Novo Nordisk Fonden

Pris til underviser af den næste generation af pædagoger

Del
Ida Guldager fra UC SYD i Aabenraa modtager Novo Nordisk Fondens pris til Naturfagsunderviser på Pædagoguddannelsen 2023 for hendes engagement i undervisningen og udvikling af science-pædagogikken.
Ida Guldager fra UC SYD i Aabenraa modtager Novo Nordisk Fondens pris til Naturfagsunderviser på Pædagoguddannelsen. Med prisen følger 250.000 kr.
Ida Guldager fra UC SYD i Aabenraa modtager Novo Nordisk Fondens pris til Naturfagsunderviser på Pædagoguddannelsen. Med prisen følger 250.000 kr.

Næste generation af pædagoger kommer aldrig til at kunne implementere natur og udeliv i deres pædagogiske arbejde med både børn og voksne, hvis de ikke selv er passioneret omkring den levende verden.

Passionen skal dog komme et sted fra, og for mange af de studerende på UC SYD i Aabenraa kommer den fra Ida Guldager, der er underviser på pædagoguddannelsen der.

Med engagement og passion for natur og med et læringsmiljø, der er centrereret omkring natur, udeliv og science, åbner hun sine studerendes øjne for, hvad natur kan i den pædagogiske praksis.

For sit arbejde med at vække passionen og interessen for at inddrage det naturtematiske som et pædagogisk redskab hos sine studerende modtager Ida Guldager nu Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsunderviser på Pædagoguddannelsen 2023.

»Jeg er meget beæret over, at nogen har tænkt, at jeg skal indstilles til en pris for mit arbejde. Det er rigtig rart at føle sig værdsat i det, som man går og laver i hverdagen. Men det er også vigtigt for mig at pointere, at jeg ikke er alene. Vi er et team af undervisere, som arbejder målrettet med at fremme de studerendes interesse i naturpædagogik,« siger hun.

Med prisen følger 250.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er en personlig pris, mens 200.000 kr. tilfalder UC SYD.

»Novo Nordisk Fonden ønsker med prisen at anerkende og fejre de mange engagerede og dygtige undervisere på pædagoguddannelsen. Deres arbejde er med til at lægge grundstenene til børnenes nysgerrighed og interesse for den naturfaglige verden i den helt tidlige alder,« forklarer Berith Bjørnholm, Senior Vice President for Education & Outreach i Novo Nordisk Fonden.

Om dette års prismodtager siger hun: »Vi er glade for at overrække prisen til Ida Guldager for hendes engagement i undervisningen og udviklingen af science-pædagogik i daginstitutioner samt hendes eminente evne til at formidle og inspirere. «

Vil lave et havefælleskab
Ida Guldager ser det som sit arbejde at fremme de studerendes naturglæde ved at færdes i naturen og få øje på naturens mangfoldighed gennem nysgerrighed og lyst til at undersøge. Når de studerende er færdiguddannede, skal de gerne tage den naturglæde med sig i arbejdet med børn, unge eller voksne i alt fra vuggestuer til bosteder.

Selvom naturfag er et fag med meget faktuel viden, mener Ida Guldager, at det er vigtigt, at fokus ikke alene er rettet mod at lære en masse artsnavne i naturen at kende, men at hun som underviser sætter de studerendes egne interesser i centrum og bruger deres undren vedrørende naturen som løftestang til at opnå mere viden.

Nogle studerende kommer med en baggrund som spejdere, mens andre måske altid har haft en interesse for naturen. Men også dem, som aldrig har haft et forhold til naturen, skal gribes af interessen for den.

»Man er nødt til at skabe nogle gode rammer for de studerendes egen interesse for faget, hvori de kan møde nogle ting, som de måske ikke lige havde forestillet sig. Det kan være, at vi dissekerer fasaner eller duer eller gør noget andet, som de ikke har prøvet før. Men det er samtidig vigtigt, at vi gør det med respekt for, at der er mange forskelligartede deltagelsesmuligheder for den enkelte. Så må vi udvikle derfra,« siger Ida Guldager.

Med prisen følger 200.000 kr. til UC SYD, og Ida Guldager har allerede nogle ideer til, hvad en del af pengene kan bruges til.

»Vi har længe drømt om at lave et havefællesskab, hvor vi kan invitere STU-elever, lokale specialklasser, bosteder, børnehaver eller gymnasiet til at være med, og i samarbejde med vores pædagogstuderende. Det kan give muligheder for at tilegne sig konkret erfaring med, hvor vores mad kommer fra, og en forståelse af at dyrke noget. Så kan vi mødes om nogle praktiske ting mellem forskellige brugergrupper,« siger hun.

Om Novo Nordisk Fondens pris til Naturfagsundervisere på Pædagoguddannelsen

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Pædagoguddannelsen er målrettet engagerede og dygtige undervisere på pædagoguddannelsen inden for specialiseringen dagtilbudspædagogik med et særligt fokus på sciencepædagogik, matematisk opmærksomhed og bæredygtighed.

Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats med at uddanne og kvalificere fremtidige pædagoger med særlige kompetencer inden for udvikling af læringsmiljøer og pædagogiske forløb med et naturfagligt udgangspunkt.

Novo Nordisk Fondens Pris til undervisere på pædagoguddannelsen uddeles årligt. Hver pris består af en sum på 250.000 kr. bestående af en personlig hæderspris på 50.000 kr. og 200.000 kr. til professionshøjskolen. Andelen, som tilfalder professionshøjskolen, skal anvendes til udvikling af naturfagligt forløb, for eksempel indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler/inventar, ekskursioner eller udviklingsprojekter.

Prisen uddeles til en underviser efter indstilling fra dennes uddannelsesleder, dekan eller rektor.

Læs mere om prisen her.

Nøgleord

Kontakter

Nils Eskestad, Senior Communications Manager, +45 3023 2904, nes@novo.dk

Billeder

Ida Guldager fra UC SYD i Aabenraa modtager Novo Nordisk Fondens pris til Naturfagsunderviser på Pædagoguddannelsen. Med prisen følger 250.000 kr.
Ida Guldager fra UC SYD i Aabenraa modtager Novo Nordisk Fondens pris til Naturfagsunderviser på Pædagoguddannelsen. Med prisen følger 250.000 kr.
Download

Information om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup

3527 6600http://novonordiskfonden.dk/

Novo Nordisk Fonden blev etableret i 1924 som en dansk erhvervsdrivende fond, der støtter videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at fremme menneskers sundhed samt samfundets og planetens bæredygtighed. Fonden arbejder for at styrke forskning og innovation inden for forebyggelse og behandling af kardiometaboliske sygdomme samt infektionssygdomme. Derudover søger den at bidrage til udvikling af viden og løsninger, der understøtter den grønne omstilling af samfundet.

Følg pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden understøtter livsnødvendig uddannelse af sundhedspersonale i Indien og Østafrika med op til 1 mia. kr.3.4.2023 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Den globale mangel på kvalificeret sundhedspersonale er en stigende udfordring, og ifølge WHO vil der være brug for yderligere 10 millioner sundhedsprofessionelle inden 2030. Behovet er særligt akut i lav- og mellemindkomstlande, hvor sundhedssystemerne allerede er under pres. Med lanceringen af Partnership for Education of health Professionals (PEP) tager Novo Nordisk Fonden et nyt skridt for at reducere ulighed i sundhed. Gennem en målrettet indsats bliver fokus rettet mod uddannelse af sundhedsprofessionelle i regioner af Indien og Østafrika, hvor manglen er særligt stor.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum