Beskæftigelsesministeriet

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om nye mål for arbejdsmiljøet

Del

Der er fortsat plads til forbedring af arbejdsmiljøet på danske arbejdsplader.

Derfor er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om en ny trepartsaftale for arbejdsmiljøet, som gælder til 2030. Målene skal fremme et mere sikkert og sundt arbejdsmiljø, og at centrale aktører på arbejdsmiljøområdet trækker i samme retning. Der er konkret aftalt fire nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen:


- Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes for arbejdsulykker

- Sikkert og sundt arbejde med kemi – færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen

- Sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger

- Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger

Aftalen skal nu omsættes til egentlige måltal i udvalgte brancher, da udfordringerne kan være forskellige alt afhængig af branche. Branchemåltallene skal skabe ejerskab og gøre målene relevante og konkrete for arbejdspladserne og for andre aktører i branchen. Samtidig er der med aftalen fokus på forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer, så den gode indsats på arbejdspladserne styrkes.

Regeringen har sammen med seniorpensionsforligskredsen afsat 95 mio. kr. til Branche-fællesskaberne for arbejdsmiljø, som skal understøtte, at Danmark når de nationale arbejdsmiljømål.

Parterne er enige om inden udgangen af 2024 at gennemføre en evaluering af de nationale arbejdsmiljømål. Aftalen sætter desuden et ambitiøst forskningsspor i gang for at opnå bedre viden, der på sigt kan indgå i målene. Arbejdet indgår i udmøntningen af den nye nationale forskningsstrategi for arbejdsmiljø.

Trepartsaftalen er en udløber af Aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet fra april 2019, hvor det fremgår, at arbejdsmar-kedets parter skal tage større ansvar for arbejdsmiljøindsatsen ved at tage del i at fastsætte og følge op på målene for arbejdsmiljøet. Aftalen afsatte i alt 400 mio. kr. til at forbedre arbejdsmiljøet, bl.a. til flere tilsynsførende i Arbejdstilsynet. 

Det fremgår desuden af aftalen, at arbejdsmiljøforligskredsen skal godkende treparts-aftalen om nye arbejdsmiljømål. Beskæftigelsesministeren vil indkalde til en drøftelse om det først i det nye år.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Jeg er glad for, at vi nu har lavet en aftale om den fælles retning for arbejdsmiljøet de næste 10 år. Jeg tror på, at vi ved at flytte målene så tæt på de enkelte brancher gør dem lettere for både virksomhederne og deres medarbejdere at forholde sig til og tage ansvar for. Et sundt arbejdsmiljø er alfa og omega på vores arbejdsmarked.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation Morten Skov Christiansen:

- Det er en rigtig god trepartsaftale, som vi er tilfredse med, og som vil være med til at rykke arbejdsmiljøet i den rigtige retning. Med trepartsaftalen har vi forpligtet hinanden på at alle aktører arbejder tæt sammen om at forbedre arbejdsmiljøet, og vi har skabt et solidt fundament for klare forbedringer i kollegernes arbejdsmiljø.

Viceadm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Pernille Knudsen:

- Vi er glade for, at vi i den nye aftale nu også sætter mål for forebyggelsen, som sikrer det gode arbejdsmiljø ude på virksomhederne. Det er især i forebyggelsen, at vi styrker arbejdsmiljøet. Vi har i Danmark allerede et arbejdsmiljø i særklasse, som først og fremmest er skabt på baggrund af et stærkt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads. Den nye trepartsaftale vil yderligere understøtte dette arbejde frem over.

Arbejdsmiljøpolitisk chef i 3F Ulla Sørensen:

- Jeg er meget glad for, at aftalen sender et klart signal om, at arbejdsmiljøet er en fælles sag, som alle aktører kan og skal være med til at løfte. Det gælder nationalt og for brancherne. Men det gælder også for den enkelte arbejdsplads. Vi får jo kun skabt et godt arbejdsmiljø, når ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter og kolleger kommer hinanden i møde og løfter som et fællesskab.

Adm. direktør, Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) Mariane Dissing:

- Det er en fornuftig trepartsaftale, som sikrer, at den danske arbejdsmiljøind-sats bliver målrettet de områder, hvor der er væsentlige udfordringer. Aftalen giver dermed et stærkt fundament, så både brancher og ikke mindst virksomhederne kan spejle aftalens overordnede nationale arbejdsmiljømål ned i deres virkelighed.

Formand for Akademikerne Lars Qvistgaard: 

- Nu kommer vi sammen som parter til at tage et påtrængende opgør med kræn-kelser, mobning og overgreb på arbejdspladserne og den usunde kultur, der ligger bag. Jeg er glad for, at vi med denne aftale får løftet de politiske ambitioner for psykosocialt arbejdsmiljø - selvom jeg gerne havde set, det var mere - og samtidig givet plads til mere forskning på området.

Forbundssekretær i FOA Jens Nielsen:

- Det er svært ikke at blive begejstret over det store fokus på forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer, især når vi ved det virker.

Formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg Michael Ziegler:

- Det er en rigtig god dag for alle os, der kerer sig om arbejdsmiljøet. Vi er glade for, at vi med aftalen lægger et større ejerskab ud til arbejdsmarkedets parter i forhold til at sætte mål og handling ind for at forbedre arbejdsmiljøet. Det er lokalt på de kommunale arbejdspladser, at hovedindsatsen gøres for, at de ansatte trives og har et sundt og sikkert miljø at arbejde i. Vi ser frem til at udmønte aftalen – både som centrale parter og på de kommunale arbejdspladser.

Politisk chef i Ledernes Hovedorganisation Berit Toft Pihl:

- Det er meget positivt, at aftalen afspejler de store forskelle på arbejdsmiljø-problemer på tværs af brancher. I nogle brancher er der behov for en styrket indsats på det fysiske arbejdsmiljø, mens der i andre brancher kan være behov for fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Samtidig sikrer aftalen, at lederne på den enkelte virksomhed fortsat kan fokusere på de problemer, der er centrale på netop deres arbejdsplads.

Formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), Anders Kühnau:

- Et godt og motiverende arbejdsmiljø er et højt prioriteret emne i regionerne. Jeg er tilfreds med, at vi er nået i mål med at sætte en god ramme om den fremtidige arbejdsmiljøindsats. Vi tør prioritere de områder, hvor vi ser de mest alvorlige udfordringer og sætter fokus på både at reducere belastninger og fremme det gode arbejdsmiljø. Nu ser jeg frem til et konstruktivt og resultatorienteret samarbejde i Arbejdsmiljørådet og Branchefællesskaberne om at omsætte målene til vedkommende og relevante måltal for de regionale arbejdspladser.

Læs hele aftalen på bm.dk. 

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Trepartsaftale: Lønkompensation forlænges i alle brancher15.1.2021 09:00:00 CETPressemeddelelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er torsdag den 14. januar 2021 blevet enige om at forlænge lønkompensation til de skærpede restriktioner ophører, så den fortsat kan være med til at hjælpe både lønmodtagere og virksomheder i en svær periode. Det sker efter, at den generelle nedlukning af samfundet er blevet forlænget i lyset af den alvorlige corona-situation, hvor mange er smittede, og antallet af indlagte stiger. Dele af samfundet er lukket ned for at få styr på smittespredningen, som er ekstra alvorlig på grund den meget smitsomme corona-variant B.1.1.7, der er kommet til landet, og ifølge sundhedsmyndighederne må forventes at ramme endnu flere den kommende tid. Med forlængelsen er parterne desuden enige om, at der genindføres mulighed for, at virksomhederne kan varsle ferie for den enkelte lønmodtager svarende til én feriedag optjent efter ferieloven eller én afspadseringsdag med løn eller – hvis medarbejderen ikke har tilstrækkelig ferie eller afspadsering svarende til en dag

Regeringen vil skærpe testkrav til vandrende arbejdskraft8.1.2021 16:43:44 CETPressemeddelelse

Regeringen har fredag den 8. januar 2021 præsenteret en række stramninger af de gældende indrejserestriktioner. Regeringen vil blandt andet skærpe krav om test af vandrende arbejdskraft. Det sker på grund af den alvorlige situation i Danmark med mange smittede og et højt antal indlagte på danske hospitaler og i lyset af de nye mutationer af COVID-19-virus i henholdsvis England og Sydafrika. Kravet skal være med til at begrænse smittespredning og samtidig understøtte, at der kan blive holdt gang i økonomien og de danske virksomheder. Vandrende arbejdskraft er omfattet af det skærpede generelle krav om testcertifikat ved indrejse til Danmark, som fra 9. januar 2021 klokken 17 skal bygge på en maksimalt 24 timer gammel negativ COVID-19-test. Testen kan være en quicktest. I dag må testen højest være 72 timer gammel ved indrejse til Danmark. Desuden lægger regeringen op til, at arbejdsgivere, der har vandrende arbejdskraft ansat, skal kunne dokumentere, at disse ansatte er blevet PCR-testet

Fungerende beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens kommentar til ledighedstallet for november 20208.1.2021 08:38:46 CETPressemeddelelse

Ledigheden er faldet med 3.200 personer i november 2020. Dermed er ledigheden på 127.700 fuldtidspersoner svarende til 4,5 procent af arbejdsstyrken. I oktober lå ledigheden på 4,6 procent. Fungerende beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: - Ledigheden fortsatte med at falde i november, hvor der var 3.200 færre ledige, og det er glædeligt. Det hører med til billedet, at der ved udgangen af november var 8.300 personer på den midlertidige arbejdsfordelingsordning, som ikke tæller med i de officielle ledighedstal. - Den seneste udvikling i ministeriets egne tal for tilmeldte ledige tyder samtidig på, at den igangværende anden bølge af corona-smitten og de skærpede restriktioner vil sætte sit præg på ledigheden i begyndelsen af det nye år. - Denne regering ønsker at investere i mennesker og bruge krisen til, at flere opkvalificerer sig, så både den enkelte og arbejdsmarkedet som helhed står bedre rustet til fremtidens udfordringer. Vi har bl.a. gjort det mere attraktivt for uf

Tidlig pension vedtaget: 41.000 får ret til at trække sig tilbage før pensionsalderen21.12.2020 14:05:55 CETPressemeddelelse

Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget en ret til tidlig pension for borgere, der har været mange år på arbejdsmarkedet. Loven betyder, at lidt over 41.000 personer i 2022 får ret til at trække sig tilbage før pensionsalderen. Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen. Regeringen vurderer, at 24.000 vil benytte retten, og at 6.000 af dem vil komme fra beskæftigelse, mens resten vil komme fra efterløn og andre overførselsindkomster. 80 procent af de, der får retten, er ufaglærte eller faglærte, eksempelvis slagteriarbejdere, håndværkere og SOSU-assistenter. Desuden bliver kravene til seniorpensionsordningen lempet fra 15 timer om ugen til 18 timer om ugen, så flere kan få gavn af den. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: ”For første gang i årtier udvider vi nu lønmodtagernes rettigheder. Når vi beder danskerne om a

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for oktober 202021.12.2020 08:52:45 CETPressemeddelelse

I oktober 2020 var der 2.774.636 personer i job, hvilket er en lille stigning i forhold til september svarende til 0,1 pct. Der var, sammenlignet med september, omkring 540 flere private ansatte og 825 flere offentligt ansatte. Det er 26.700 færre lønmodtagere sammenlignet med februar, som var sidste måned før COVID-19 lukkede landet delvist ned. Tallene skal ifølge Danmarks Statistik på grund af de særlige omstændigheder, der har præget arbejdsmarkedet under COVID-19, tages med forbehold. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: - Beskæftigelsen fortsatte med at stige i oktober, hvor knap 1.600 flere var i arbejde, og det glæder jeg mig over. Samtidig viser regeringens økonomiske redegørelse fra december, at der ventes en gradvis genopretning af økonomien, som vil medføre en fortsat fremgang i beskæftigelsen fra det lavere niveau i foråret de kommende år. - Den igangværende anden bølge af coronasmitten ventes dog at påvirke arbejdsmarkedet negativt i en period

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum