Halsnæs Kommune

Opstart af Stålsat By-projekt ved Nordtorvet i Frederiksværk

Del

Den 12. august igangsættes Stålsat By-projektet ved Nordtorvet og Krudtværket i Frederiksværk, hvor nye broer, kanalkanter og pladser skal realiseres frem mod foråret 2021.

I starten af juli vandt entreprenørfirmaet Petri og Haugsted A/S opgaven med at forny byrum og vejforløbet midt i Frederiksværk. Onsdag den 12. august vil de påbegynde indretning af deres ’skurby’ på en del af rådhusets parkeringsplads.

’Skurbyen’ er det arbejdsområde, hvor medarbejderne på projektet vil have deres daglige gang de næste ca. 6 måneder, mens projektet realiseres.

Anlægsfase og spærring af bro

Det første der skal ske er, at Petri og Haugsted A/S begynder at gøre klar til at tage den eksisterende vejbro over krudtværkskanalen ned. Derefter skal der anlægges nye broer, kanalkanter og en vandtrappe på Nordtorvet. Denne del af projektet forventes at være færdig i løbet af november.

I forbindelse med nedtagning og opbygning af den nye bro over Krudtværkskanalen er det nødvendigt at spærre for gennemkørende trafik på Peder Falstersvej over Krudtværkskanalen fra onsdag den 12. august. Det vil der blive skiltet med mandag den 3. august, og der vil blive anvist alternative ruter.  Fra medio august til medio november 2020 vil der derfor kun blive afviklet bustrafik over broen. Der vil dog også være enkelte dage, hvor der ikke vil være busafvikling i midtbyen.

Allégade vil være farbar i hele perioden, så parkering og trafikafvikling i dette område stadig er åben. Der åbnes for gennemkørsel, så snart det er muligt. Frem til at cykelstier, busstoppesteder og selve vejens profil forventes at være færdig i marts 2021, vil der dog være en lidt anderledes trafikafvikling.

Baggrund for Stålsat By-projektet

A.P. Møller Fonden og Halsnæs Kommune er gået sammen om at skabe nye byrum, der fremhæver Frederiksværks særlige historie med vandkraft og industri. Samtidig skabes der nye mødesteder og rammer for et aktivt handelsliv i byen. Det sker ved at området omkring Nordtorvet og Krudtværksområdet bygges om.

Arresø Kanal, der er rygraden i Frederiksværk og udgangspunktet for industriproduktionen, skal igen blive det mest fremtrædende element i byen. Det skal ske gennem følgende tiltag:

  • Der anlægges to nye broer, som erstatter den brede vejbro, der gå over Krudtværkskanalen via Peder Falstersvej.
  • Peder Falstersvej snævres ind, så midterrabatten fjernes og der anlægges cykelsti.
  • Der anlægges nye kanalkanter i kløvet kampesten, som forskønner Arresø Kanal langs Allégade.
  • Tunellen fra Nordtorv mod Krudtværk nedlægges, og der skabes en tryg overgang i niveau.
  • Den del af Nordtorvet, hvor den tidligere tunnel har stødt til, får ny indretning
  • Der anlægges en ny bred vandtrappe på Nordtorvet, som trækker kanalens vand længere ind på torvet.
  • Der anlægges ny sti og opholdsområde ved indgang til Krudtværksmuseet.

Billeder

Information om Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune
Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

+45 47 78 40 00https://halsnaes.dk/

Halsnæs Kommune er placeret i naturskønne omgivelser i det nordvestlige hjørne af Nordsjælland. Vores motto er: "Halsnæs - rå og autentisk. Her er ikke for fint, og det føles ægte". Kom og vær med!

Følg pressemeddelelser fra Halsnæs Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Halsnæs Kommune

Bliv vaccineret mod influenza2.10.2020 00:00:00 CESTPressemeddelelse

Vintertid er influenzatid. Vil du beskytte dig mod influenza, kan det være en god idé at blive vaccineret. Er du ældre, kronisk syg eller på anden måde særligt udsat, kan du blive vaccineret gratis. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du lader dig vaccinere mod influenza, hvis du tilhører en risikogruppe - også selvom du føler dig sund og rask. Er du i risikogruppen, er du også i særlig risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis du smittes med COVID-19. Derfor er vaccination mod influenza særligt vigtig i år. Du kan læse mere på linket her. På linket kan du også læse om, hvem der er omfattet af den gratis vaccination.

Nu kan du få udbetalt indefrosne feriepenge30.9.2020 00:00:00 CESTPressemeddelelse

Du kan nu få udbetalt op til tre uger af dine indefrosne feriepenge. Feriepengene har du optjent, hvis du har været lønmodtager i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020. Modtager du offentlige ydelser, vil de ikke blive påvirket, hvis du vælger at få udbetalt dine tre ugers feriepenge nu. Offentlige ydelser er for eksempel kontanthjælp, sygedagpenge, fleksløntilskud, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse. Du får udbetalt dine indefrosne feriepenge via Borger.dk. Hvis du ikke ønsker at få udbetalt dine indefrosne feriepenge, bliver de stående hos Lønmodtagernes Feriemidler, indtil du når pensionsalderen. Du kan læse mere om ordningen på linket her til Borger.dk.

Budgetforlig på plads i Halsnæs30.9.2020 00:00:00 CESTPressemeddelelse

Et enigt byråd har indgået forlig om budgettet for de næste fire år i Halsnæs. Forliget betyder blandt andet, at der vil blive foretaget store investeringer i velfærden særligt til gavn for kommunens børn, unge og ældre. Det er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten, som har indgået en budgetaftale for 2021-2024, og dermed står samtlige 21 mandater bag aftalen. For forligspartierne har det især været vigtigt at prioritere borgernes velfærd. Derfor vil børn, unge og ældre i de kommende år opleve, at der bliver flere penge til blandt andet bedre normeringer i daginstitutioner og mere personale på kommunes plejecentre. På dagtilbudsområdet bliver det tilført 1,6 mio. kr. ekstra til bedre normeringer. Et område hvor der også sidste år blev tilført ekstra midler. På skoleområdet skal overgangen fra daginstitution til skole styrkes. Derfor er der afsat 3,9 mio. kr. til ekstra personale, som i en overgangsperiode skal hjælpe børnene med at finde sig til rette i de ny

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum