Udenrigsministeriet

Regeringen ønsker at stille yderligere militære bidrag til rådighed for NATOs kollektive forsvar

Del

Regeringen fremsætter torsdag den 31. marts et beslutningsforslag om danske militære bidrag til NATO’s kollektive forsvar.

Bidragene, der vil kunne stilles til rådighed for NATO, vil blandt andet være et landmilitært bidrag i form af en kampbataljonsgruppe, et sømilitært bidrag bestående af en fregat, en række luftmilitære bidrag, herunder et overvågningsfly, samt stabsbidrag til NATO’s internationale stabe og hovedkvarterer.

Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler:

”Sikkerhedssituationen i Europa er fundamentalt forandret som følge af Ruslands uprovokerede angreb på Ukraine. Rusland udfordrer åbent vores værdier og de grundlæggende principper for den europæiske sikkerhedsorden. Denne nye virkelighed bør Danmark forberede sig på sammen med de øvrige allierede i NATO, da NATO’s sikkerhedsgaranti er fundamentet for Danmarks sikkerhed.

Derfor er jeg også meget tilfreds med, at regeringen har fået bred opbakning i Det Udenrigspolitiske Nævn til at fremsætte et beslutningsforslag om at være klar til at stille yderligere danske militære bidrag til rådighed for NATO. Det er afgørende, at Danmark udviser solidaritet med vores tætte allierede. Med beslutningsforslaget udviser regeringen rettidig omhu, så Danmark med kort varsel kan bidrage til vores fælles sikkerhed.”

Forsvarsminister Morten Bødskov udtaler:

”Ruslands brutale krig i Ukraine minder os dagligt om, hvor vigtigt det er, at vi i Danmark og i NATO kan reagere hurtigt på nye trusler. Med Udenrigspolitisk Nævns opbakning til fremsættelse af regeringens beslutningsforslag lægges grundlaget for, at Danmark endnu en gang tager ansvar for at medvirke til fred og sikkerhed i Europa og vores nærområde. Vi vil tilbyde NATO bidrag til et modsvar til Ruslands fortsatte eskalering og sender samtidig et vigtigt signal til vores allierede i Østersøen og Baltikum om, at vi tager vores fælles sikkerhed alvorligt.”

Baggrund:

NATO har i lyset af den nuværende sikkerhedspolitiske krise iværksat en række yderligere defensive, proportionale og ikke-eskalerende tiltag, der skal sikre alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil i den nuværende krisesituation. NATO har blandt andet aktiveret alliancens forsvarsplaner, der skal sikre, at NATO’s militære øverstkommanderende har de nødvendige militære bidrag til rådighed.

Regeringen ønsker at muliggøre, at Danmark med kort varsel kan bidrage yderligere til NATO’s kollektive forsvar, blandt andet med henblik på at genforsikre de østlige allierede og sikre NATO’s afskrækkelsesprofil.

Konkret forventes beslutningsforslaget at omfatte mulighed for indsættelse af følgende militære bidrag til NATO’s kollektive forsvar:

  • En bataljonskampgruppe
  • Et fregatbidrag
  • En række luftmilitære bidrag, herunder et overvågningsfly, et operatørbidrag og en mobil luftforsvarsradar
  • Et støttestyrkebidrag
  • Udvidet magtanvendelsesmandat for alle danske bidrag til internationale stabe og hovedkvarterer, som indgår i NATOs kommando- og styrkestruktur
  • En udvidelse af mandatet for det allerede udsendte danske bidrag til NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland

For yderligere presse:

Udenrigsministeren: pressevagten@um.dk

Forsvarsministeren: Pressevagten: + 45 72 81 0400

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Fælleserklæring om Talibans indskrænkelser af kvinder og pigers rettigheder i Afghanistan13.5.2022 11:58:26 CEST | Pressemeddelelse

Udenrigsminister Jeppe Kofod udtrykker i denne fælleserklæring bekymring for de mange nylige anslag mod kvinders rettigheder i Afghanistan og opfordrer Taliban-regimet til give kvinder og piger lige muligheder for at deltage i det afghanske samfund. Med til erklæringen er udenrigsministrene fra Australien, Canada, Danmark, Finland, Italien, Japan, Nederlandene, New Zealand, Norge. Spanien, Sverige, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland og USA

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum