Ansatte.dk

Sådan afskediger du anstændigt: HR-rådgiverens gode råd

Del

Hver anden dansker har oplevet at blive afskediget, og næsten halvdelen oplever, at det foregår uprofessionelt. HR-rådgiveren giver her sine råd til den gode afskedigelse.

Som regel er afskedigelser bedst helt at undgå. De koster virksomheden penge med udgifter til fratrædelsesgodtgørelse, den tabte arbejdskraft og nyansættelse, og så hører der til afskedigelsen også en bunke regler, som der skal være styr på. Foto: PR.
Som regel er afskedigelser bedst helt at undgå. De koster virksomheden penge med udgifter til fratrædelsesgodtgørelse, den tabte arbejdskraft og nyansættelse, og så hører der til afskedigelsen også en bunke regler, som der skal være styr på. Foto: PR.

Næsten hver anden dansker har oplevet at blive afskediget. Og flere end fire ud af ti oplever, at afskedigelsen er foregået uprofessionelt. Det viser en helt ny undersøgelse foretaget af rekrutteringshuset Ballisager.

– Skal du som leder afskedige en medarbejder, om det er på grund af nedskæringer eller sex i lobbyen, så skal det altid foregå sagligt. Danskerne lægger rigtig meget identitet i deres job, så en afskedigelse er en fin balancegang mellem at give en svær besked, som måske også er meget følelsesladet, men samtidigt at give den sagligt og respektfuldt, siger direktør i HR-juravirksomheden Ansatte.dk, Peter Serop.

Som regel er afskedigelser bedst helt at undgå. De koster virksomheden penge med udgifter til fratrædelsesgodtgørelse, den tabte arbejdskraft og nyansættelse, og så hører der til afskedigelsen også en bunke regler, som der skal være styr på.

Sådan afskediger du uden problemer

Så hvordan forbereder du dig som chef til den svære samtale, og hvilke faldgruber skal der typisk navigeres i? Peter Serop har med Ansatte.dk rådgivet flere end 300 virksomheder i HR-retslige spørgsmål, og der er tre punkter, som dukker op igen og igen, når virksomhedsejere har brug for rådgivning. Her er hans råd til den gode fyring:

  1. Vær ærlig og objektiv – lad være med at blande andre forhold ind i afskedigelsen end dem, der er belæg for. Selvom det kan falde naturligt at pakke en afskedigelse ind i venlige forklaringer, så kan en misvisende begrundelse hævne sig.
  1. Sørg for, at I har tjek på kontrakt og lovgivning, når det kommer til opsigelsesvarsel. Et langt varsel eller en overset klausul kan afstedkomme krav om godtgørelse efter en ellers mindelig afskedigelse.
  1. Vurder, om I er bedst tjent med at holde medarbejderen på arbejdspladsen frem til sidste dag, eller det er bedre at fritstille medarbejderen. Tjek op hos en professionel, hvis du er i tvivl om reglerne for fritstilling, ferie, sygdom eller jobsøgning under afskedigelsesperioden.

– Helt overordnet er det ikke rart at skulle afskedige en medarbejder, og derfor er det også utroligt vigtigt, at det bliver gjort korrekt, så det ikke udvikler sig til en konflikt. Derfor er formalia som mundtlige og skriftlige advarsler samt en god dialog fra begge parter vigtige. Så kan afskedigelsen i sidste ende måske endda undgås, siger Peter Serop.

Selvom en afskedigelse både kan være retmæssig og begrundet, så er det også altid en god ide at tjekke op, om der kan opstå konflikter i forbindelse med forskelsbehandlings- eller ligestillingsloven. Eksempelvis kan en ellers begrundet afskedigelse sagtens blive mudret, hvis der opstår tvivl om, at årsagen grunder i graviditet eller sygemelding.

 

Faktaboks: Tre gode afskedigelser – og to der ikke holder

Der kan være mange grunde til at skulle afskedige en medarbejder. Men selvom det kan give mening i en professionel eller privat sammenhæng, så er det vigtigt at have styr på, hvornår det er okay at afskedige en medarbejder. Peter Serop fortæller her fra det virkelige liv om tre fair afskedigelser og derefter to, som ikke holdt vand.

  1. Da virksomheden stod overfor strukturændringer i organisationen og dermed ikke længere havde behov for det samme antal ansatte, så stod valget mellem to lige kompetente medarbejdere, men da den ene havde fem årlige sygedage og den anden havde 20, så var det et lovligt udslagsgivende argument at afskedige medarbejderen med mest fravær.
  1. En medarbejder havde undladt at fortælle, at vedkommende har fået frataget sit kørekort. Så da han i firmavognen blev fanget i en fartkontrol af politiet, udløste det en lovlig bortvisning.
  1. En ansat havde sygemeldt sig fra arbejde, men ved et tilfælde opdagede chefen, at sygemeldingen var kommet for, at medarbejderen kunne passe sit andet arbejde. En sådan overambitiøs tilgang udløste en lovlig bortvisning.

Nogle gange er en afskedigelse mindre velovervejet, og selvom der kan være en god grund, så er det ikke altid den rigtige grund til at afskedige en medarbejder. Derfor er det vigtigt at have styr på reglerne, inden det grå papir underskrives.

  1. I én sag blev en ansat blev opsagt, da chefens kone fandt chefen og den ansatte i seng sammen. I dette tilfælde blev den bortviste ansatte kompenseret med en godtgørelse for uretmæssig afskedigelse.
  1. I et andet tilfælde sygemeldte en ansat sig efter bøvl med kæresten, hvilket virksomheden ikke mente var en gyldig grund til fortsat at modtage løn under sygdom. Men firmaet blev dømt til at skulle betale løn, da en sådan sygemelding er en del af den almindelige livsudfoldelse.

Nøgleord

Kontakter

Peter Serop
Direktør, Ansatte.dk
(+45) 71 71 22 00
support@ansatte.dk

Billeder

Som regel er afskedigelser bedst helt at undgå. De koster virksomheden penge med udgifter til fratrædelsesgodtgørelse, den tabte arbejdskraft og nyansættelse, og så hører der til afskedigelsen også en bunke regler, som der skal være styr på. Foto: PR.
Som regel er afskedigelser bedst helt at undgå. De koster virksomheden penge med udgifter til fratrædelsesgodtgørelse, den tabte arbejdskraft og nyansættelse, og så hører der til afskedigelsen også en bunke regler, som der skal være styr på. Foto: PR.
Download
Næsten hver anden dansker har oplevet at blive afskediget. Og flere end fire ud af ti oplever, at afskedigelsen er foregået uprofessionelt. Foto: PR.
Næsten hver anden dansker har oplevet at blive afskediget. Og flere end fire ud af ti oplever, at afskedigelsen er foregået uprofessionelt. Foto: PR.
Download
Helt overordnet er det ikke rart at skulle afskedige en medarbejder, og derfor er det også utroligt vigtigt, at det bliver gjort korrekt, fortæller direktør i HR-juravirksomheden Ansatte.dk, Peter Serop. Foto: PR.
Helt overordnet er det ikke rart at skulle afskedige en medarbejder, og derfor er det også utroligt vigtigt, at det bliver gjort korrekt, fortæller direktør i HR-juravirksomheden Ansatte.dk, Peter Serop. Foto: PR.
Download

Links

Information om Ansatte.dk

Ansatte.dk
Ansatte.dk
Ndr. Stationsvej 18, 2. sal
4200 Slagelse

71712200https://ansatte.dk/

Ansatte.dk er fremtidens HR-Platform med ubegrænset personalejuridisk rådgivning. En komplet HR-platform til håndtering, opbevaring og overblik over virksomhedens medarbejderdata, samt ubegrænset adgang til vores personalejuridiske hotline. Vi er klar til at besvare alle spørgsmål vedr. dine medarbejdere. Vi har en professionel ansvarsforsikring med en forsikringssum på 2.000.000 kr. yderlig er alle medlemmer beskyttet af vores rådgiveransvar.