Danmarks Statistik

Otte fakta om Danmark og Tyskland

Del

Bruttonationalproduktet pr. indbygger er højere i Danmark, mens Tyskland har større drivhusgasudledning pr. person. Vi har samlet otte fakta om Danmark og Tyskland herunder.

Vi lever lidt længere i Danmark end i Tyskland.

Det er en af konklusionerne, når man sammenligner nøgletal mellem Danmark og Tyskland.

BNP pr. indbygger samt det offentlige forbrug i pct. af BNP er større i Danmark, mens der er lidt flere i beskæftigelse i Tyskland.

Fertiliteten er højere i Danmark, mens indkomstuligheden er højere i Tyskland. Drivhusgasudledningen pr. person er lidt større i Tyskland – og så er stemmeprocenten lidt højere i Danmark. Find de otte fakta i tabellen herunder:

For at se dette indhold fra www.dst.dk, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Forklaring på kilder

BNP pr. indbygger er landenes købekraftsjusterede BNP i amerikanske dollar divideret med antallet af indbyggere. Ved at købekraftsjustere BNP tages der højde for forskelle i prisniveau og leveomkostninger mellem landene. Tallene er fra Eurostat og kan findes her.

Det offentlige forbrug består af udgifter til den service, som det offentlige stiller til rådighed for befolkningen. Tallene er fra Eurostat og UN Statistical Division via Statistisk Tiårsoversigt s. 186

Beskæftigelsesfrekvensen angiver, hvor stor en andel af befolkningen mellem 15 og 64 år, som er i beskæftigelse. Tallene er fra Eurostat og kan findes her.

Gini-koefficienten er et mål for indkomstuligheden i et samfund. Den angivne Gini-koefficient er uligheden i den disponible indkomst. Gini-koefficienten er 0, hvis indkomstfordelingen er helt lige, og 100, hvis hele indkomsten i et land tilfalder et enkelt individ. Tallene er fra Eurostat og kan findes her.

Forventet levetid angiver, hvor gammel en nyfødt kan forvente at blive. Tallene er fra Eurostat og kan findes her

Samlet fertilitet pr. kvinde angiver det gennemsnitlige antal børn som en kvinde ville føde igennem hendes reproduktive alder, såfremt at hun i hver aldersklasse fødte netop så mange børn, som angivet ved årets fertilitetskvotienter. Tallene er fra Eurostat og kan findes her.

Drivhusgasudledning pr. person opgøres af Eurostat her.

Stemmeprocenten angiver andelen af stemmeberettigede, som faktisk stemte. Stemmeprocenten for Danmark vedrører det seneste folketingsvalg i 2019, mens stemmeprocenten for Tyskland er fra parlamentsvalget i 2017. Tallene er baseret på IDEA’s opgørelse

For at se dette indhold fra www.dst.dk, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Nøgleord

Kontakter

Har du spørgsmål til denne artikel, kan du kontakte Marie Hohnen på mho@dst.dk eller 39 17 35 99.

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Størstedelen af skatteindtægterne kommer fra de personlige indkomstskatter13.10.2021 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Størstedelen af skatteindtægterne kommer fra de personlige indkomstskatter I dag kommer udgivelsen Skatter og Afgifter 2021, som giver et bredt overblik over det danske skattesystem. Skatter og afgifter er de vigtigste indtægtskilder til finansiering af de offentlige udgifter og dermed af det danske velfærdssamfund. ”Størstedelen af Danmarks skatteindtægter kommer fra personlige indkomstskatter, og i 2020 beløb de personlige indkomstskatter sig til 601 mia. kr.,” siger publikationsansvarlig Per Svensson og tilføjer: ”Generelt er fordelingen i skatteindtægterne ret fast, og sammen med selskabsskat, pensionsafkastskat og moms udgør personlig indkomstskat 85 pct. af de samlede skatter og afgifter.” Find udgivelsen her: Skatter og afgifter 2021

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum