Beskæftigelsesministeriet

Regeringen modtager Ydelseskommissionens anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem

Del

Ydelseskommissionen har gennem de seneste 18 måneder kortlagt det komplekse kontanthjælpssystem. Arbejdet er nu afsluttet, og regeringen har i dag modtaget kommissionens anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem.

Regeringen nedsatte i december 2019 en Ydelseskommission til at gentænke hele kontanthjælpssystemet. Det har blandt andet været en bunden opgave for kommissionen at finde en afløser for kontanthjælpsloftet, uden at det bliver muligt at modtage offentlige ydelser i ubegrænset omfang. Kommissionen har også skullet finde en balance mellem, at børn skal kunne vokse op under rimelige forhold, og at der skal være en gevinst for deres forældre ved at tage et arbejde.

Ydelseskommissionen afleverer i dag sine anbefalinger til et nyt og mere enkelt kontanthjælpssystem, hvor der er lagt vægt på at skabe en rimelig og mere ensartet levestandard på tværs af familietyper og sikre, at børn får mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Regeringen har i dag modtaget Ydelseskommissionens anbefalinger til et nyt og mere enkelt kontanthjælpssystem. Jeg vil gerne takke hele kommissionen og ikke mindst formand Torben Tranæs for et stort og grundigt arbejde. Det giver os et godt grundlag at arbejde videre ud fra.

- Rapporten bekræfter, at kontanthjælpssystemet er blevet meget uigennemskueligt, og hvorfor der er behov for en forenkling. Og vi glæder os over, at rapporten viser, at det vil være muligt at indrette systemet på en måde, der samlet set ikke øger udgifterne til passiv forsørgelse, men tværtimod bidrager til at øge beskæftigelsen.

- Når det gælder de kommende forhandlinger har regeringen tre pejlemærker. For det første skal der være en økonomisk gevinst ved at være i arbejde. Kontanthjælp er en midlertidig ydelse, og det skal ydelserne afspejle. For det andet skal børn i Danmark vokse op under rimelige forhold og have mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet. Og for det tredje må ydelserne ikke øge tilstrømningen til Danmark. Regeringens politik er den samme som før valget – vi ønsker ikke at hæve ydelserne til udlændinge. Og der bør fortsat være et optjeningsprincip, så man ikke kan få høje ydelser fra dag et i Danmark.

- Det er samtidig helt afgørende for regeringen, at et nyt kontanthjælpssystem kommer til at spille godt sammen med og understøtte regeringens kommende forslag om en 37 timers arbejdspligt for nytilkomne udlændinge og andre med et fortsat integrationsbehov. Formålet er at skabe en arbejdslogik i systemet. Man skal mødes med et krav om 37 timers arbejdspligt og kun honoreres for den indsats, man yder – på samme måde som på arbejdsmarkedet.

- Jeg vil nu sammen med Folketingets partier dykke grundigt ned i kommissionens anbefalinger. Det er mit og regeringens mål, at der kan landes en bred aftale hen over midten. Ydelserne er gennem årene blevet ændret mange gange af skiftende regeringer, og der er brug for stabilitet om rammerne.

De politiske partier vil blive indkaldt til tekniske drøftelser, hvor de centrale temaer kommer på dagsordenen. Formanden for Ydelseskommissionen, Torben Tranæs, er inviteret med for at give partierne en grundig indføring i kommissionens overvejelser og anbefalinger.

Ydelseskommissionen har bestået af seks personer: Torben Tranæs (formand), professor og forskningsdirektør i VIVE, Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune, Jon Kvist, professor, Roskilde Universitet, Jytte Andersen, tidligere minister og tidligere medlem af Folketinget, Lisbeth Pedersen, forsknings- og analysechef, VIVE, og Mette Ejrnæs, professor i økonomi, Københavns Universitet.

Læs mere om:

Kontakt: Beskæftigelsesministeriets presseenhed: 51 23 28 30.

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for april 202121.6.2021 09:28:36 CEST | Pressemeddelelse

I april 2021 var der 2.778.000 personer i job, hvilket er 16.000 flere end måneden før. Ser man på den private sektor, er der kommet 10.000 flere lønmodtagere siden marts måned. Der var 6.000 flere offentligt ansatte. Beskæftigelsen er steget med 0,6 procent siden marts måned. Samlet set er beskæftigelsen 14.000 lavere, svarende til 0,5 procent, sammenlignet med februar sidste år, som var sidste måned inden COVID-19 krisen ramte. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: - Det er en rigtig god nyhed, at vi nu for 3. måned i træk oplever, at et stigende antal personer kommer i beskæftigelse. I april måned fandt 16.000 flere personer beskæftigelse. Det bekræfter endnu engang vores forventninger om, at virksomhederne står klar til at modtage arbejdskraft i takt med den gradvise genåbningen. - Det tyder på, at vores valg om at holde hånden under virksomhederne og sikre dem muligheden for beholde deres medarbejdere gennem lønkompensation har båret frugt. Ligesom udbe

Ydelseskommissionen inviterer til pressemøde30.5.2021 17:00:36 CEST | Pressemeddelelse

Ydelseskommissionen inviterer til pressemøde den 31. maj 2021 kl. 10, hvor kommissionen vil præsentere sine anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem. For at begrænse antallet af personer ved pressemødet pga. Covid-19 opfordres det til, at medierne begrænser antallet af journalister og teknikere til stede. Tilmelding er påkrævet og skal ske til pressevagten i Beskæftigelsesministeriet: 5123 2830 Der skal fremvises gyldigt pressekort, og pressekortet skal bæres synligt. Praktisk Dato: 31. maj 2021 Tid: 10.00 (der er adgang til lokalet fra kl. 8.30) Sted: Eigtveds Pakhus, Udenrigsministeriet Deltagere Ydelseskommissionens medlemmer deltager: Torben Tranæs (formand), forskningsdirektør og professor, VIVE Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune, fhv. socialminister og medlem af Folketinget Jon Kvist, professor, Roskilde Universitet Jytte Andersen, fhv. minister for ligestilling, by- og boligminister, arbejdsminister og fhv. medlem af Folketinget Lisbeth Pedersen, forsknings- og an

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for marts 202121.5.2021 12:28:28 CEST | Pressemeddelelse

Beskæftigelsen viser fortsat en opadgående tendens og i marts 2021 er der 2.769.000 personer i job. Det er en stigning på 6.000 lønmodtagere siden februar måned. Beskæftigelsen er således steget med 0,2 procent fra februar til marts. Blandt de offentligt ansatte steg beskæftigelsen med 3.000 personer. Sammenlignet med februar 2020, måneden umiddelbart før COVID-19 ramte Danmark, er der forsat 32.000 færre beskæftigede svarende til 1 procent færre personer. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: - Det glæder mig, at pilen nu for alvor peger i den rigtige retning med en stigning i beskæftigelsen for anden måned i træk, efter den delvise nedlukning af landet i forbindelse med anden bølge af Covid-19 betød et fald i beskæftigelsen i begyndelsen af året. - Vi forventer samtidig, at den positive udvikling i beskæftigelsen vil fortsætte de kommende måneder som følge af udbredelsen af vacciner og den gradvise genåbning af økonomien. Vi kan også konstatere, at der er

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum