Furesø Kommune

Planer om et større Farum Bytorv i høring

Del

Ved det seneste byrådsmøde var der fuld opbakning til lokalplanforslaget for udvidelsen af Farum Bytorv. Planerne er nu i høring, og der er indkaldt til et borgermøde om projektet.

Den længe ventede udvidelse af Farum Bytorv er rykket et skridt tættere realisering, efter at byrådet på sit seneste byrådsmøde vedtog at sende ’forslag til Lokalplan 141 samt forslag til Tillæg 4 i Kommuneplan 2017’ i offentlig høring frem til d. 19. august 2019.

I første omgang er planen at udvide Bytorvet med godt 10-15 butikker, familieboliger og mindre tagboliger. Dimensioneringen er ikke fastlagt endeligt, men DADES forventer cirka 100-125 boliger i alt. Fase 2 vil tilføje ca. 2.000 m² butiksareal og 1.000 m² tagboliger. Den del af projektet bliver gennemført, hvis der markedsmæssigt er potentiale til det.

Egil Hulgaard (C), formand for Udvalget for by og bolig er glad for udsigten til flere indkøbsmuligheder, nye boliger og mere byliv i kommunen.
”Udvidelsen af Farum Bytorv har været 12 år undervejs, og det er et stærkt ønske fra byrådet at give mulighed for en udvidelse af Farum Bytorv og dermed styrke handelslivet og aktiviteten i Farum. Farum Bytorv er i dag et velbesøgt bycenter til glæde for mange borgere og naboer til Furesø. Ved at give mulighed for attraktive boliger tæt på Bytorvet og en udvidelse af Bytorvet håber vi at skabe en endnu mere helstøbt, attraktiv og livlig bydel,” siger han.

Løsning på trafik og støj
Som led i en tidlig inddragelse blev der under udarbejdelsen af lokalplanen arrangeret et borgermøde på Farum Bytorv, hvor mange borgere deltog. Her var det især de trafikale effekter og hensynet til boligerne i et støjfyldt område, som lå de fremmødte borgere på sinde.
Siden da har Furesø Kommune fået udarbejdet en trafikanalyse og samarbejdet med centerets ejere, DADES om boligernes opholdsarealer.
”Trafikanalysen viser, at området omkring Bytorvet med få trafikale justeringer og forbedringer kan bære en udvidelse af centeret. Samtidig får vi en rigtig smuk løsning på støjen fra motorvejen ved at kombinere opholdsarealerne med glasoverdækninger og muligheden for taghaver. Det er vores forhåbning, at løsningen med taghaver også vil samle og skabe fællesskaber på tværs af beboere og besøgende borgere i området,” fortæller Egil Hulgaard.

Sammen med lokalplanforslaget er der et kommuneplantillæg i høring, hvor kravet til parkeringspladser til etageboligbebyggelser sættes til én p-plads pr. bolig, i stedet for den gældende parkeringsnorm, der er 1½ p-plads pr. bolig. Herudover sættes kravet til parkeringen for butikkerne fra én p-plads pr. 25 m2 til én p-plads pr. 35 m2 for selve centerudvidelsen. Nedsættelsen af parkeringskravet hviler på en tidligere parkeringsanalyse for bytorvet.

”Med den bynære beliggenhed og med Farum Station tæt på har vi sammen med dokumentationen fra vores trafikanalyse valgt at nedjustere den gældende parkeringsnorm” siger Egil Hulgaard.
”Skulle der så eventuelt vise sig, at der er et større behov for parkering, giver lokalplanen mulighed for at justere parkeringsnormen i fase 2 af udvidelsen,” afslutter han.


Fakta:

Kom til borgermøde om udvidelsen den 25. juni kl. 18 på Store Torv på Farum Bytorv. Alle er velkomne. Tilmeld dig på furesoe.dk/farumbytorv

Nøgleord

Kontakter

Egil Hulgaard, formand for Udvalget for byudvikling og bolig i Furesø Kommune, tlf. 2151 8188
Claus Torp, by- og kulturdirektør i Furesø Kommune, tlf. 7216 5858

Information om Furesø Kommune

Furesø Kommune
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

http://www.furesoe.dk/

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum