Beskæftigelsesministeriet

Regeringen strammer kontrol med EU-borgere på offentlig forsørgelse

Del

Der bliver strammet op på praksis, og kontrollen med adgangen til sociale ydelser øges. Med en række nye tiltag skal myndighederne sikre, at vurderingen af den enkelte borgers arbejdstagerstatus bliver ensartet og mere præcis.

En øget kontrol og et tættere samarbejde mellem myndighederne skal sørge for, at EU-borgere* ikke får en social ydelse, som de ikke er berettiget til.

EU-borgeres status som vandrende arbejdstager har indflydelse på, hvilken ydelse de er berettiget til. Det er altid en konkret vurdering, om en EU-borger har arbejdstagerstatus, og der kan ikke opstilles faste kriterier.

Tidligere kiggede myndighederne i høj grad blot på arbejdstiden og ikke så meget på andre mulige relevante kriterier, når en EU-borger var blevet ledig efter at have arbejdet i Danmark. Det kan være løn, om man er ansat på sædvanlige vilkår, samt om man har de sproglige faglige kvalifikationer, der normalt må anses for nødvendige for at bestride det job, de har haft.

Det bliver der nu lavet om på. Udover at der skal lægges vægt på flere kriterier, skal kontrolindsatsen styrkes med fokus på EU-borgere med arbejdstagerstatus, som modtager kontanthjælp. Det er kommunerne, der tildeler kontanthjælp, mens Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har kompetence til at udtale sig om EU-borgeres status som arbejdstagere.

Fremover skal det sikres, at kommunen tjekker opholdsgrundlaget med SIRI i alle tvivlstilfælde. SIRI får adgang til at hente flere data selv og registersamkøre, så det også ad den vej bliver muligt at dæmme op for decideret snyd, eller at borgere uberettiget modtagelser en ydelse.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

”Vandrende arbejdstagere skal selvfølgelig have de ydelser, som de har ret til. Men reglerne skal ikke være mere lempelige end nødvendigt. Det skal ikke være muligt at hente høje danske sociale ydelser, hvis man ikke er berettiget til dem. Derfor strammer vi nu grebet og øger kontrollen. Det mener jeg kun er rimeligt.”

Du kan læse mere om de forskellige tiltag her.

* EU-borgere er inkl. EØS-borgere.

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for april 202029.5.2020 09:27:04 CESTPressemeddelelse

De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, man så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Krisen slår nu som forventet for alvor igennem i de officielle ledighedstal. Stigningen i april på 35.500 overstiger alt, hvad vi tidligere har set. - Det er desværre ikke overraskende, fordi corona-udbruddet har lukket dele af Danmark ned helt på linje med store dele af verden, og det har medført en markant stigning i antallet af fyringer. Endnu flere havde mistet jobbet uden hjælpepakkerne, som regeringen og et bredt Folketing står bag. Samlet beløber de sig til omkring 400 milliarder kroner. Ikke mindst trepartsaftalen om lønkompensa

Trepartsaftale: Over fem mia. kr. skal holde hånden under lærlinge, elever og virksomheder28.5.2020 22:38:01 CESTPressemeddelelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at bruge 5,4 mia. kr. på at holde en hånd under elever, lærlinge og danske virksomheder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Det skal ses i lyset af, at den aktuelle økonomiske situation fortsat udgør en stor udfordring for danske arbejdsgivere, hvilket risikerer at gå hårdt ud over elever og lærlinge, der er i lære som en del af deres erhvervsuddannelse. Den samlede trepartsaftale indeholder en række ambitiøse tiltag, der skal gøre det økonomisk overskueligt selv for virksomheder, som er i en vanskelig situation, at oprette nye lærepladser. Derfor er aftaleparterne enige om at indføre en løntilskudsordning for private virksomheder, der har lærlinge eller vil ansætte lærlinge. Helt konkret vil virksomhederne resten af året få dækket 75 procent af deresigangværende lærlinges løn. Derudover gives der løntilskud for så vidt angår nye aftaler på hhv. 45 procent til korte aftaler og 90 procent til ordinære uddannelsesaf

Jobcentre og a-kasser genåbner og skruer op for den aktive beskæftigelsesindsats27.5.2020 08:40:31 CESTPressemeddelelse

Fra onsdag den 27. maj genåbner store dele af beskæftigelsesindsatsen. Ledige i hele Danmark har igen ret til hjælp og vejledning. Digitale samtaler bliver genindført med alle målgrupper, og virksomhedsrettede tilbud bliver igen muligt. Desuden får ledige igen pligt til at søge og tage imod henviste job. Det fremgår af ny bekendtgørelse for beskæftigelsesindsatsen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum