Globenewswire

PARKEN Sport & Entertainment A/S

Del

Forslag til ordinær generalforsamling

PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S afholder ordinær generalforsamling den 19. april 2021.

Det følger af selskabets vedtægter § 4, at "Aktionærerne har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis kravet fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtages forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingen afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen."

I henhold til selskabslovens § 90, stk. 3 skal det hermed meddeles, at krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal være fremsat skriftligt overfor bestyrelsen senest den 8. marts 2021, kl. 23.59.

Med venlig hilsen
PARKEN Sport & Entertainment A/S

Bo Rygaard
Bestyrelsesformand

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK