at spare mere op i pension, og det kan være en god idé, hvis du gerne vil sikre dig ekstra økonomisk tryghed som pensionist, lyder rådet fra PwC.

Flere står til at ramme topskattegrænsen: Spar mere op og reducer dine topskattebetalinger5.12.2022 06:00:00 CET | Pressemeddelelse

Antallet af forventede topskatteydere stiger både i 2022 og 2023, og fra næste år står en halv million danskere står til at betale topskat. Hvis du ligger tæt på topskattegrænsen, kan du mindske dit topskattegrundlag eller endda komme under topskattegrænsen ved at spare mere op i pension, og det kan være en god idé, hvis du gerne vil sikre dig ekstra økonomisk tryghed som pensionist, lyder rådet fra PwC.

Flere står til at ramme topskattegrænsen: Spar mere op og reducer dine topskattebetalinger5.12.2022 06:00:00 CET | Pressemeddelelse

Antallet af forventede topskatteydere stiger både i 2022 og 2023, og fra næste år står en halv million danskere står til at betale topskat. Hvis du ligger tæt på topskattegrænsen, kan du mindske dit topskattegrundlag eller endda komme under topskattegrænsen ved at spare mere op i pension, og det kan være en god idé, hvis du gerne vil sikre dig ekstra økonomisk tryghed som pensionist, lyder rådet fra PwC.

Flere står til at ramme topskattegrænsen: Spar mere op og reducer dine topskattebetalinger5.12.2022 06:00:00 CET | Pressemeddelelse

Antallet af forventede topskatteydere stiger både i 2022 og 2023, og fra næste år står en halv million danskere står til at betale topskat. Hvis du ligger tæt på topskattegrænsen, kan du mindske dit topskattegrundlag eller endda komme under topskattegrænsen ved at spare mere op i pension, og det kan være en god idé, hvis du gerne vil sikre dig ekstra økonomisk tryghed som pensionist, lyder rådet fra PwC.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum