Halsnæs KommuneHalsnæs KommuneHalsnæs KommuneHalsnæs Kommune

Planen er lagt for Hundesteds fremtid

Del

Bedre afvikling af trafik, et styrket handelsliv og nye byrum er blandt emnerne, der skal binde Hundested by og havn bedre sammen. Flere konkrete idéer bliver nu prøvet af, inden der arbejdes videre med de større rammer i ny udviklingsplan.

Visualisering af pladsen foran Gubben. Illustration: Tredje Natur
Visualisering af pladsen foran Gubben. Illustration: Tredje Natur

Hvordan styrker man Hundested som havneby, turistdestination, handelscentrum og oplevelsesunivers?

Det er spørgsmålet, som i det seneste års tid har været omdrejningspunkt for et intensivt arbejde med udviklingsperspektiverne for Hundested. Efter en stor inddragelse af Hundesteds borgere og erhvervsliv er det mundet ud i en udviklingsplan for, hvor og hvordan der med fordel kan sættes ind for at styrke byens sammenhængskraft.

Blandt planens anbefalinger er at skabe nye byrum, som bygger videre på Hundesteds identitet mellem by og vand. Byrummene skal desuden kunne fungere til alle sæsoner og tilbyde noget til alle generationer.

I forhold til Hundesteds handelsliv anbefales det blandt andet at tænke i at koncentrere detailhandlen, så den understøtter forbindelsen mellem station, by og havn. Samtidig bør der stilles krav til arkitektur og facader i de fremtidige bygninger med blandt andet detailhandel. Og så skal trafikstrømme og parkering placeres, så der skabes mere hensigtsmæssige forbindelseslinjer mellem by og havn til gavn for både besøgende og handelsliv.

”Det er nogle utroligt spændende rammer for fremtidens Hundested, som vi har fået skitseret med den nye udviklingsplan. Med planen i hånden har vi fået nogle rigtig gode muligheder at arbejde med, når vi i den kommende tid sammen skal realisere planens gode initiativer, så Hundested bliver styrket, både som en by man bor i og besøger. Det glæder jeg mig meget til at tage hul på,” siger borgmester Steffen Jensen, der er med i styregruppen for projektet.

Prøver idéer af

I den kommende tid vil Halsnæs Kommune lægge et stort arbejde i at realisere planens initiativer i nært samarbejde med private samarbejdspartnere og involverede fonde. Allerede denne sommer prøver kommunen nogle af de foreslåede indsatser af for at blive klogere på, hvilken effekt de giver i virkelighedens Hundested.

Det drejer sig blandt andet om at placere nye træer og gøre udearealer mere hyggelige, ensretningen af Nørregade bliver vendt mod syd, og skiltningen for turisterne bliver forbedret. Dertil kommer, at muligheden for at placere et hotelskib ved havnen også vil blive undersøgt.

Undervejs i processen er borgerne og en lang række øvrige interessenter blevet taget med på råd, hvilket glæder borgmester Steffen Jensen.

”Jeg vil gerne takke alle dem, der har bidraget med idéer, daglige observationer og lokalhistoriske input. Det er guld værd for en proces som denne, hvor vi har lejlighed til at tage et grundigt kig på udviklingen af et så vigtigt område som Hundested. Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med både de lokale borgere, erhvervs- og kulturlivet, havnen samt Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme, som er med til at støtte projektet,” siger Steffen Jensen.

Udviklingsplanen blev onsdag præsenteret for byrådet i Halsnæs Kommune. Er man interesseret i at høre mere om planen, afholder Halsnæs Kommune en præsentation for borgerne onsdag den 24. august kl. 16 i Medborgerhuset i Hundested.

Tilmelding forud kan ske via Halsnæs Kommunes hjemmeside: https://halsnaes.nemtilmeld.dk/100/ 

Udviklingsplanen kan ses på dette link.

Læs mere om udviklingen af et Råt og Autentisk Hundested på linket her, hvor man også kan se en række film, skabt med støtte fra Statens Kunstfond. 

Kontakter

Steffen Jensen
Borgmester, Halsnæs Kommune
Mobil 26 20 07 82

Peter Schaarup
Chef for By og Miljø, Halsnæs Kommune
Mobil 24 43 14 83

Billeder

Visualisering af pladsen foran Gubben. Illustration: Tredje Natur
Visualisering af pladsen foran Gubben. Illustration: Tredje Natur
Download
Download

Information om Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune
Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

+45 47 78 40 00https://halsnaes.dk/

Halsnæs Kommune er placeret i naturskønne omgivelser i det nordvestlige hjørne af Nordsjælland. Vores motto er: "Halsnæs - rå og autentisk. Her er ikke for fint, og det føles ægte". Kom og vær med!