Dansk Fjernvarme

Ros til Klimarådet for forslag om mere, grøn fjernvarme

Del

Klimarådets rapport om udfasningen af naturgas til grøn varme fremhæver en række gode anbefalinger, der vil sikre, at Danmark får en langtidssikret og samfundsøkonomisk grøn varmeforsyning. Dog bygger rapporten flere steder på forældede data, der leder til unuancerede konklusioner, mener Dansk Fjernvarme.

I 2022 blev det politisk vedtaget, at Danmark skal erstatte naturgassen i opvarmningen med grøn varme fra fjernvarme eller alternativt varmepumper senest i 2035.

Her peger Klimarådets nye rapport ”fra gas til grøn varme” på, hvordan ønsket om mere fjernvarme i Danmark kan blive en succesfuld realitet.

- Fjernvarme er den grønne løsning for langt de fleste husstande, der står overfor at skulle udfase deres naturgasfyr. Derfor er vi helt enige med Klimarådet i, at vi først og fremmest skal sikre, at endnu flere danskere får adgang til den grønne fjernvarme, siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme.

I Klimarådets rapport nævner de, som en af de væsentligste barrierer for fjernvarmeudrulningen, usikkerheden om tilslutningsgrad på fjernvarmeprojekter. Ofte skal langt størstedelen af boligerne i et givent område tilslutte sig fjernvarmen, før projektet økonomisk hænger sammen.

- Hvis fjernvarmeselskaberne skal påtage sig risikoen med at udvide deres forsyningsområde, så kræver det bred politisk, og især lokal opbakning til projektet. Derfor er vi enige med Klimarådet i deres anbefaling om, at kommunerne skal have adgang til at anvende tilslutningspligt til fjernvarmen. Dermed kan forsyningen hurtigere garantere billig varme til forbrugerne, og vi sikrer, at alle får mulighed for at komme med på projektet uden at nogle efterlades på perronen.

Forældede data skævvrider virkeligheden
Dansk Fjernvarme anerkender Klimarådets arbejde i forbindelse med udarbejdelsen af deres rapport ”fra gas til grøn varme”. Men desværre bygger dele af rapporten på forældede data og forudsætninger, der dermed også giver meget tvivlsomme konklusioner, mener Dansk Fjernvarme.

- Der er en række områder, hvor vi mener, rapporten gør sig skyldig i at bruge forældede data, hvilket giver fejlagtige konklusioner. Blandt andet baserer rapporten udbygningen med de små varmepumper på Energistyrelsens teknologikatalog, som energisektoren flere gange har gjort opmærksom på, baserer sig på forældede og urealistiske lave priser. Samtidig anvendes en elpris, der er taget fra Energistyrelsens beregningsforudsætninger, der ikke matcher de høje priser, vi har set det seneste års tid, og vi aktuelt kan se i forwardmarkederne, siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme, mens han fortsætter:

- Vi har i lang tid opfordret Energistyrelsen til at opdatere priserne i teknologikataloget og deres samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger. Vi håber, de hurtigt får opdateret priserne, så kommunernes varmeplaner og fjernvarmeselskabernes projektforslag, bliver baseret på opdaterede og mere korrekte data. Konsekvensen er, at det reelle konkurrencebillede mellem de forskellige teknologier bliver fejlagtige, og vi derfor bliver nødt til at advare kommunerne mod at basere deres kommende varmeplaner på et fejlagtigt grundlag.

Savner nuancer om biomasse
Klimarådet advarer flere steder mod brugen af biomasse i deres rapport. De anerkender dog, at biomasse har en rolle at spille i forhold til spidslast, som forsyningsselskaberne anvender, når det er meget koldt, og der skal produceres meget varme. Desværre er det ikke lykkedes Klimarådet at bevare de nødvendige nuancer, der er ved brugen af biomasse, når de skærer al biomasse over en kam og ikke forholder sig til, at Folketinget ved lov har fastlagt kriterier for bæredygtig og ikke-bæredygtig biomasse.

- I energisektoren støtter og efterlever vi en række krav til bæredygtig biomasse, der på en række punkter er mere vidtgående, end de krav der stilles på Europæisk plan. Det gør vi fordi vi som sektor vil sikre en reel grøn og bæredygtig el- og varmeforsyning. Her er biomasse en del af løsningen og det bør i stedet tænkes ind i sammenhæng med CCUS i fremtiden, siger Rune Moesgaard

- Vores fremskrivninger viser, at brugen af biomasse til el og varmeproduktion vil blive reduceret i takt med at andre, grønne teknologier kan træde i stedet for. Så i stedet for at lade debatten fokusere på reduktionen af biomasse, bør der være et fokus på, hvordan vi understøtter de teknologier, som skal træde i stedet for, siger Rune Moesgaard og slutter:

- Derfor ser vi frem til den fortsatte dialog med Klimarådet, så vi sikrer, at vi fremadrettet også får de nødvendige nuancer med i debatten om indretningen af vores energisystem.

Kontakter

Billeder

Information om Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme
Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding

76 30 80 00http://danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme er en af Danmarks største brancheorganisationer og er interesseorganisation for landets 354 fjernvarmeselskaber, der forsyner omkring 69 procent af alle danske boliger med grøn og effektiv varme. Hovedkontoret ligger i Fjernvarmens Hus i Kolding med en afdeling beliggende centralt i København. I dag kommer 72 procent af fjernvarmen fra vedvarende energi, og sektoren har som mål at blive CO2-klimaneutral i 2030.

Følg pressemeddelelser fra Dansk Fjernvarme

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Fjernvarme

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum