Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Overborgmesteren: Partnerskab med private bygherrer skal sætte fart på det almene byggeri

Del

Ny opgørelse viser, at private bygherrer opfører de dyre ejerboliger langt hurtigere end de tiltrængte almene boliger. For at vende udviklingen vil overborgmesteren indgå partnerskab med private bygherrer.

Nye boligområder med tusindvis af lejligheder og rækkehuse skyder op over alt i København. Men en opgørelse fra Københavns Kommunen viser nu, at de private bygherrer ofte sylter byggeriet af de almene boliger og i stedet opfører de mere lukrative private boliger først.

Overborgmester Lars Weiss (S) opfordrer derfor bygherrerne til at få sat fart på byggeriet af de almene boliger:

København skal være en blandet by for alle, så det er alfa og omega, at vi får flere gode boliger, der er til at betale for folk med almindelige indkomster. Det går simpelthen ikke, at private bygherrer udskyder byggeriet af de almene boliger i en tid, hvor der er akut mangel på boliger til rimelige priser i København”, siger Lars Weiss (S).

Kommunens opgørelse omfatter alle lokalplaner, hvor Københavns Kommune i dag har gjort brug af det såkaldte almenboligkrav, som betyder, at kommunen kan kræve, at hver fjerde nye bolig i et område bliver almen. Almenboligkravet er anvendt i 28 lokalplaner, hvoraf det i størstedelen er private aktører, der ejer grundene.

Kigger man alene på de 12 af lokalplanerne, hvor der er byggeaktivitet, og hvor grundene samtidig ejes af private aktører, viser det sig, at den private bygherre samlet set har søgt og fået en ibrugtagningstilladelse eller byggetilladelse til 52 procent af de private etagemeter i lokalplanerne, mens det kun gælder for 19 procent af de almene etagemeter. Det svarer til, at der kun er kommet gang i byggeriet af ca. 30.000 ud af de ca. 158.000 almene etagemeter, som lokalplanerne giver mulighed for.

Overborgmesteren kalder udviklingen uholdbar og foreslår et partnerskab med bl.a. pensionskasser, andre private grundejere og ejendomsudviklere, som ejer en stor del af byudviklingsområderne i København. Blandt andet for at sætte fokus på problemet og skabe et forum, hvor parterne kan finde fælles løsninger.

”Det er tydeligt for de fleste, at vi er bagefter med at få opført de almene boliger. Men det er alligevel vildt, at vi nu kan se sort på hvidt, at det syltes til fordel for det dyre, private byggeri. Det er ganske enkelt ikke holdbart, hvis vi ønsker boliger, der kan betales af almindelige lønninger, siger Lars Weiss og fortsætter:

”Derfor foreslår jeg nu, at vi indgår et partnerskab med pensionskasserne, andre private grundejere og developere, så vi sammen kan finde en løsning og få sat mere skub i det almene byggeri”, siger Lars Weiss.

Partnerskabet er et supplement til en række andre tiltag, som er igangsat på området. Blandt andet er Københavns Kommune i dialog med staten om at ændre lovgrundlaget, så det bliver muligt for kommunen at give betingede byggetilladelser, så bygherrer kun får lov at bygge private boliger under forudsætning af, at de også bygger de almene boliger nogenlunde samtidig.

Fakta

  • Overborgmesterens forslag om et partnerskab med den private byggebranche ventes behandlet på Borgerrepræsentationens møde den 25. marts. Hvis forslaget vedtages, vil Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen begynde arbejdet med at etablere partnerskabet.

Om almene boliger:

  • En almen bolig er en bolig, der opføres, udlejes og administreres af en almen boligorganisation. Den almene sektor har som formål at stille gode boliger til en rimelig husleje til rådighed for alle, samt at give beboerne indflydelse på egne boligforhold.

  • Det er bestemt ved lov, at huslejen i almene boliger reguleres efter, hvad det reelt koster at bygge og derefter drive boligen. Derfor ligger huslejerne i nyere almene boliger i gennemsnit 24 procent under huslejen i nyere privat udlejningsbyggeri, og derfor holder huslejen sig over tid i ro sammenlignet med det private udlejningsmarked.  

  •  Almene boliger udgør i dag ca. 20 procent af det københavnske boligmarked.

Om opgørelsen:

  • Opgørelsen omfatter alle 28 lokalplaner, hvor almenboligkravet er anvendt. Planerne vil samlet set skabe plads til 284.908 etagemeter almene boliger. Det svarer til ca. 3.800 almene boliger på gennemsnitlig 75 kvadratmeter.

  • Hvis man kigger på de 12 lokalplaner, hvor det er private aktører, der ejer grundene, og der samtidig er byggeaktivitet, er der kun givet bygge- eller ibrugtagningstilladelse for knap 19 procent af det almene byggeri, mens tallet for den private del af byggeriet er 52 procent. Det private byggeri opføres altså næsten tre gange så hurtigt. 

  • Det svarer til, at de private bygherrer kun har taget hul på byggeriet af 400 almene boliger på 75 kvadratmeter, selvom de 12 lokalplaner skaber plads til mere end 2.100 almene boliger af den størrelse.

  • Ser man på de lokalplaner, hvor By & Havn er grundejer, er billedet omvendt. Her går det hurtigst med at få opført det almene byggeri. Her er byggeriet af knap 60 procent af de almene boliger i gang, mod 29 procent af de private.

Kontakter

Overborgmester Lars Weiss (S) via pressekonsulent Rasmus Meldgaard, 2057 3862.

Information om Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen
Københavns Kommune Økonomiforvaltningen
Københavns Rådhus
1599 København V

33 66 33 66https://www.kk.dk

Følg pressemeddelelser fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum