L&F

Rapport bekræfter L&F’s kritik: Vandplaners faglige grundlag vakler

Del

De internationale miljøeksperters evaluering rejser en så omfattende kritik af fagligheden bag vandområdeplanerne, at grundlaget bag vandplanernes mål om kvælstofreduktioner må laves helt om.

Fremadrettet skal vandplanerne baseres på et solidt og gennemarbejdet fagligt grundlag og med langt større fokus på de lokale forholds betydning.

Det mener Landbrug & Fødevarers viceformand, Lars Hvidtfeldt, om den rapport, som et panel af internationale miljøeksperter har afleveret efter at have evalueret de danske vandplaner og modellerne bag.

Landbrug & Fødevarer får blandt andet medhold i, at betydningen af andre faktorer end kvælstof skal inddrages, og at årstidernes betydning for kvælstoffets indflydelse på vandmiljøet skal analyseres og indgå i planerne. Begge aspekter har Landbrug & Fødevarer selv ladet analysere af uvildige forskere. Evalueringen bekræfter også Landbrug & Fødevarers påstand om, at hvert vandområdes miljøpotentiale skal analyseres i stedet for den grove inddeling, som ligger i de nuværende planer.

- Rapporten bekræfter i al væsentlighed den kritik, som vi har rejst af det faglige grundlag bag vandplanerne. Seks af vores syv centrale kritikpunkter bekræftes fuldt ud. Samtidig konkluderer forskerne, at beregningerne i vandplanerne ikke er gode nok til at kunne danne grundlag for konkrete krav og indsatser overfor udledning af kvælstof i de enkelte vandområder, siger Lars Hvidtfeldt.

På den baggrund kan der ikke være tvivl om, at det faglige grundlag bag vandplanerne ikke er godt nok. Der er behov for at der bliver gået langt mere grundigt til værks.

- Det vil være ødelæggende for landbruget og erhvervslivet i landdistrikterne, hvis vi skal reguleres efter de urealistiske krav, der er resultatet af et helt utilstrækkeligt fagligt forarbejde. I nogle områder vil det betyde at halvdelen af landbrugsjorden skal lægges brak med voldsomme økonomiske konsekvenser til følge både for landmænd og lokalsamfund.

- Vi har nu de internationale eksperters ord for, at kravene til landbruget er beregnet på et alt for usikkert grundlag. Det må naturligvis betyde, at der fremadrettet skal laves nye planer baseret på et pålideligt grundlag, og hvor viden om lokale forhold sættes markant mere i spil, siger Lars Hvidtfeldt.

Han glæder sig over, at der har været politisk mod til at tjekke grundlaget for vandplanerne.

- Det var et vigtigt element i fødevare- og landbrugspakken, at vi fik en uvildig evaluering, og det er jeg partierne bag pakken taknemmelig for. Nu skal der så handles på den entydige kritik, som rapporten indeholder. Landmændene har meget længe levet med en stor usikkerhed om fremtiden. Derfor har vi brug for, at politikerne hurtigt får sat arbejdet med et etablere et nyt og stærkt fagligt grundlag i gang, så vi kan få en fair regulering af landbruget, og undgå at bruge unødvendige samfundsressourcer siger Lars Hvidtfeldt.

Yderligere via pressekonsulent Thyge Hansen, 21818692

Information om L&F

L&F
L&F
Axeltorv 3, 1. sal
1609 København V

3339 4000http://www.lf.dk/
Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Med en eksport på 156 milliarder kroner årligt og med 169.000 beskæftigede repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste eksporterhverv. Ved at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores medlemmer en stærk placering i Danmark og globalt.

Følg pressemeddelelser fra L&F

Ved at skrive dig op her, vil du modtage pressemeddelelser på mail når de udsendes. Indtast din mail og følg instruktionerne. Det er ligeså let at melde sig fra igen.

Flere pressemeddelelser fra L&F

L&F: Vi står klar til at levere, Løkke3.10.2017 13:05pressemeddelelse

Fødevareklyngen kan og vil levere et endnu større bidrag til Danmarks vækst og velfærd. Sådan lyder det fra Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, efter statsministerens åbningstale. - Vores erhverv er en massiv vækstmotor i hele Danmark. Uanset om det handler om at skabe arbejdspladser, eksport, udnytte muligheder inden for digitalisering, innovation eller bæredygtighed, så er fødevareklyngen en af regeringens vigtigste samarbejdspartnere. Og vi kan levere endnu mere, hvis vi får de optimale vilkår, siger hun. Fødevareklyngen beskæftiger 186.000 personer og eksporterer årigt for 156 milliarder kroner. Fødevareklyngens nettovalutaindtjening opgøres til 84 mia. kroner, som går til dansks forbrug og velfærd. - Made in Denmark er et kvalitetsstempel. Men det er også et kvalitetsstempel, som vi skal fremtidssikre, så fødevareerhvervets eksport også fremover kan sikre tusindvis af arbejdspladser på tværs af Danmark. Men det kræver, at regeringen fortsætter af reformsporet, fo

Jyske virksomheder nupper priserne ved årets Vækstkonference22.9.2017 15:12pressemeddelelse

For sjette år i træk deles der priser ud til landets bedste fødevare- og agrovirksomheder ved Vækstkonferencen, der i år har slået deltagerrekord. 350 direktører og ledere fra landbrug og fødevareklyngen er i dag samlet til årets Vækstkonference i Odense, hvor der diskuteres både produktion, ledelse og salg. Det er Landbrugsavisen, der i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Dansk AgroIndustri, Danish Food Cluster og Dansk Maskinhandlerforening afholder konferencen for sjette år i træk. - Vi er ekstremt glade for konferencens udvikling. Vores idé om at bryde med traditionelle rammer og holde konferencen hos en af klyngens virksomheder, har vist sig at give konferencen den helt rigtige profil. I år kan vi melde udsolgt, hvilket er en helt fantastisk milepæl, siger Jacob Teilmann Andersen, vicedirektør hos LandbrugsMedierne. Temaet for årets konference er digitalisering og teknologisk udvikling i fødevareklyngen. Det holder adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup, blandt ande

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum