Danmarks Statistik

Regnbuefamilien er blevet større

Del

Antallet af mandepar og kvindepar, som har hjemmeboende børn, er stigende. Samtidig er den typiske regnbuefamilie blevet større.

Børnefamilier, hvor de voksne er gift eller registrerede partnere med en af samme køn, er i vækst i Danmark. Fra 2009-2019 er antallet af såkaldte regnbuefamilier mere end fordoblet, så der nu findes 1.465 danske familier, hvor enten to mænd eller to kvinder bor sammen og har hjemmeboende børn. 

Antal par af samme køn som har hjemmeboende børn 1990 – 2018

regnbue1

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/FAM44N

Og det er ikke kun antallet af regnbuefamilier, som er i vækst. Den typiske regnbuefamilie er også blevet større: I dag er 46 pct. af regnbuefamilierne familier med to hjemmeboende børn, hvor det for 10 år siden blot var 35 pct. af regnbuefamilierne, som havde to børn.

Tendensen skyldes især, at flere et-barns-familier er blevet til to-barns-familier. I 2009 var 57 pct. af regnbuefamilierne familier med ét barn, hvor andelen i 2019 er på 42 pct.

Der er også lidt flere regnbuefamilier, som består af tre eller flere børn. I 2009 var det 8 pct. af regnbuefamilierne, som havde 3 eller flere hjemmeboende børn, mens det i 2019 er 12 pct.

Børnefamilier med voksne af samme køn. 1990-2019

regnbue2

Børnefamilier med voksne af forskelligt køn. 1990-2019

regnbue3

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/FAM44N

Par af samme køn har sjældnere hjemmeboende børn end par af forskelligt køn

Selvom der er kommet flere par af samme køn, som har hjemmeboende børn, så udgør de et mindretal, opgjort i forhold til samtlige ægtepar og registrerede partnere af samme køn.

I Danmark findes der 5.430 par af samme køn, som enten er gift eller registrerede partnere, og 1.465 af disse par har hjemmeboende børn, svarende til 27 pct.

Blandt ægtefolk af forskelligt køn har 43 pct. af ægteparrene et eller flere hjemmeboende børn.

Dermed sker det sjældnere, at mandepar og kvindepar har hjemmeboende børn, sammenlignet med ægtepar bestående af en mand og en kvinde.

Børnefamilier som andel af samtlige familier, hvor de voksne er gift. 2009-2019

regnbue4

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/FAM44N

Har du spørgsmål til data i denne artikel er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Lisbeth Harbo på tlf. 39173294 eller mail : LHB@dst.dk

Se også publikationen: ”Børn og deres familier 2018,” hvis du vil læse mere om ”regnbuebørn” og deres familier.

Se artiklen: ” Flere par af samme køn har hjemmeboende børn” for mere info om regnbuefamilierne: Hvor de bor og hvorvidt det mest er mande- eller kvindepar, som har hjemmeboende børn.

Fakta: Hvad menes der med regnbuefamilier?

  • Regnbuefamilier defineres af Den Danske Ordbog, som ”familier der består af et homoseksuelt par, deres børn og evt. børnenes biologiske forældre.”
  • Danmarks Statistik har ikke oplysninger om personers seksualitet. Via CPR-oplysninger kan man dog se, hvem der er registrerede partnere eller er gift med en af samme køn og dermed identificere en del af de par, af samme køn, der bor sammen. Det er derimod ikke muligt at identificere de par af samme køn, som hverken er gift eller i registreret partnerskab.
  • Opgørelsen vil altså ikke fange alle forældre, der lever som LGBT+-personer. Opgørelsen er dermed et forsøg på at lave et tal for børnefamilier, hvor de voksne er to af samme køn, som enten er gift eller i registreret partnerskab.
  • Kilde: Den Danske Ordbog & Danmarks Statistik, Børn og deres familier 2018

Links

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Globalisering og handel med intellektuel ejendom kan udfordre tolkning af BNP-tal3.10.2019 15:00:00 CESTPressemeddelelse

Af Jørgen Elmeskov Revisioner er en naturlig del af statistikproduktion, og på langt sigt er de med til at skabe mere retvisende og dermed mere brugbar statistik. Men for brugerne af tallene er revisioner naturligvis generende, hvilket er baggrunden for at jeg tidligere har adresseret emnet i klummen BNP revisioner - hvad kan der gøres? Baggrunden for nogle af revisionerne i nationalregnskab og betalingsbalancestatistik er danske virksomheders stigende globalisering, som blandt andet kommer til udtryk i at såkaldt processing og merchanting har været stærkt stigende over de seneste 10-15 år. Der er her tale om virksomheders internationale aktiviteter, der resulterer i vareeksport, som aldrig har krydset den danske grænse. Der er imidlertid også andre former for international organisering, som kan påvirke fx opgørelsen af BNP og betalingsbalancen. For virksomhederne ligger indenlandsk og udenlandsk aktivitet i forlængelse af hinanden, og koncerninterne handler med både intellektuel ejend

Kære brugere af Arbejdskraftsundersøgelsen20.9.2019 13:54:44 CESTPressemeddelelse

I forbindelse med offentliggørelsen af AKU-tallene for 2. kvartal 2019 den 23. september gør vi opmærksom på, at tallene i den kommende offentliggørelse ikke kan sammenlignes med tidligere offentliggjorte AKU-tal. Det skyldes, at AKU-tidsserierne bliver revideret tilbage til 2008, idet AKU implementerer en ny opregning, der benytter mere aktuel hjælpeinformation end hidtil. Særligt brugen af Beskæftigelse for Lønmodtagere (BfL) forventes at skabe mere stabilitet i tidsserierne og mere retvisende niveauer. Samtidig bliver hovedserierne korrigeret for de databrud, der var, mellem 2015/2016 og mellem 2016/2017. Hvis du har spørgsmål til revisionen, er du velkommen til at kontakte Tine Cordes på tlf. 39 17 34 07.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum