Red Barnet

Red Barnet: Nyt udspil har tiltrængt fokus på bedre beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb

Del

I dag fremlægger regeringen et nyt udspil, der skal styrke beskyttelsen af børn mod seksuelle overgreb. Justitsminister Nick Hækkerup har netop præsenteret udspillet hos Red Barnet, som længe har arbejdet for en styrkelse af lovgivningen på området og har bidraget med input. Generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen glæder sig over regeringens initiativer, som rummer flere hårdt tiltrængte forbedringer, men peger også på behovet for mere forebyggelse og hjælp til ofre.

Justitsminister Nick Hækkerup har i dag fremlagt ni initiativer fra regeringen til bedre beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb. Det skete på et møde hos Red Barnet, hvor generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen og organisationens fagfolk fik præsenteret udspillet.

– Det er godt, at regeringen tager initiativ til at ændre loven, så børn er bedre beskyttet mod seksuelle overgreb og krænkelser. Det er der hårdt brug for. Alt for mange børn og unge oplever svigt og vender skylden indad, når samfundet ikke anerkender de overgreb, de har været udsat for. På nogle punkter er lovgivningen simpelthen ude af trit med virkeligheden. Det gælder blandt andet spørgsmålet om digitale krænkelser, fænomenet grooming og aldersbestemmelsen for, hvornår der er tale om voldtægt af mindreårige, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Red Barnet har gennem længere tid kæmpet for at få opdateret straffeloven, så den sikrer børn en bedre beskyttelse mod seksuelle overgreb og grooming, og generalsekretæren glæder sig over, at flere af organisationens anbefalinger er kommet med i regeringens udspil.

Det drejer sig blandt andet om en ny definition for, hvornår der er tale om voldtægt af mindreårige. Med et af initiativerne vil regeringen hæve aldersgrænsen for voldtægt fra 12 til 15 år, så det per definition vil være voldtægt, hvis en voksen over 22 år har sex med et barn under 15 år. Behovet for den ændring viste sig blandt andet i forbindelse med en omtalt sag fra Dianalund, hvor landsretten frikendte en 32-årig lærer for voldtægt af sin tidligere elev, en 13-årig pige.

– Børn under 15 år skal ikke kunne give samtykke til sex med en voksen. Vi har set sager, hvor voksne frikendes for voldtægt med den begrundelse, at barnet deltog frivilligt, eller at der var tale om et kærestelignende forhold. Også selvom barnet kun har været 12, 13 eller 14 år gammelt. Med regeringens lovændring styrkes retssikkerheden for de børn, og det er ekstremt vigtigt, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

– Derudover er vi rigtig glade for, at regeringen nu vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på digitale krænkelser og på en selvstændig kriminalisering af grooming i straffeloven. Det haster med at få gjort noget her. Rigtig mange børn, der har været udsat for grooming og seksuelle overgreb, bebrejder sig selv. Gerningspersonen har ofte manipuleret dem til at tro, at de selv lagde op til det. Derfor er det så ekstremt vigtigt, at vi som samfund ikke bekræfter den oplevelse over for barnet. Vi skal gøre det helt tydeligt, at det ikke er barnets skyld. Det er den voksne, der har gjort noget forkert.

Også behov for fokus på forebyggelse og hjælp til ofre
Red Barnet fremhæver desuden, at det er positivt, at straffen for seksuelle overgreb mod børn skærpes, og at regeringen vil udvide børneattesten til også at omfatte voksne, der er dømt for at have seksuelt samvær med en ung mellem 15 og 17 år, som pågældende har været træner, underviser eller lignende for. I dag indeholder børneattesten kun oplysninger om børn under 15 år. Red Barnet peger på, at man samtidig bør udvide den såkaldte ’underviserparagraf’ til også at omfatte blufærdighedskrænkelser.

Red Barnet bifalder derudover, at der i regeringens udspil er en hensigt om at styrke den forebyggende indsats over for personer med seksuelle tanker om børn, men påpeger samtidig, at der er behov for endnu flere midler til forebyggelse og behandling, end der er sat af.

– Der er et stort forbedringspotentiale i Danmark, når det kommer til at sikre, at personer med seksuelle tanker om børn får hjælp til at håndtere deres tanker og dermed hjælp til ikke at begå overgreb. Der findes stor viden på området – blandt andet i Red Barnet – og vi arbejder sammen med gode kræfter, men der mangler midler til at hjælpe særligt de unge, der har seksuelle tanker om børn, siger Johanne Schmidt-Nielsen.
Og så understreger generalsekretæren, at forebyggelse, behandling og hjælp til ofrene naturligvis er helt afgørende i arbejdet for at beskytte børn mod seksuelle overgreb.

– Det her udspil handler først og fremmest om straffeloven, og det er rigtig vigtigt. På en lang række punkter er der i den grad behov for at styrke straffelovens beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb. Men det er klart, at vi ikke må glemme det store forebyggende arbejde, behandlingen af de dømte og ikke mindst hjælpen til ofrene. Børn skal vide, hvor de skal gå hen, hvis de udsættes for overgreb, og de skal sikres professionel hjælp uanset, hvor i landet de bor. Det glæder vi os til at fortsætte dialogen med politikerne om, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Hun peger på, at regeringens udspil også mangler fokus på det store behov, der er for initiativer, der kan give personer i retsvæsnet en bedre forståelse af grooming og af det arbejde, der udføres i børnehusene rundt omkring i landet. Red Barnet foreslår derfor at efteruddanne landets dommere:

– Børns ret til akut krisehjælp må aldrig kunne skade deres sag og bevisførelse, som det for eksempel var tilfældet i Dianalundsagen. Derfor skal vi sikre os, at dommerne ved, hvordan børnehusene arbejder, og at de er klar over, at børnehusene er oprettet netop til at håndtere sager om vold og overgreb mod børn på en måde, så fagpersoner fra kommune og andre myndigheder ikke ved en fejl kommer til at modarbejde politiets efterforskning, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Læs mere om regeringens udspil ’Værn mod voksne der krænker børn’ her.

Læs Red Barnets udspil om straffeloven fra november 2020 her.

Kontakter

Information om Red Barnet

Red Barnet
Red Barnet
Rosenørns Allé 12
1634 København V

3536 5555https://redbarnet.dk/

Red Barnet arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande. Vi redder børns liv. Vi beskytter og styrker dem. Vi kæmper for deres rettigheder. Vi er Save the Children – verdens førende uafhængige organisation for børn.

Red Barnet yder nødhjælp og forebygger katastrofer. Vi bekæmper vold, overgreb og mobning. Vi sikrer skolegang, opbygger fællesskaber og styrker børns modstandskraft. Vi arbejder politisk for de dårligst stillede børn og skaber debat om børns livsvilkår.

 

Følg pressemeddelelser fra Red Barnet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Red Barnet

Red Barnet: Stærkt bekymrende, at hvert 10. barn siger o.k. til forældres fysiske straf6.9.2021 07:26:06 CEST | Pressemeddelelse

I en ny undersøgelse fra UNICEF og Institut for Menneskerettigheder svarer under halvdelen af børnene, at de ved noget eller meget om deres rettigheder. Det er langt fra godt nok, mener Red Barnet. Især bekymrer det børnerettighedsorganisationen, at næsten hvert 10. barn synes, det er i orden, at forældre staffer deres børn fysisk. Det kalder også på handling, at så mange børn ikke bruger deres ytringsfrihed, fordi tonen er for hård på sociale medier.

Ny analyse fra Red Barnet: Sådan kommer unge i udsatte positioner tilbage i fællesskaberne17.6.2021 06:02:00 CEST | Pressemeddelelse

Mange unge har lidt et stort knæk i trivslen, mens deres idrætsforeninger, ungdomsskoler og fritidsjobs har været delvist lukkede under coronakrisen. Især unge i udsatte positioner er gledet ud af fællesskaberne i fritiden. Ny analyse fra Red Barnet peger på 10 barrierer, der skal nedbrydes, hvis unge i udsatte positioner skal være en del af fællesskaberne igen og dermed skabe en positiv vej ind i voksenlivet. Analysen bliver lanceret ved en paneldebat på Folkemødet i dag.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum