Teknologisk Institut

Samsø skal have smart energi

Del

Energilagring og intelligent styring skal øge udnyttelsen af vedvarende energi på Samsø, Orkney og Madeira

Teknologisk Institut sætter fokus på øget fleksibilitet gennem energilagring og intelligent styring af energiforbrug i EU-projektet SMILE (SMart IsLand Energy systems). Projektet udruller ni Smart Grid-teknologier på tre forskellige europæiske øer heriblandt Samsø. Projektet løber frem til april 2021 og er støttet med ca. 82 mio. kroner.

Øget indfasning af vedvarende energi stiller specielt på øer store krav til elnettets fleksibilitet og forbrugsstyring. Der arbejdes i projektet både med opstilling af vedvarende energi, elektrisk energilagring og demand site management hvor belastningen på elnettet påvirkes gennem aktiv styring af forskellige forbrugere såsom både, elbiler og varmepumper med/uden termisk lager. På Samsø opstilles batterianlæg, solceller og intelligent energistyring.

- Projektets overordnede mål er at hjælpe ø-samfund og samfund med svage el-net til at kunne øge anvendelsen af vedvarende energi med mindre omkostninger til udbygning af elnettet – både gennem lagring og ved at anvende demand site management. På den måde bliver udsatte områder også mindre sårbare overfor energiknaphed, siger Lars Overgaard, programleder, Teknologisk Institut.

Energifattigdom er en realitet på øer som Orkney. Udgiften til strøm og frem for alt varme udgør langt over 10% af mange familiernes indtægt. Energien er samtidig primært baseret på fossile brændsler. Projektet SMILE understøtter denne problemstilling gennem udrulning af løsninger, der understøtter en fremtidig både billigere, mere bæredygtig og mindre konjunktur-følsom energiforsyning til øernes befolkning.

Danmark deltager stærkt i projektet med Aalborg Universitet, den danske producent af energilagringssystemer Lithium Balance, en række lokale aktører på Samsø og Teknologisk Institut.

- Vi understøtter fra dansk side den grønne omstilling gennem produktmodning og demonstration af dansk produceret energilagringssystem, siger Lars Overgaard.

Teknologisk Institut fungerer som neutral rådgiver for indkøberne af batterisystemerne i projektet f.eks. Samsø Kommune og elselskabet på Madeira.

Instituttet afdækker standarder og krav til batterianlæg i de deltagende lande og på europæisk niveau generelt. Undervejs følger instituttet op på helbredstilstanden for de installerede batterisystemer med det formål at se, hvorledes brugsmønstre påvirker dem.

Teknologisk Institut forestår brugerstudier på Samsø og medvirker ved etablering af demand side management for biler, både og varmepumper. Sidst kan nævnes, at EU betragter batterisystemer som farligt gods, hvorfor disse skal have en transportdeklaration (iht. UN38.3). Teknologisk Institut tilbyder at udføre de nødvendige batteritests.

FAKTA: Installationerne på de enkelte øer ser ud som følger:

Samsø

På Samsø er Ballen Havn omdrejningspunktet. Målsætningen er at øge anvendelsen af lokalt produceret vedvarende energi. Dette understøttes gennem etablering af et batterianlæg og demand site management. I dag starter opladningen typisk, når bådene ankommer til marinaen. Når projektet ruller vil bådejerne, der ikke ønsker at hjælpe el-systemet, men kræver 24/7 strømforsyning skulle betale mere for strøm til deres køleskabe og andet udstyr. Med den intelligente løsning vil marinaen med sit eksisterende elnet kunne tilbyde mere energi til fremtidens stadig mere komfortable både ved at fordele den øgede effekt henover hele aftenen samtidig med at forbrug tilpasses den lokale produktion af vedvarende energi.

Madeira

På Madeira ønsker elforsyningsselskabet, at en større del af øens energi kommer fra vedvarende energi. Madeira har ingen forbindelse til fastlandet, så al energi skal produceres på lokale konventionelle kraftværker, der er følsomme overfor et øget elforbrug. Projektet på øen handler derfor om at optimere husstandenes eget forbrug af egenproduceret vedvarende energi ved at etablere batterianlæg i tilknytning til solcelleanlæg.

Orkney

På Orkney har de både fossil energi og vindmøller samt en kabelforbindelse til Skotland. Men når det blæser meget begrænser de vindmøllerne for ikke at overbelaste elnettet. I forbindelse med varmepumper på husstandsniveau demonstreres demand side management i kombination med henholdsvis elektrisk eller termisk lagring. Når det blæser meget vil energien blive lagret og når der er mere vindstille kan belastningen på elnettet reduceres. Den indbyggede intelligens og lagring sikrer, at varme-komforten i boligen ikke bliver påvirket.

Om projektet SMILE - et Horizon 2020 projekt ”SMart IsLand Energy systems

Projektstart: maj 2017. Projektafslutning: april 2021

Støtte fra EU: €12,106,047

Partnere:

Italien:      RINA (Projekt koordinator)

England:    Community Energy Scotland, VCharge, Sunamp og Route Monkey

Portugal:   ACIF-CCIM, EEM (Empresa de Electricidade da Madeira), MITI (Madeira Interactive Technologies Institute) og PRSMA (Bright Curiosity, LDA)

Danmark:   Aalborg Universitet, Samsø Kommune, Samsø Energiakademi, Samsø Elektro, Lithium Balance og Teknologisk Institut

Holland:     Stichting Energy Valley og Rijksuniversiteit Groningen

Grækenland: CERTH og DAFNI

Nøgleord

Kontakter

Programleder Lars Overgaard, Teknologisk Institut, mobil: 7220 1295, mail: lod@teknologisk.dk

Billeder

Links

Information om Teknologisk Institut

Teknologisk Institut
Gregersensvej
2630 Taastrup

7220 2000http://www.teknologisk.dk/

Teknologisk Institut styrker danske virksomheder ved hjælp af banebrydende teknologier og mere end 1.100 medarbejderes faglige ekspertise. Årligt kommer det mere end 10.000 virksomheder til gavn inden for så forskellige områder som; energi, fødevarer, life science, materialer, byggeri og produktion. Teknologisk Institut har datterselskaberne Danfysik A/S, Dancert A/S, Teknologisk Institut AB Sverige, DTI Polska og DTI Spain.

Læs mere om Instituttet.

Har du brug for yderligere oplysninger, fotos, udtalelser eller andet, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen på pressetelefon 7220 1066 – eller kommunikation@teknologisk.dk

Følg pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum