Danmarks Statistik

På rette vej mod FN’s verdensmål?

Del

Siden FN’s verdensmål trådte i kraft i 2015, er CO2-udledningen faldet i alle brancher, men særligt industrien, målt i forhold til den samfundsmæssige værditilvækst. Samtidig har der været et meget begrænset fald i andelen af unge, der hverken er i uddannelse, beskæftigelse eller oplæring. På nogle områder går det altså fint for Danmark med at bevæge sig i retning af at opfylde FN’s verdensmål i 2030, mens der ikke – eller kun i meget begrænset grad - er fremskridt på andre områder.

Selv om Danmark er et velstående land, som for længst har opfyldt mål om fx rent drikkevand og sundhedstilbud til alle, kan vi ikke automatisk sætte flueben ved alle bæredygtighedsmålene. Temaartiklen i Statistisk Tiårsoversigt 2020, der udkommer i dag, viser forskellige nedslag i målene og gør status på udviklingen siden 2015 på tværs af indsatsområder. Artiklen giver eksempler på områder, hvor Danmark er på rette vej såvel som områder, der enten har bevæget sig den gale vej eller forbedret sig meget langsomt ift. at nå i mål i 2030. 

Et af FN’s mange bæredygtighedsmål handler om at sikre, at alle får en chance på arbejdsmarkedet – et af de områder, der er båret af princippet om at få de svageste med, leave no one behind. Trods et udbygget uddannelsessystem med gratis skolegang er mere end hver tiende unge mellem 15 og 24 år (10,4 pct.) hverken i uddannelse, beskæftigelse eller under oplæring. Andelen er faldet fra 11,3 pct. i 2015, hvor målene trådte i kraft, men den har ligget på omkring 10 pct. siden 2008.

Et andet mål handler om at nedbringe vores CO2-udledning. Målt ift. værditilvæksten er CO2-udledningen siden 2015 faldet med 8 pct. i industrien og 2 pct. på tværs af brancher. I et tiårigt perspektiv har der været et fald på 27 pct. i industrien og 30 pct. på tværs af brancher fra 2008-2018. På dette område bevæger vi os altså i retning af verdensmålene, om end en del af faldet kan skyldes, at mindre bæredygtige produktioner er nedskaleret og i stedet foregår i udlandet.

Ud over temaartiklen giver Statistisk Tiårsoversigt et bredt billede af ti års samfundsudvikling i tal og viser bl.a., at:

  • Færre færinger vælger Danmark. I 2019 indvandrede 858 personer fra Færøerne, hvilket er 36 pct. færre end i 2009. (s. 24)
  • Der blev givet mindre end halvt så mange opholdstilladelser til au pairs i 2019 som ti år før. I 2019 fik 1.016 en au pair-opholdstilladelse. (s. 26)
  • Flytninger på tværs af Ørestadsregionen er dalet voldsomt på ti år. Særligt fra Østdanmark til Skåne, hvor 1.407 flyttede i 2019, hvilket er 56 pct. færre end i 2009. (s. 27)
  • I 2019 var spiritus involveret i mindre end halvt så mange trafikulykker og trafikdræbte som for ti år siden. Der var 278 ulykker med spiritus og 37 dræbte i 2019. (s. 72)

Læs mere om Statistisk Tiårsoversigt 2020 eller køb den på dst.dk/tiaar til 245 kr. for både trykt og digital version eller 165 kr. for den digitale. I den digitale er der links til regneark med tallene bag grafik og tabeller. 

Nøgleord

Kontakter

For yderligere information kan du kontakte Marianne Kjær Mackie på mma@dst.dk eller tlf. 39 17 31 69. Her kan du også bede om et gratis eksemplar til redaktionelt brug. Spørgsmål vedrørende temaartiklen kan rettes til Niels Ploug på npl@dst.dk eller tlf. 20 33 08 75

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Fejl i lønindekset for 3. kvartal 202014.1.2021 13:01:55 CETPressemeddelelse

Danmarks Statistik har identificeret en fejl i en indberetning til et af de eksterne lønsystemer, som Danmarks Statistik modtager oplysninger fra til lønstatistikken. Det påvirker indberetningen for Folkekirken til det implicitte lønindeks for den statslige sektor for 3. kvartal 2020. Fejlen består i, at der ikke er medtaget præsterede timer for timelønnede, hvorfor de ikke indgår i beregningen i 3. kvartal, ligesom de gør i 2. kvartal. Da timelønnede typisk er lavere lønnet end fastlønnede, betyder det, at lønudviklingen kommer til at fremstå højere, end det faktisk er tilfældet. Det forventes, at justeringen er af en sådan størrelse, at den vil påvirke den samlede lønudvikling for de statsansatte i nedadgående retning. Fejlen vedrører kun 3. kvartal 2020. Danmarks Statistik gør særligt opmærksom på fejlen, fordi den kan have betydning for de data, der indgår i reguleringsordningen vedrørende lønudviklingen for staten. Danmarks Statistik afventer nye data fra lønsystemet, og vi har en

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum